info@suicidepreventiecentrum.nl

Eerste bijeenkomst lotgenotengroep suïcidale gedachten

Eerste bijeenkomst lotgenotengroep suïcidale gedachten

Soms komt het voor dat je met je verhaal, je gedachten, niet terecht kunt bij je hulpverlener of je omgeving. Dat kan omdat je het gewoon niet wilt, je wilt niemand belasten met dat wat jou bezighoudt. Het kan ook zijn dat je het niet durft omdat je je schaamt en bang bent voor de reacties die dit teweeg kan brengen.

Toch is het praten over je gedachten belangrijk. Het onbevangen praten over je gedachten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt/meemaakt kan zo geweldig opluchten. Het bijwonen van een lotgenootbijeenkomst geeft je die mogelijkheid.

In Leeuwarden start binnenkort de eerste bijeenkomst van een lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. ‘Het is hoog tijd’ aldus Koos de Boed een van de initiatiefnemers van de lotgenotengroep. ‘Er zijn zoveel lotgenoot of gespreksgroepen in Nederland, allemaal gericht op een specifiek onderwerp zoals depressie of eetstoornis, maar voor mensen met suïcidale gedachten is er nog niet veel. Dat dit te maken heeft met het thema suïcide is duidelijk. Veel mensen zijn hier bang voor.’ Vanuit Boedies (maatschap ervaringsdeskundigen) is de Boed twee jaar terug begonnen met de voorbereidingen. In de loop van het proces waren GGZ Friesland, GGz Centraal, Aurora, Stichting Herstelproces, Ixta Noa, JeugdhulpFriesland en MIND de gesprekspartners. Uiteindelijk is er een klein team samengesteld die het plan nu ten uitvoer brengen.

‘De reden dat ik met dit idee kwam is het feit dat we met z’n allen roepen dat het in gesprek gaan over je gedachten aan zelfdoding zo belangrijk is. In de afgelopen jaren hebben we daar verschillende campagnes voor langs zien komen. Wat mij stoorde was dat we het wel roepen, maar er vervolgens bijna nergens plek was om die gedachten te uiten’ aldus de Boed. Gelukkig was hij niet de enige die er zo over dacht en vond hij gesprekspartners om zijn idee te bespreken en nu eindelijk uit te voeren. ‘Toen ik twee jaar geleden hier even kort contact over had met Jan Mokkenstorm en hij dit een mooi initiatief noemde, had ik niet gedacht dat het nog zolang zou duren voor de eerste bijeenkomst zou plaatsvinden.’ Maar nu is het dan eindelijk zover.

Op maandag 6 mei is er een startbijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is bij JeugdhulpFriesland in Leeuwarden (start om 18.00 uur aan de Badweg 4) en op vrijdag 10 mei is de eerste “echte” bijeenkomst in het Praktijkhuis van Ixta Noa Leeuwarden.

De groepsbegeleiders zijn Froukje van der Meer en Koos de Boed. Beide zijn ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg en hebben zelf ervaringen met het thema zelfdoding. Zij worden gesteund door Tjeerd van der Meer (geestelijk verzorger bij JeugdhulpFriesland) en Annette de Vries (ervaringsdeskundige bij Ixta Noa).

De bijeenkomsten van de lotgenotengroep vinden 1 keer in de twee weken op vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur plaats in het Praktijkhuis van Ixta Noa (Willemskade 23, Leeuwarden). De bijeenkomsten hebben een reeks van 8 bijeenkomsten met dezelfde begeleiders. Na 8 keer begint er een nieuwe reeks met mogelijk andere begeleiders. Als je na 8 bijeenkomsten nog verder wilt dan kan dat onder voorbehoud dat mensen die op een eventuele wachtlijst staan voorrang hebben. Bij voldoende belangstelling wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om meerdere groepen te starten.

Wil je meer weten over de lotgenootgroep? Kijk dan op www.suicidepreventiecentrum.nl of www.boedies.nl .