info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Landelijk

In Nederland overlijden elke dag 5 mensen door zelfdoding, in 2020 kwam dit neer op 1823 zelfmoorden. Sinds 2013 is het aantal zelfdodingen in Nederland min of meer stabiel (113, 2020).  

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2015

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 richt zich op zeven strategische doelstellingen (113, z.d.):

  • Durven en leren praten over suïcide
  • Professionals opleiden, bijscholen en toerusten
  • Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaaleconomische sector
  • Bereik van specifieke doelgroepen vergroten
  • Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen
  • Barrières opwerpen voor dodelijke middelen
  • Opzet van een landelijk lerend systeem

113 Zelfmoordpreventie 

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. De missie van 113 is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Ze zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd.(113, z.d.). 

24/7 bereikbaar

Bij 113 kunnen mensen met suïcidale gedachten en hun naasten 24×7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met een hulplijn, online therapie, online coaching en zelfhulp. Bevlogen professionals, stagiairs en vrijwilligers, die werken vanuit het kantoor van 113 in Amsterdam, maken dit mogelijk (113, z.d.). 

Suïcidepreventie-actienetwerken

Naast de activiteiten als zorgaanbieder is 113 aanjager en coördinator van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van het ministerie van VWS. Met het Supranet-programma zetten ze suïcidepreventie-actienetwerken op. Dat doen ze in negen regio’s van het land en binnen de ggz met grote ggz-instellingen. Omdat ze geloven dat je suïcide alleen samen kunt voorkomen. 113 is internationaal georiënteerd door deelname aan European Alliance Against Depression (EAAD) en haar rol in de International Zero Suicide Movement (113, z.d.). 

Stichting Suïcide Preventie Centrum

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit (SPC, 2022). 

Het streven van de Stichting Suïcide Preventie Centrum is het tot stand brengen van laagdrempelige toegang tot ondersteuning en begeleiding en het overdragen van kennis op het gebied van suïcidaliteit. Dit door het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van ondersteuningspunten door en voor de doelgroep, in samenwerking met organisaties en instellingen die met het thema te maken hebben (GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, overheden) (SPC, 2022).

Telefonisch consult en trainingen

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is er niet alleen voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten en hun naasten. Het centrum is er ook ter ondersteuning van hulp/zorgverleners. Niet alleen door het geven van voorlichting, maar ook meer concreet door het bespreken van casuïstiek. Daarnaast worden er vanuit de Stichting Suïcide Preventie Centrum trainingen gegeven (SPC, 2022). 

Naasten en lotgenotengroepen 

Heb je zelf te maken met suïcidale gedachten of vind je het leven eigenlijk gewoon te moeilijk? Dan is de lotgenootgroep Over Leven misschien iets voor jou. In de Over Leven groep gaat het over het delen van ervaringen en gevoelens, het uitwisselen van handvatten en ervaren van begrip, (h)erkenning en hoop. 

Daarnaast kan het praten over je naaste met suïcidale gedachten veel opluchting brengen, net als het praten over wat dat met jou doet. Het gewoon kunnen praten met anderen die hetzelfde mee maken kan erg fijn zijn. Het deelnemen aan de zelfhulpgroep Mee Leven kan een opluchting zijn, je bent niet de enige die hiermee rondloopt (SPC, 2022). 

Stichting Aurora

Stichting Aurora is een kennisnetwerk dat initiatieven start om de hulpverlening rondom zelfdodingspreventie en levensperspectief te verbeteren. Aurora brengt potentieel levensreddende verbindingen tot stand tussen naastbetrokkenen en professionals. Met als doel het voorkomen van een dood door eigen hand (Stichting Aurora, z.d.).

ProRail en NS

ProRail, NS en andere vervoerders werken al jaren samen om suïcides te voorkomen. Vanaf 2010 zijn veel stappen gezet. We werken aan drie belangrijke punten (ProRail, z.d.): 

Hekken en sloten

Het spoor wordt goed afgesloten, voornamelijk met hekken en sloten. Bij spoorwegovergangen worden speciale matten gebruikt waar je niet overheen kan lopen. Bij stations zijn de perroneinden afgesloten. 

Mensen aanspreken

Medewerkers van ProRail en de vervoerders leren gedrag te herkennen dat kan wijzen op suïcidale gedachten. Sommige mensen kunnen erg in de war zijn. Zij leren om deze mensen op de goede manier aan te spreken en helpen.

Nog meer samenwerken

ProRail wil graag nog meer samenwerken met hulpverleners, politie, zorginstellingen en gemeenten. Overal in het land onderhouden ze die contacten. Vaak werken ze daarbij samen met 113 Zelfmoordpreventie. ProRail wil aan alle punten blijven werken. Ook komende jaren is er weer veel geld nodig. Samen met de regering maken ze plannen voor de komende jaren (ProRail, z.d.).

Ivonne van de Ven Stichting

De Ivonne van de Ven Stichting beïnvloedt sinds 1998 politiek, beleid, wetenschap en hulpverlening om tot een betere suïcidepreventie in Nederland te komen. Er is al veel veranderd maar het aantal suïcides laat zien dat we  er nog lang niet zijn. Je bent hier aan het goede adres als je de suïcidepreventie in Nederland wilt helpen versterken. We bieden je bovendien veel informatie over suïcide en suïcidaliteit (Ivonne van de Ven Stichting, z.d.). 

MIND

MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Als onafhankelijke maatschappelijke organisatie strijden ze voor een samenleving die investeert in psychische gezondheid en alles doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. MIND geeft een stem aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten en bieden informatie, advies en ondersteuning – online, telefonisch en overal in het land (MIND, z.d.)

Denk jij na over zelfdoding of heeft iemand uit je omgeving een einde aan zijn of haar leven gemaakt, en heb je behoefte aan persoonlijke hulp of advies? Neem (anoniem) contact op met een van de medewerkers van de hulplijn MIND Korrelatie. Je kunt bellen, chatten, WhatsAppen of mailen met een van de psychologen of maatschappelijk werkers. MIND Korrelatie is een landelijke organisatie. MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp (MIND Korrelatie, 2021). 

Hulp- en advieslijn MIND Korrelatie

Telefoon: 0900-1450 op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur (gratis, afgezien van gebruikelijke belkosten)

E-mail: vraag@wijzijnmind.nl

Chat: www.mindkorrelatie.nl op werkdagen van 9.00 tot 20.30 uur

Whatsapp: 06-13 86 38 03 op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur