info@suicidepreventiecentrum.nl

SPC Dronten

De eerste stappen zijn gezet om in Dronten een Suïcide Preventie Centrum op te starten. Hiermee wordt er een stap gemaakt in het bieden van een sluitende aanpak op het gebied van suïcidepreventie in de regio.

De stappen worden gezet in samenwerking met Mirjam Klunder. Zij is in de regio al actief met Oma’s Knopendoos en De Oersprong op het gebied van mensen met een kwetsbaarheid. Veel mensen die met een kwetsbaarheid te maken hebben krijgen op een moment te maken met suïcidale gedachten. Vaak wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van een toekomstbeeld of een gevoel van machteloosheid, eenzaamheid. Op het gebied van suïcidaliteit is juist het gehoord worden, gezien worden en het open en oordeelloos met elkaar het gesprek aangaan erg belangrijk. Om dit voor iedereen die met suïcidaliteit te maken heeft (zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener) mogelijk te maken zet de Stichting Suïcide Preventie Centrum zich in om lokale ondersteuningspunten tot stand te brengen.

Voor vragen over suïcidepreventie in de regio, de mogelijkheden en wat het voor het centrum kan betekenen voor de inwoners van de regio kunt u terecht op het mailadres van Mirjam of het algemene mailadres van het centrum.

Het mailadres van Mirjam is mirjam@suicidepreventiecentrum.nl en het algemene mailadres is info@suicidepreventiecentrum.nl.

Binnenkort hopen we u van meer informatie te kunnen voorzien.