info@suicidepreventiecentrum.nl

Lotgenotenbegeleiding

In de lotgenotenkar kunnen mensen die te maken hebben met suïcidaliteit in gesprek met anderen die in een soortgelijke situatie zitten, een lotgenotengroep.

Een lotgenotengroep wordt begeleid door mensen die zelf ook in een soortgelijke situatie hebben gezeten of zitten. Naast de 2 begeleiders bestaat de groep uit maximaal 6 deelnemers (bij een naastengroep maximaal 12 deelnemers). Een groep komt 1 keer in de 2 weken anderhalf uur bij elkaar om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren. Het met elkaar in gesprek gaan brengt de deelnemers (h)erkenning, begrip en hoop. Het brengt ze handvatten om zichzelf staande te kunnen houden in hun huidige situatie en, in de meeste gevallen, leren de deelnemers om te gaan met hun gedachten. Hierdoor ontstaat er weer hoop en komt er een stukje toekomst in zicht.

Begeleider Mee Leven

Voor Steenwijk en Den Bosch zijn we op zoek naar begeleiders voor een nieuw te starten Mee Leven groep (lotgenotengroep voor naasten). Als begeleider heb je zelf te maken (gehad) met een naaste die suïcidaal is en ben je in staat om naar anderen te luisteren zonder te oordelen of oplossingen aan te dragen. Je bent in staat om makkelijk contact te maken (sociaal vaardig) en kunt goed in een team werken. Daarnaast verwachten we dat je communicatief vaardig bent en goed in staat bent om de dynamiek van een groep aan te voelen en daar in te sturen (waar nodig).

Om ervoor te zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt maak je deel uit van de landelijke begeleidersgroep. Deze groep komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar voor training en intervisie. De training voorziet je in de handvatten die je nodig hebt om een groep rond dit thema te begeleiden. Tijdens de intervisie wisselen de begeleiders hun ervaringen uit met het draaien van een groep. Het gaat om het halen en brengen van kennis. Naast deze bijeenkomsten wordt je persoonlijk ondersteunt door een medewerker van de stichting.

Begeleider Over Leven

Voor Steenwijk zijn we op zoek naar begeleiders voor een nieuw te starten Over Leven groep (lotgenotengroep voor mensen met suïcidale gedachten). Als begeleider heb je zelf te maken (gehad) met suïcidale gedachten en ben je in staat om naar anderen te luisteren zonder te oordelen of oplossingen aan te dragen. Je bent in staat om makkelijk contact te maken (sociaal vaardig) en kunt goed in een team werken. Daarnaast verwachten we dat je communicatief vaardig bent en goed in staat bent om de dynamiek van een groep aan te voelen en daar in te sturen (waar nodig).

Om ervoor te zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt maak je deel uit van de landelijke begeleidersgroep. Deze groep komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar voor training en intervisie. De training voorziet je in de handvatten die je nodig hebt om een groep rond dit thema te begeleiden. Tijdens de intervisie wisselen de begeleiders hun ervaringen uit met het draaien van een groep. Het gaat om het halen en brengen van kennis. Naast deze bijeenkomsten wordt je persoonlijk ondersteunt door een medewerker van de stichting.

Aanmelden

Als je samen met ons op reis wilt dan kun je gebruik maken van onderstaand formulier. Je ontvangt dan een reactie van ons met daarin een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. In dat gesprek gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.