info@suicidepreventiecentrum.nl

ED-S Training

Naar aanleiding van een steeds groeiende vraag naar ervaringsdeskundigen die suïcidaliteit als specialisme hebben is de training ED-S ontwikkeld. ED-S staat voor Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit. 

Het doel van de training is het voorzien van de deelnemers van de benodigde kennis en kunde om mensen die te maken hebben met suïcidaliteit te ondersteunen. Dit op een kwalitatief en effectieve manier. Vanwege het thema suïcidaliteit is er naar mening van de initiatiefnemers meer nodig dan een algemene training of opleiding tot ervaringsdeskundige. In de bestaande trainingen en opleidingen is er vaak geen of bijna geen aandacht voor dit thema.

Bij het ontwikkelen van de training is gebruik gemaakt van de “Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan Ervaringsdeskundige Suïcidaliteit in opleiding” (hierna Bouwstenen) zoals al ontwikkeld in het kader van een ZonMw project van Annemiek Huisman en Diane van Bergen en van “Suïcidaliteit en suïcidepreventie voor ervaringsdeskundigen in opleiding” die ontwikkeld is door Ivonne Heijnen en Diane van Bergen.

De training ED-S is tot stand gekomen dankzij de inzet van Boedies, de Stichting Suïcide Preventie Centrum en de financiële ondersteuning van ZonMw.

Aanleiding

In 2018 is de eerste lotgenotengroep voor mensen met suïcidale gedachten van start gegaan. Een zelfhulpgroep die werd begeleid door twee ervaringsdeskundigen die zelf ervaringen met suïcidaliteit hadden gehad. Sinds 2018 is er een ontwikkeling gaande waarin lotgenotencontact met betrekking tot suïcidaliteit een steeds grotere rol speelt. Zelfhulpgroepen die begeleid worden door mensen die met suïcidaliteit te maken hebben gehad worden door de reguliere hulpverlener steeds meer op waarde geschat. Zij verwijzen dan ook steeds vaker hun cliënten/patiënten naar een groep. Daarnaast zijn er steeds meer mensen die hun schaamte en angst opzijzetten en aan een groep willen deelnemen.

Ook de inzet van ervaringsdeskundigen bij individueel contact speelt een steeds grotere rol bij suïcidaliteit. Het komt steeds vaker voor dat een ervaringsdeskundige wordt ingezet tijdens een behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is de vraag naar individueel lotgenotencontact in het sociaal domein sterk groeiende. 

Uit opgedane ervaringen is het duidelijk geworden dat het ondersteunen van mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten en gedrag iets anders is dan het ondersteunen van mensen met een psychische aandoening. Vanwege het thema suïcidaliteit is het hebben van eigen ervaring, zelfreflectie, kennis van het suïcideproces en groepsdynamiek erg belangrijk. Vandaar dat de Stichting Suïcide Preventie Centrum, als voorloper op het gebied van lotgenotencontact bij suïcidaliteit, een training heeft ontwikkeld gericht op het ondersteunen bij suïcidaliteit.