info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Zuid-Holland

AlblasserdamAlbrandswaardAlphen aan de RijnBarendrechtBodegraven-Reeuwijk
BrielleCapelle aan den IJsselDelftDordrechtGoeree-Overflakkee
GorinchemGoudaDen HaagHardinxveld-GiessendamHellevoetsluis
HillegomHendrik-Ido-AmbachtHoeksche WaardKaag en BrasemKatwijk
KrimpenerwaardKrimpen aan den IJsselLansingerlandLeidenLeiderdorp
LisseLeidschendam-VoorburgMaassluisMidden-DelflandMolenlanden
NieuwkoopNissewaardNoordwijkOegstgeestPapendrecht
RidderkerkPijnacker-NootdorpRijswijkRotterdamSchiedam
SliedrechtTeylingenVlaardingenVoorschotenWaddinxveen
WassenaarWestlandWestvoorneZoetermeerZuidplas
Zwijndrecht

In de provincie Zuid-Holland hebben in 2020 gemiddeld 9,4 per 100.000 inwoners zelfmoord gepleegd. Hiermee ligt het gemiddelde lager dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021).

Antes Parnassia groep

Antes (Antes, z.d.) heeft één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische – en verslavingshulpvragen. Dit nummer is beschikbaar voor alle verwijzers, voor onze cliënten in crisis en hun naasten. Als er sprake is van een crisissituatie en directe hulp nodig is op het gebied van psychiatrie en verslaving, kun je contact opnemen met de Crisisdienst Antes (24 uur per dag, 7 dagen per week) op nummer 088 358 15 00. Crisisdienst Antes is actief in de regio Rijnmond en op de Zuid- Hollandse Eilanden. In de regio Zuid-Holland Zuid verzorgt Yulius de crisishulp. GGZ Delfland doet dit in de regio Nieuwe Waterweg Noord, Lansingerland, Hoek van Holland en in delen van de regio Haaglanden. Zie kaartje voor de precieze weergave van het werkgebied van Antes, Yulius en GGZ Delfland, inclusief contactgegevens (Antes, z.d.).

https://www.anteszorg.nl/hoe-kunnen-wij-je-helpen/specialistische-hulp/acute- psychiatrie/crisisdienst#:~:text=Als%20er%20sprake%20is%20van,nummer%20088%20358%2015%2 000.

Yulius

Vanuit onze geheel vernieuwde locatie in Sliedrecht bieden we zorg voor volwassenen met acute psychiatrische klachten in de regio Zuid-Holland Zuid (Yulius, 2021). Op deze locatie hebben wij onze krachten gebundeld op het gebied van zorg aan huis én zorg in de kliniek. Hiermee kunnen we onze ambulante zorg optimaal laten aansluiten bij een opname in de kliniek. In het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie werken we met een team voor Intensieve Behandeling Thuis (IBT) en een Crisisdienst die 24/7 klaar staat om in acute situaties beoordelingen te doen en zorg ter plaatste te leveren. Daarnaast zijn er zes afdelingen voor klinische opnames, bestaande uit Medium Care- afdelingen, High Care-afdelingen (voor de zeer intensieve zorg) en een Care+-afdeling voor langerdurende zorg. Op iedere afdeling werken we met verschillende professionals om vanuit elke invalshoek de juiste behandeling te bepalen. Hiervoor zetten we de kennis in van o.a. artsen, psychologen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en begeleiders. Ons aanbod aan behandelingen is breed. We werken bij cliënten thuis en in de kliniek; we geven individuele behandelingen en groepsbehandelingen. Met de cliënt en met elkaar beslissen we over invulling van de best passende zorg (Yulius,2021).

