info@suicidepreventiecentrum.nl

Projectmedewerker PR

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een jonge stichting die zich bezighoudt met suïcidaliteit. Vanuit hun eigen ervaring bieden de medewerkers ondersteuning aan mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten, naasten, nabestaanden en hulpverleners. De ondersteuning bestaat uit het bieden van lotgenotencontact (individueel en in groepen), preventie- en signaleringstrainingen en voorlichtingen.

Naast het bieden van ondersteuning zet de Stichting Suïcide Preventie Centrum zich in om de inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidaliteit te bevorderen, zowel in het sociaal domein als in de geestelijke gezondheidszorg. Hierin leiden wij ervaringsdeskundigen op tot ervaringsdeskundigen suïcidaliteit die vervolgens aan de slag kunnen gaan als een van de begeleiders van een lotgenotengroep (Over Leven, Door Leven en Mee Leven) of binnen een van de projecten van de stichting.

Voor de Stichting Suïcide Preventie Centrum zijn wij op zoek naar een

Projectmedewerker PR

Werkzaamheden

 • Beheren en toepassen van de huisstijl
 • Beheren van websites
 • Beheren van social media
 • Formuleren, redigeren en vormgeven van teksten
 • Organiseren van lezingen, voorlichtingen en presentaties
 • Samenstellen van (interne) nieuwsbrieven
 • Verzorgen van promotie of reclame- uitingen

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Kennis

 • Beschikt over relevante kennis;
 • Inzicht in eigen functioneren en het effect daarvan op anderen;
 • Houdt actief kennis bij door scholing/bijscholing, vakliteratuur en werkoverleg.

Zelfstandigheid

 • Verricht, binnen vastgestelde kaders van de organisatie, de werkzaamheden zelfstandig;
 • Neemt beslissingen en initiatieven om de uitvoering van het door de organisatie vastgestelde beleid te continueren;
 • Stelt prioriteiten binnen de eigen werkzaamheden;
 • Kan zo nodig terugvallen op de projectleider NESP.

Sociale vaardigheden

 • Beschikt over tact en oplettendheid;
 • Beschikt over contactuele eigenschappen en invoelend vermogen;
 • Beschikt over motiverend en inspirerend vermogen;
 • Beschikt over gesprekstechnieken.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de publiciteit uitingen;

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden, zowel in woord als geschrift.

Bewegingsvaardigheid

 • Kunnen werken met geautomatiseerde gegevens- en/of tekstverwerkingssystemen.

Oplettendheid

 • Oplettendheid en zorgvuldigheid zijn noodzakelijk voor gebreken of afwijkingen bij de uitvoering van de werkzaamheden en het organiseren en afstemmen van de diverse werkzaamheden op elkaar.

Overige functie-eisen

 • Beschikt over integriteit en betrouwbaarheid;
 • Beschikt over representativiteit in presentatie en gedrag;
 • Beschikt over relativerend vermogen;
 • Ordelijk en systematisch kunnen werken. 

Inconveniënten

 • Er is sprake van een psychische belasting voortvloeiende uit het thema waar de organisatie zich mee bezighoudt.

Wat mag je van ons verwachten?

 • Werken in een team met betrokken collega’s
 • Deelname aan intervisies
 • Een afwisselende en uitdagende baan
 • Deelname aan de interne opleiding tot Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit
 • Werken in een bijzondere organisatie waar iedereen zijn eigen ervaringen heeft

Arbeidstijd

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot 31-12-2024. Uren en vergoeding worden in overleg vastgesteld, uitgangspunt is een minimale beschikbaarheid van 12 uur per maand. Er wordt hoofdzakelijk vanuit huis gewerkt.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en C.V. voor 14 April 2023 naar vacature@suicidepreventiecentrum.nl t.a.v. Koos de Boed.