info@suicidepreventiecentrum.nl

Over ons

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.

Het streven van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is het tot stand brengen van laagdrempelige toegang tot ondersteuning en begeleiding en het overdragen van kennis op het gebied van suïcidaliteit. Dit door het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van ondersteuningspunten door en voor de doelgroep, in samenwerking met organisaties en instellingen die met het thema te maken hebben (GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, overheden).

Het bestuur van de Stichting Suïcide Preventie Centrum bestaat uit mensen die uit verschillende perspectieven affiniteit hebben met suïcidaliteit (ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, financieel/juridische experts).

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Koos de Boed (voorzitter en bestuurder)
  • Jur van der Velde (penningmeester)
  • Frank Zaadnoordijk (secretaris)
  • Jeannette Pullen (locatiemanager Harderwijk)
  • Mirjam Klunder
  • GertWillem Haasnoot

De activiteiten van de Stichting Suïcide Preventie Centrum worden gefinancierd door middel van subsidies en giften. De stichting heeft geen winstoogmerk.

  • Statuten Stichting Suïcide Preventie Centrum (nog niet beschikbaar)
  • Jaarverslag 2021 (nog niet beschikbaar)

Contactgegevens:

  • info@suicidepreventiecentrum.nl (algemeen)
  • lotgenoten@suicidepreventiecentrum.nl (lotgenootgroepen)