info@suicidepreventiecentrum.nl

Onafhankelijk bestuur

Onafhankelijk bestuur

Het bestuur van de Stichting Suïcide Preventie Centrum bestond uit 6 mensen. Bestond, want met ingang van 1 december vinden er wat veranderingen plaats.

De Stichting Suïcide Preventie Centrum streeft er naar om een zo doorzichtig mogelijke organisatie te zijn met een onafhankelijk bestuur. Omdat de ontwikkelingen sneller gaan dan verwacht waarbij enkele bestuursleden een steeds meer uitvoerende taak kregen kwam de onafhankelijkheid van het bestuur onder druk te staan. Daarom treden er 3 bestuursleden terug.

Mirjam Klunder, Jeannette Pullen en Koos de Boed treden terug vanwege hun uitvoerende taken. Koos zal als dagelijks bestuurder zich bezighouden met de verdere landelijke ontwikkeling/uitrol van de activiteiten en projecten. Jeannette zorgt voor de verdere ontwikkeling en opbouw van het Suïcide Preventie Centrum Veluwe (Harderwijk) en Mirjam gaat zich bezighouden met de opstart van het Suïcide Preventie Centrum Flevoland (Dronten).

Het bestuur bestaat vanaf 1 december 2021 uit Gert Willem Haasnoot (voorzitter), Jur v/d Velde (penningmeester) en Frank Zaadnoordijk (secretaris).