info@suicidepreventiecentrum.nl

Wat is Sumona

In 2020-2021 hebben Indigo Haaglanden, Indigo Rijnmond en GGz Breburg samengewerkt aan een vernieuwd suïcide- preventieprogramma dat gebaseerd is op de programma’s Suïcidepoging Nazorg (SuNa) en Suïcidepreventie door Monitoring en Collaborative care (SUPREMOCOL). SuNa richt zich op personen die gezien worden bij de Spoedeisende Hulp (SEH) na een suïcidepoging. SUPREMOCOL richt zich op personen met suïcidale gedachten die vroeg gesignaleerd worden door hulpverleners binnen en buiten de zorg. Het vernieuwde programma op basis van deze twee programma’s is genaamd Sumona (Suïcidepreventie, monitoring en nazorg) en de ontwikkeling hiervan werd mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

“Sumona kan een belangrijke basis zijn
voor een landelijke aanpak en ondersteuning om suïcidepogingen te voorkomen.”

Monique Kavelaars Voorzitter Raad van Bestuur 113 Zelfmoordpreventie

Landelijke cijfers benadrukken de noodzaak voor suïcidepreventie. Van de Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 64 jaar heeft namelijk acht procent ooit suïcidale gedachten gehad. Landelijk sterven jaarlijks ruim 1.800 mensen door suïcide; een aantal dat stabiel is gebleven in de periode 2018-2020. Suïcide
is hiermee doodsoorzaak nummer twee onder 15- tot 65-jarigen in Nederland. Elke suïcide is een persoonlijk drama met grote impact op nabestaanden, naasten en mogelijk betrokken (zorg) professionals. Suïcidepogingen komen ongeveer 25 keer meer voor dan suïcides. In Nederland komt dit neer op bijna 50.000 pogingen per jaar; 135 pogingen per dag. Dit leidt ertoe dat dagelijks 40 personen na een suïcidepoging gezien worden op de SEH.

Sumona beoogt bij te dragen aan suïcidepreventie in Nederland en dit wordt weergegeven in het volgende streefbeeld:

Met Sumona verbetert de regionale samenwerking in de keten rond suïcidepreventie. Dankzij oplettende burgers en hulpverleners binnen en buiten de zorg worden personen met een verhoogd suïciderisico (bv. met suïcidale gedachten of na een suïcidepoging) gesignaleerd en – met hun toestemming – aangemeld in een hiervoor ontwikkeld online- monitoringssysteem. Na aanmelding komen zij in contact met een casemanager en krijgen ze een jaar lang vaste monitoringscontacten (elke drie maanden). De casemanager biedt laagdrempelig contact, een luisterend oor en leidt toe naar passende zorg en hulp in het medisch en/of sociaal domein. Hij of zij is dan ook een schakel tussen de cliënt, behandelaar en andere hulpverleners. Door monitoring van suïcidaal gedrag en mogelijke risico’s voor de cliënt wordt zorg op maat geleverd. Daarnaast is er aandacht voor naasten en de mogelijkheid tot lotgenotencontact. Met deze integrale aanpak streven wij naar een Nederland met minder suïcides en suïcidepogingen.

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is betrokken geweest bij het tot stand komen van het Sumona programma en wil zich inzetten om Sumona in Nederland uit te rollen om iedereen de kans te geven die ondersteuning te krijgen waar behoefte aan is.