info@suicidepreventiecentrum.nl

Bestuurders

Met het groeien van de Stichting Suïcide Preventie Centrum ontstaat er een behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 mensen die op een of andere manier te maken hebben of hebben gehad met suïcidaliteit. Om ervoor te zorgen dat de missie en visie van de stichting verder uitgedragen en geborgd blijven in het beleid, wil het bestuur graag 2 nieuwe bestuursleden benoemen.

Van de nieuwe bestuursleden wordt verwacht dat zij affiniteit hebben met suïcidaliteit, waarbij eigen ervaring (zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener) een pré is, maar niet noodzakelijk. Het bestuur komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar om de gang van zaken door te nemen en eventuele beleidswijzigingen vast te stellen.

Van de nieuwe bestuursleden wordt verder verwacht dat zij overstijgend en out of the box kunnen denken. De activiteiten van de stichting zijn soms erg vernieuwend in de zin dat zij op het gebied van suïcidaliteit nog niet eerder zijn uitgevoerd en soms ingaan tegen de geldende maatstaven op het gebied van suïcidepreventie.

De nieuwe bestuursleden die de stichting zoekt hebben bij voorkeur een netwerk dat ingezet kan worden bij de activiteiten van de stichting, hierbij is het niet noodzakelijk dat het netwerk zich binnen de geestelijke gezondheidszorg bevindt.