info@suicidepreventiecentrum.nl

Wordt jij onze vriend?

De Stichting Suïcide Preventie Centrum richt zich op het ondersteunen van mensen die te maken hebben met suïcidaliteit. Dit kunnen mensen zijn die te maken hebben met de gedachte aan zelfdoding, mensen die iemand in hun omgeving hebben die met deze gedachten te maken heeft of mensen die iemand zijn verloren door zelfdoding.

Alle medewerkers van de Stichting Suïcide Preventie Centrum weten hoe het is om hiermee te maken te hebben. Zij hebben zelf ervaring met suïcidale gedachten of hebben een naaste (gehad) die er mee te maken heeft. We werken dus duidelijk vanuit onze eigen ervaringen. Maar we weten ook dat alleen die eigen ervaringen niet voldoende zijn om dit werk te doen. Daarom ontvangen alle medewerkers training en intervisie en krijgen zij ondersteuning in hun eigen persoonlijke welzijn.

Ook al werken de meeste medewerkers als vrijwilliger, het organiseren van trainingen, intervisie en lotgenotengroepen brengt wel kosten met zich mee. En daarvoor willen we een beroep doen op jou.

Draag jij het werk wat we doen een warm hart toe? Wil jij ons helpen zodat we mensen die met zelfdoding te maken hebben die ondersteuning kunnen geven die zij nodig zijn? Meld je dan aan als vriend van de Stichting Suïcide Preventie Centrum en ondersteun ons zodat wij ons werk kunnen blijven doen.

Als vriend van de Stichting Suïcide Preventie Centrum doneer je via een automatische incasso jaarlijks €25,00 (meer mag natuurlijk ook). Wat er met het geld gebeurd?

group of people sitting inside room
Je draagt bij aan de kosten voor opleiding en intervisie van de vrijwilligers.
men in corporate attire having a conversation
Je helpt ons om lotgenotengroepen mogelijk te maken.
Je maakt het mogelijk voor de vrijwilligers om voorlichtingen te geven.
brown gift box
Je maakt het mogelijk om onze vrijwilligers af en toe te verrassen.
jumpshot photography of woman in white and yellow dress near body of water
Je helpt ons om mensen weer veerkracht te geven en het aantal suïcides te verminderen.

Je kunt ons op verschillende manieren ondersteunen:

  • Je kunt vriend worden; je doneert elk jaar een vast bedrag totdat je het opzegt, je mailadres wordt opgenomen in onze ledenlijst (voor het versturen van nieuwsbrief en/of andere bijzonderheden)
  • Je kunt een eenmalige donatie doen; je doneert eenmalig een bedrag en je mailadres wordt opgenomen in onze ledenlijst (voor het versturen van nieuwsbrief en/of andere bijzonderheden)

Als vriend van de Stichting Suïcide Preventie Centrum wordt je uitgenodigd op ons jaarlijkse vriendenfestival. Het vriendenfestival is er niet alleen om je te bedanken voor je vriendschap, maar ook om verbinding tot stand te brengen. Het programma van het festival zal ieder jaar uit verschillende leerzame, verbindende en ontspannende onderdelen bestaan.