https://www.yulius.nl/centrum-voor-spoedeisende-psychiatrie-voor-volwassenen/

GGZ Rivierduinen

De Psychiatrische Eerste Hulp (PEH) is een spoedopvang voor maximaal 6 uur. Het is bedoeld voor personen met verward gedrag en een acute hulpvraag. De Psychiatrische Eerste Hulp is 24/7 geopend. De PEH is bedoeld voor mensen uit de regio Hollands Midden. In die regio werken verschillende organisaties samen om goede opvang voor personen met verward gedrag te regelen. Liefst worden personen met verward gedrag niet naar een politiebureau gebracht. Bij de PEH worden ze opgevangen en onderzocht. Daarna wordt gekeken wat de oorzaak is van het gedrag. En welke zorg er verder nodig is (GGZ Rivierduinen, 2021).

https://rivierduinen.nl/psychiatrische-eerste-hulp/

Crisisdienst Parnassia

Is er sprake van een crisissituatie bij jouw cliënt, dan kun je zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch contact met ons opnemen. De telefoonnummers zijn per regio verschillend. Hieronder vind je per regio een overzicht. Voor de volgende regio’s heeft Parnassia hulp voor acute situaties, verwarde personen en crisis: Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, Zuid-Hollandse Eilanden (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.parnassiagroep.nl/aanmelden/verwijzerspunt/aanmelden-spoed

CVD Crisisdienst

De Crisisdienst van het Centrum Voor Dienstverlening biedt hulp bij crisissituaties. De maatschappelijk werkers van CVD Crisisdienst (CVD, 2022) hebben uitgebreide kennis van en ervaring met acute crisissituaties en kunnen de juiste psychosociale hulp, raad of praktische ondersteuning bieden. Deze hulpverlening is gericht op het stabiliseren van de crisissituatie. In korte tijd worden de (acute) problemen tot een hanteerbare omvang teruggebracht. Daarna wordt de cliënt doorverwezen naar de reguliere instanties voor vervolghulpverlening. Daarnaast zorgt CVD Crisisdienst voor een goede en juiste verwijzing naar vervolghulpverlening. CVD Crisisdienst kan worden ingeschakeld door erkende verwijzers, zoals huisartsen en politie, cliënten zelf en andere betrokkenen. Het telefoonnummer van CVD Crisisdienst is 010 4401010. CVD Crisisdienst is 24/7 actief in de centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard. Meldingen kunnen door de politie worden gedaan op telefoonnummer 088 358 15 00 (Meldpunt, dat zorgt voor inschakeling CVD Crisisdienst) (CVD, 2022).

https://www.cvd.nl/hulp-bij-crisis/crisisdienst/

Enver

Enver biedt in Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid o.a.:

  • –  ambulante jeugd- en opvoedhulp
  • –  schoolmaatschappelijk werk
  • –  hulp bij crisis
  • –  dagbehandeling
  • –  residentiële zorg (pleegzorg, gezinshuizen, kamertraining, leefgroepen, etc.)
  • –  woonbegeleiding

Dit doen we elke dag met veel plezier, vanuit de vele locaties verspreid over de regio’s, met bijna 2000 medewerkers; van (ortho)pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners, jongerencoaches tot gedragswetenschappers. We werken in en met de wijk- en jeugdteams van de gemeenten en werken nauw samen met onze (regionale) zorgpartners en de Jeugdbescherming (Enver, z.d.). Enver is te vinden in de gemeenten: Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bodegraven-Reeuwijk, Brielle, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Gorinchem, Gouda, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido Ambacht, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Maassluis, Molenlanden, Nissewaard, Papendrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Vijfheerenlanden, Waddinxveen ,Westvoorne, Zwijndrecht, Zuidplas (Enver, z.d.)

https://www.enver.nl/zorgpartners/#crisisaanmeldingen

Gemeente Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam heeft circa 20.100 inwoners.

Gemeente Albrandswaard

De gemeente Albrandswaard heeft circa 25.900 inwoners.

Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft circa 112.900 inwoners.

