info@suicidepreventiecentrum.nl

Download Category: Artikelen

Differentiatie van suïcidaal gedrag

Differentiatie van suïcidaal gedrag7 DownloadsSuïcidaliteit wordt in de regel als een uniform verschijnsel gedefinieerd en er is weinig onderzoek naar differentiatie bij suïcidaal gedrag gedaan. In de psychiatrische praktijk zien we echter verschillende vormen van suïcidaal gedrag en is ons handelen in de regel op een klinisch oordeel gebaseerd. Ook bepaalt het handelen uiteraard weer…
Lees meer

Suïcidepreventie – Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg

Suïcidepreventie – Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg7 DownloadsDit rapport van het RIVM Centrum Gezond Leven geeft zicht op de activiteiten van GGD’en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten) op het gebied van suïcidepreventie. Deze opdracht is uitgevoerd op verzoek van GGZ Nederland. Met het bieden van een overzicht en beschrijvingen van de producten van de GGD’en wordt…
Lees meer

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt9 Downloads[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 533-543]transmissie. Suïcidepreventie kan mogelijk ook andere vormen van ongezondheid voorkomen en dus de kwaliteit van het gespaarde leven verhogen.     Nu downloaden!

Monitor voortgang suïcidepreventie

Monitor voortgang suïcidepreventie10 DownloadsNu downloaden!

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit13 DownloadsNu downloaden!

Handreiking voor onderzoekers en METC

Handreiking voor onderzoekers en METC12 DownloadsNu downloaden!

Basismodule Suïcidaliteit

Basismodule Suïcidaliteit19 Downloads  basismodule     Nu downloaden!