info@suicidepreventiecentrum.nl

Aanbod

Het Suïcide Preventie Centrum wil een plek bieden waar de activiteiten bepaald worden door de wensen en behoeften van de omgeving waar een centrum gevestigd is. De activiteiten die op dit moment deel uitmaken van het aanbod zijn dan daar ook uit ontstaan. De activiteiten van het centrum worden dan ook begeleid/georganiseerd door medewerkers die zelf met suïcidaliteit te maken hebben gehad.

Het huidige aanbod is niet op elke locatie mogelijk, bij de betreffende activiteit staat dan ook altijd vermeld op welke locatie de activiteit wordt aangeboden.

U kunt het aanbod vinden door in de agenda te kijken (waar en wanneer) of door op de activiteit te klikken in het menu onder het kopje aanbod.