info@suicidepreventiecentrum.nl

SPC Harderwijk

Met het tot stand komen van het eerste fysieke Suïcide Preventie Centrum in Harderwijk is er een start gemaakt met een regionale aanpak op het gebied van suïcidepreventie in de regio Noord-Veluwe. De initiatiefnemers zijn Jeannette Pullen (suïcide preventie), Koos de Boed (Suïcide Preventie Centrum) en Trinette Ufkes (Gemeente Harderwijk).

Het Suïcide Preventie Centrum Harderwijk is gevestigd aan het Oosteinde 23 in Harderwijk. Vanaf deze locatie worden alle activiteiten georganiseerd. Het centrum is te bereiken via mail (info@spcharderwijk.nl) of via het telefoonnummer 06-348 778 82 (tijdens kantooruren). De activiteiten zijn te vinden via het menu (Veluwe) of in de digitale informatiegids.

Even voorstellen,

Jeannette Pullen

Praten over zelfdoding moet de normaalste zaak van de wereld worden. Net zoals je geconfronteerd kunt worden met een (ernstige) ziekte in je leven kun je ook met gedachten aan zelfdoding worden geconfronteerd. 

Nog steeds ben jij een uniek mens met jouw eigen vaardigheden en identiteit. Je kunt er alleen tijdelijk niet meer bij. 

Wat iedereen nodig heeft is om gehoord te worden zonder oordeel.
Ik wil je graag leren hoe je met elkaar over zelfdoding in gesprek kunt gaan. Vanuit mijn eigen ervaring als nabestaande en naastbetrokkene, vanuit mijn expertise door het werken met mensen met suïcidaliteit vanuit diverse referenties én vanuit mijn holistische kijk op de mens, wil en kan ik er ZIJN!

Koos de Boed

Vanuit mij eigen ervaring ben ik mij gaan inzetten voor mensen die te maken hebben (gehad) met zelfdoding of suïcidale gedachten. 

Ik heb geleerd, uit mijn eigen ervaring, dat het praten hierover enorm kan opluchten. Het onbevangen in gesprek gaan met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en zonder oordeel met je in gesprek gaat kan je een heel prettig en fijn gevoel geven. De herkenning en het begrip dat ik heb ervaren toen ik met lotgenoten in gesprek kwam bracht mij ruimte in mijn hoofd waardoor er plek ontstond voor andere gedachten.

Een van de eerste activiteiten die door het centrum zijn uitgevoerd zijn de signaleringstrainingen. Trainingen waarin men kan leren wat de signalen zijn en waarop men moet letten als er een vermoeden is van suïcidale gedachten. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de signalen herkennen. Alleen dan kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat er minder suïcides en pogingen daartoe plaatsvinden.

Het herkennen van de signalen alleen is niet voldoende, men moet ook weten wat er daarna gedaan kan/moet worden. De campagne van het ministerie van VWS en 113 Zelfmoordpreventie “Stel de vraag van je leven” geeft aan dat er meer nodig is dan alleen signaleren, het stellen van de vraag is, daadwerkelijk, van levensbelang. Maar ook na het stellen van de vraag moet er iets gebeuren, wat moet je daarna? waar kun je terecht? waar kun je de ander naar doorverwijzen? Vragen die logischerwijs naar boven komen na het stellen van de vraag.

Het antwoord is een plek waar iedereen terecht kan die vragen heeft over suïcidaliteit. Het tot stand brengen van die plek is een van de onderdelen van de regionale aanpak. Een plek waar mensen terecht kunnen met vragen, waar voorlichtingen en trainingen gegeven worden, waar mensen individuele ondersteuning kunnen krijgen, waar lotgenotencontact tot stand wordt gebracht. Maar ook een plek waar de medewerkers de weg weten in de hulpverlening, waar mensen terecht kunnen als ze niet weten waar ze de hulp die zij nodig hebben kunnen vinden.

Het Suïcide Preventie Centrum is van mening dat het delen van je verhaal, je gedachten en je gevoel voor naasten net zo belangrijk is als voor iemand die zelf met suïcidale gedachten rondloopt. Als naaste heb je ook te maken met een ingrijpende gebeurtenis, net als iemand met suïcidale gedachten doorloop je als naaste ook een herstelproces. Daarom richt het Suïcide Preventie Centrum zich niet alleen op mensen die suïcidale gedachten hebben, maar ook op naasten en nabestaanden.

Op 3 september 2020 werd er een bijeenkomst georganiseerd over dit initiatief. Wil je die bijeenkomst bekijken? Klik dan hier.