info@suicidepreventiecentrum.nl

Lotgenoot- en Zelfhulpgroepen

Het praten over je doodswens, je suïcidale gedachten, is meestal moeilijk. Niet alleen als je er zelf mee te maken hebt, maar ook als je iemand in je omgeving hebt die deze wens of gedachten heeft. Vaak durf/wil je er niemand mee belasten of ben je bang dat anderen je niet serieus nemen. Soms komt het ook omdat je je een beetje (of erg veel) schaamt voor wat er aan de hand is. Dat je liever niet wilt dat iemand anders het weet. Toch kan het je erg helpen om er met iemand over te praten.

De medewerkers van de Stichting Suïcide Preventie Centrum weten als geen ander hoe het is om met die gedachten te maken te hebben. Ze hebben het allemaal zelf ondervonden. Ze hebben zelf met suïcidale gedachten te maken gehad of ze hebben een naaste (gehad) die hiermee te maken heeft gehad. Ze weten dus hoe jij je voelt. Ze weten ook uit eigen ervaring hoeveel zij hebben gehad aan het erover praten met lotgenoten, zonder aan te lopen tegen veroordeling, schrikreacties of onbegrip.

Omdat zij er veel aan hebben gehad zetten zij zich nu in om dit ook voor anderen mogelijk te maken. Niet als hulpverlener of therapeut maar als lotgenoot. De Stichting Suïcide Preventie Centrum organiseert op verschillende plekken in Nederland lotgenoot- en zelfhulpgroepen voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten en voor naasten.

Over Leven – Lotgenootgroep

Heb je zelf te maken met suïcidale gedachten of vind je het leven eigenlijk gewoon te moeilijk? Dan is de lotgenootgroep Over Leven misschien iets voor jou. In de Over Leven groep gaat het over het delen van ervaringen en gevoelens, het uitwisselen van handvatten en ervaren van begrip, (h)erkenning en hoop.

Geen moeilijke gesprekken over je verleden, geen gewroet in je trauma’s. Het gaat om hoe je nu het leven ervaart, waar je nu tegen aanloopt en wat je nodig hebt om je nu staande te houden. Het gaat ook om het luchten van je hart, het vinden van herkenning, en de bewustwording dat je echt de enige niet bent.

Door Leven – Zelfhulpgroep

De zelfhulpgroepen Door Leven gaan verder dan het er over praten. De zelfhulpgroep Door Leven bestaat uit acht bijeenkomsten waarin wij praten over een aantal thema’s die je kunnen helpen om te leren leven met je gedachten. Misschien wel op een manier waardoor ze uiteindelijk helemaal verdwijnen.

Mee Leven – Zelfhulpgroep Naasten

Het praten over je naaste met suïcidale gedachten kan veel opluchting brengen, net als het praten over wat dat met jou doet. Het gewoon kunnen praten met anderen die hetzelfde mee maken kan erg fijn zijn. Het kan een opluchting zijn, je bent niet de enige die hiermee rondloopt.

In zelfhulpgroepen Mee Leven vind je mensen die hetzelfde als jou meemaken. Zij zijn net als jou opzoek naar herkenning en begrip, naar handvatten om met de situatie om te gaan. Door daar samen, onder begeleiding van twee ervaren groepsbegeleiders, over te praten kunnen wij elkaar ondersteunen en helpen om die handvatten te vinden en ook daadwerkelijk in te zetten.