info@suicidepreventiecentrum.nl

Missie en Visie

1.1 Missie

De missie van het SPC (SuïcidePreventieCentrum) is het aantal zelfdodingen in Nederland te verminderen, het liefst tot 0%.

1.2 Visie

De Stichting Suïcide Preventie Centrum zet zich in om het aantal zelfdodingen en pogingen daartoe te verminderen. Dit door mensen die zelf te maken hebben (gehad) met suïcidaliteit te ondersteunen, door middel van een gespecialiseerd, vraag gestuurd aanbod passend bij de wensen en behoeften die de betreffende persoon heeft. Daarnaast zet de stichting zich in om door bijvoorbeeld het geven van signaleringstrainingen hulpverleners en naasten handvatten te geven waardoor zij mensen die te maken hebben met suïcidaliteit kunnen ondersteunen in hun herstelproces. Op een manier die voor alle partijen handelbaar is. Het aanbod kan variëren van het geven van informatie tot het hebben van gesprekken met een ervaringsdeskundige of het deelnemen aan een lotgenotengroep. 

De Stichting Suïcide Preventie Centrum zet zich in om de omgeving van de persoon met suïcidale gedachten te ondersteunen. Aandacht en ondersteuning voor de naasten zelf (als zijnde iedereen in de omgeving van) is een belangrijk en vaak ondergeschoven aspect in de strijd tegen suïcide. In dit kader worden ook hulpverleners die met cliënten te maken hebben (gehad) die suïcide hebben gepleegd of een poging hebben ondernomen als naaste beschouwd.

De Stichting Suïcide Preventie Centrum ziet hierin het belang van samenwerking met alle instellingen en organisaties die te maken hebben met suïcide en suïcidepreventie, zowel in Nederland als in het buitenland, en neemt hierin dan ook haar verantwoordelijkheid door als voortrekker samenwerkingen en projecten te initiëren. 

Het Suïcide Preventie Centrum werkt vanuit kennis en kunde die opgedaan is vanuit de praktijk en maakt derhalve gebruik van de ervaringsdeskundigheid van mensen die zelf ervaringen hebben opgedaan met suïcidaliteit. Hierin heeft het Suïcide Preventie Centrum de intentie om deze praktijkkennis te delen en samen te voegen met de kennis die op andere manieren verkregen is door instellingen en organisaties zoals 113zelfmoordpreventie, MIND, Movisie en Rino.

Het Suïcide Preventie Centrum gaat uit van het standpunt dat suïcidaliteit niet alleen voortkomt uit psychische aandoeningen, maar dat aspecten als armoede, verlies, eenzaamheid en genderidentiteit hier een grote rol in spelen. Daarom wil het Suïcide Preventie Centrum aansluiten bij, of het initiatief nemen tot, activiteiten die in het sociaal domein plaatsvinden op deze gebieden. Dit door op een laagdrempelige manier bereikbaar te zijn en zo nabijheid en verbinding tot stand te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *