info@suicidepreventiecentrum.nl

Weer een stap gezet…..

Weer een stap gezet…..

Vandaag is er weer een stap gezet op het gebied van suïcidepreventie. Vanmorgen, vrijdag 16 juli 2021, is de oprichting van de Stichting Suïcide Preventie Centrum een feit.

Het bestuur van de Stichting Suïcide Preventie Centrum bestaat uit mensen die allemaal affiniteit hebben met het thema en zich daar voor willen inzetten. Om de activiteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten aan de praktijk, maar te voorkomen dat er vanuit één invalshoek gekeken wordt, is er voor gekozen om het bestuur niet samen te stellen uit alleen maar ervaringsdeskundigen. Naast ervaringsdeskundigen komen de bestuursleden ook uit de hulpverlening en het bedrijfsleven.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden:

Jur v/d Velde (penningmeester), Frank Zaadnoordijk (secretaris), Jeannette Pullen, Mirjam Klunder, Gert-Willem Haasnoot en Koos de Boed (voorzitter).

Wat dit inhoudt? Dit wil zeggen dat we als stichting gaan inzetten op het uitbreiden van het aantal lotgenootgroepen voor mensen met suïcidale gedachten, voor naasten en voor nabestaanden. Dat we ons gaan inzetten om de samenwerking met bestaande lotgenootgroepen (naasten en nabestaanden) te bevorderen. Dat we, vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, ons gaan bezighouden met het tot stand brengen van een netwerk van ervaringsdeskundigen op het gebied van suïcidepreventie, het tot stand brengen van een adviesnota (hoe kan een ervaringsdeskundige ingezet worden/kan de samenwerking tot stand gebracht worden tussen ervaringsdeskundigen en andere zorgverleners) en lokale ondersteuningspunten tot stand gaan brengen.

Buiten deze activiteiten blijven we natuurlijk doen wat we nu al doen. Wat er nu al tot stand gebracht is staat vermeld in onze informatiegids.