info@suicidepreventiecentrum.nl

Disclaimer

Om misverstanden te voorkomen wil de Stichting Suïcide Preventie Centrum de volgende punten benoemen.

  • Alle medewerkers van de stichting zijn mensen die zelf te maken hebben gehad met suïcidaliteit. Zelf, als naaste of als nabestaande.
  • De medewerkers werken vanuit hun eigen ervaringen aangevuld met ervaringen van anderen en theoretische kennis met betrekking tot suïcidaliteit en herstel.
  • De medewerkers beschikken over opleidingen tot behandelaar/therapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg.
  • De medewerkers bieden geen behandeling of therapie, hiertoe zijn zij niet bevoegd.
  • Deelname aan een van de activiteiten van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is geen vervanging van therapie of behandeling.
  • Deelname aan een van de activiteiten van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is altijd op basis van vrijwilligheid.
  • De Stichting Suïcide Preventie Centrum en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deelname aan een activiteit.