info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie op weg naar de herstelbeweging

Suïcidepreventie op weg naar de herstelbeweging

woman walking on road

Het komt vaak voor dat er binnen de herstelbeweging geen ruimte is voor suïcidaliteit. Niet dat het bewust wordt genegeerd of ontkend, maar omdat suïcidaliteit met de dood te maken heeft en herstel met het leven. Er is bij de ervaringsdeskundigen die binnen een zelfregie of herstelcentrum werkzaam zijn vaak niet genoeg kennis aanwezig of zij weten niet precies hoe zij met dit thema om moeten gaan.

En dat is ook logisch, herstel is gericht op positief in het leven gaan staan, je leven weer kleur geven. En dat is waar veel mensen die met zelfmoordgedachten rondlopen niet op zitten te wachten, in iedergeval nog niet. Een van de stappen die hierin verandering kan brengen is het opstarten van lotgenootgroepen voor mensen met suïcidale gedachten, de Over Leven groepen.

Een goed voorbeeld hiervan is het Zelfregie centrum in Noord Limburg. In samenwerking met de Stichting Suïcide Preventie Centrum organiseert het Zelfregie centrum een Over Leven groep in Wanssum.

Een andere stap die genomen kan worden is de ervaringsdeskundigen voorzien van de benodigde kennis. Zij kunnen bijvoorbeeld de training ED-S (Ervaringsdeskundigen Suïcidaliteit) volgen.

Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Zeeland. Bij de Stichting HerstelTalent hebben ervaringsdeskundigen de ED-S training gevolgd, gegeven door de Stichting Suïcide Preventie Centrum. De volgende stap die daar genomen wordt is het opstarten van een Over Leven groep.

ED-S bij Stichting HerstelTalent

De Stichting Suïcide Preventie Centrum biedt organisaties (en instellingen) ondersteuning bij het opstarten van suïcidepreventie activiteiten, zoals lotgenootgroepen. Niet alleen voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten, ook voor naasten van suïcidaliteit zijn er lotgenootgroepen (Mee Leven). Voor meer informatie over lotgenootgroepen kun je terecht op de website www.suicidepreventiecentrum.nl.

De ED-S training is bedoeld voor ervaringsdeskundigen die zelf met suïcidale gedachten te maken hebben gehad, voor familie ervaringsdeskundigen (naasten) en voor mensen die zich, vanuit ervaringsdeskundigen perspectief, willen inzetten op het gebied van suïcidaliteit. De training is dankzij een financiële bijdrage van ZonMw gratis te volgen. Meer informatie over de ED-S training is te vinden op de website www.kcsu.nl.