info@suicidepreventiecentrum.nl

Waarom een suïcide preventie centrum?

Er is in Nederland veel kennis aanwezig over suïcide en suïcidepreventie, het probleem is alleen dat die kennis vaak moeilijk te vinden is. Dit terwijl het juist zo belangrijk is om kennis over suïcide en suïcidepreventie te delen, want kennis maakt macht. Kennisoverdracht is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het voorkomen van zelfdoding en het behandelen van mensen met suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten.

Het is verwonderlijk dat, ondanks het feit dat iedereen ervan overtuigd is dat kennis een belangrijk aspect is bij het voorkomen en behandelen van zelfdoding, er geen centraal punt is waar iedereen terecht kan die op zoek is naar informatie.

Er zijn in Nederland een aantal organisaties die zich bezighouden met zelfdoding, de werkgroep Suïcidepreventie MIND, 113online (telefonische ondersteuning en kennisverspreiding) en Supranet (onderzoek door GGZ-instellingen) zijn daar de bekendste van. Daarnaast zijn er nog een aantal minder bekende organisaties zoals Stichting Aurora (kennisnetwerk zelfdodingspreventie en levensperspectief), de Yvonne van der Ven Stichting (Naasten), Boedies (ervaringsdeskundigen) en de Stichting Herstelproces (onafhankelijke ervaringsdeskundige organisatie) actief op dit gebied. Naast de kennis (vanuit theorie en praktijk) waarover deze organisaties beschikken is er in Nederland nog veel meer kennis aanwezig die moeilijk te bereiken is.

Het ontbreken van een plek waar zoveel mogelijk kennis te vinden is die te maken heeft met zelfdoding is de basis van waaruit de wens is ontstaan bij een aantal organisaties om een dergelijke plek vorm te geven. De gezamenlijke wens heeft geresulteerd in de opstart van het Suïcide Preventie Centrum, een gezamenlijk initiatief van de Stichting Herstelproces en Boedies.

Om het Suïcide Preventie Centrum te laten groeien is hulp en ondersteuning van andere organisaties en instellingen nodig, zowel inhoudelijk, uitvoerend en financieel. Organisaties, instellingen en gemeenten die hier een bijdrage aan willen leveren kunnen contact opnemen via het mailadres info@suicidepreventiecentrum.nl .

Namens de initiatiefnemers,

Koos de Boed

Projectleider