info@suicidepreventiecentrum.nl

Missie en Visie

1.1 Missie

De missie van het SPC (SuïcidePreventieCentrum) is het aantal zelfdodingen in Nederland te verminderen, het liefst tot 0%.

1.2 Visie

Het SPC wil zich inzetten om het aantal zelfdodingen te verminderen. Dit door hulpverleners en naasten handvatten te geven om mensen die te maken hebben met suïcidaliteit te kunnen ondersteunen in hun herstelproces. Op een manier die voor alle partijen handelbaar is. Het SPC wil zich inzetten om mensen die zelf te maken hebben (gehad) met suïcidaliteit te ondersteunen in hun herstel, door middel van een gespecialiseerd aanbod passend bij de wensen en behoeften die de betreffende persoon heeft. Daarnaast wil het Suïcide Preventie Centrum zich inzetten om ondersteuning te bieden aan naasten van mensen met suïcidale gedachten en nabestaanden van suïcide. Het aanbod kan variëren van het geven van informatie tot het hebben van gesprekken met een ervaringsdeskundige, een verpleegkundige of een psycholoog of het deelnemen aan een lotgenotengroep.

Het SPC ziet hierin het belang van samenwerking met alle instellingen en organisaties die te maken hebben met suïcide en suïcidepreventie, zowel in Nederland als in het buitenland, en neemt hierin dan ook haar verantwoordelijkheid door als voortrekker samenwerkingen en projecten te initiëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *