info@suicidepreventiecentrum.nl

SPC Harderwijk

In de regio Noord – Veluwe wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een regionale aanpak suïcide preventie. De initiatiefnemers zijn Trinette Ufkes (Gemeente Harderwijk), Jeannette Pullen (suïcide preventie) en Koos de Boed (Suïcide Preventie Centrum). De initiatiefnemers zijn bezig met het tot stand brengen van een totaalplan dat gedragen wordt door iedereen die te maken heeft met suïcidaliteit.

Een van de eerste activiteiten waar het plan zich op richt is het aanbieden van signaleringstrainingen. Trainingen waarin men kan leren wat de signalen zijn en waarop men moet letten als er een vermoeden is van suïcidale gedachten. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de signalen herkennen. Alleen dan kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat er minder suïcides en pogingen daartoe plaatsvinden.

Het herkennen van de signalen alleen is niet voldoende, men moet ook weten wat er daarna gedaan kan/moet worden. De campagne van het ministerie van VWS en 113 Zelfmoordpreventie “Stel de vraag van je leven” geeft aan dat er meer nodig is dan alleen signaleren, het stellen van de vraag is, daadwerkelijk, van levensbelang. Maar ook na het stellen van de vraag moet er iets gebeuren, wat moet je daarna? waar kun je terecht? waar kun je de ander naar doorverwijzen? Vragen die logischerwijs naar boven komen na het stellen van de vraag.

Het antwoord is een plek waar iedereen terecht kan die vragen heeft over suïcidaliteit. Het tot stand brengen van die plek is een van de onderdelen van de regionale aanpak. Een plek waar mensen terecht kunnen met vragen, waar voorlichtingen en trainingen gegeven worden, waar mensen individuele ondersteuning kunnen krijgen, waar lotgenotencontact tot stand wordt gebracht. Maar ook een plek waar de medewerkers de weg weten in de hulpverlening, waar mensen terecht kunnen als ze niet weten waar ze de hulp die zij nodig hebben kunnen vinden.

Het SuïcidePreventieCentrum is van mening dat het delen van je verhaal, je gedachten en je gevoel voor naasten net zo belangrijk is als voor iemand die zelf met suïcidale gedachten rondloopt. Als naaste heb je ook te maken met een ingrijpende gebeurtenis, net als iemand met suïcidale gedachten doorloop je als naaste ook een herstelproces. Daarom richt het Suïcide Preventie Centrum zich niet alleen op mensen die suïcidale gedachten hebben, maar ook op naasten en nabestaanden.

Op 3 september wordt er een bijeenkomst georganiseerd over dit initiatief. Wil je daarbij zijn? Klik dan hier.