Sanctuary Kliniek

Sanctuary Kliniek is een zorginstelling die specialistische zorg biedt voor cliënten van alle leeftijden met psychiatrische stoornissen. De polikliniek richt zich op cliënten uit Alphen aan den Rijn en omliggende woonkernen. Sanctuary Kliniek verwelkomt zowel cliënten van Nederlandse als niet- Nederlandse afkomst en richt zich ook op transculturele psychiatrie. Behandelingen worden in principe in het Nederlands gegeven, maar kunnen vaak ook in andere talen worden aangeboden, onder andere Engels, Arabisch, Turks, Farsi, Italiaans, Spaans en Roemeens. Je kan met suïcidale klachten terecht bij Santuary Kliniek (Sanctuary Kliniek, z.d.).

https://sanctuarykliniek.nl/behandeling/

Gemeente Barendrecht

De gemeente Barendrecht heeft circa 48.600 inwoners.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft circa 35.700 inwoners.

Gemeente Brielle

De gemeente Brielle heeft circa 17.700 inwoners.

Gemeente Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft circa 67.200 inwoners.

CJG preventie depressie en suïcide

CJG Capelle aan den IJssel startte in samenwerking met o.a. de desbetreffende school met de aanpak van depressie en suïcidaliteit met behulp van de VOZZ screeningslijst (NCJ, 2018).

De Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging (VOZZ) is een cultuursensitief signaleringsinstrument voor suïcidaliteit bij jongeren. De VOZZ inventariseert gedachten en gevoelens die het risico op suïcidaal gedrag en zelfbeschadiging vergroten. Het instrument geeft een indicatie van de ernst van de suïcidaliteit, de aanwezigheid van depressieve emoties en cognities, de mate van ervaren sociale steun, de geneigdheid tot impulsiviteit en hopeloosheid en de aanwezigheid van cultuurspecifieke problematiek. Om signalen, die wijzen in de richting van suïcidaliteit, sneller te leren herkennen is de e-learning module ‘Mental Health Online’ ontwikkeld. Een online training voor leerkrachten en andere professionals bestaande uit acht educatieve modules over suïcidaliteit die online en zelfstandig gevolgd kunnen worden (NCJ, 2018).

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/succesvolle-aanpak-van-depressie-en-suicidaliteit-door- cjg-capelle-aan-den-ijssel

Youz Parnassia Groep Capelle aan den IJssel

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Delft

De gemeente Delft heeft circa 104.400 inwoners.

TU Delft crisisprotocol

TU-psychologen maken crisisprotocol met suïcidepreventie. Het crisisprotocol, dat overigens meer behelst dan suïciderisico’s, sluit aan bij het crisisprotocol van de TU-dienst integrale veiligheid. Scheepmaker werkt aan nauwere samenwerking met Delftse instellingen als het GGZ-Delfland (geestelijke gezondheidszorg), de crisisdienst van het GGZ, studentengezondheidszorg SGZ Delft en de verslavingszorg. Heeft een student al een tijd geen studiepunten gehaald, dan is dat volgens de psychologen een goede aanleiding om een gesprek aan te gaan. Een stokkende studie kan het topje van een ijsberg zijn van eenzaamheid, zorgen of somberheid. Inmiddels zijn faculteiten daar meer op gaan letten (J Wassink, 2017).

https://www.delta.tudelft.nl/article/tu-psychologen-maken-crisisprotocol

Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft circa 119.500 inwoners.

De viersprong Dordrecht

De viersprong is gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek. Op de locatie Bergen op Zoom wordt MBT (Mentalization Based Treatment) aangeboden. Binnen MBT wordt goed aandacht besteed aan suïcidaliteit en een crisisplan opgesteld. Ook biedt de Viersprong in samenwerking met Gezinshuis.com in West-Brabant een veilig thuis Crisisopvang voor 0 t/m 18 jaar (De Viersprong, 2020).

https://www.deviersprong.nl/behandelingen/mentalization-based-treatment/mbt-voor- volwassenen/voortraject-en-hoofdtraject-mbt-volwassenen/

De Hoop GGZ Dordrecht

De Hoop ggz is een christelijke organisatie en biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

Wanneer je ernstige of complexe klachten hebt, ontvang je hulp vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ). Je hebt bijvoorbeeld een ontwrichtende verslaving, suïcidale gedachten, een trauma, je doet jezelf pijn of je hebt een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld een (dissociatieve) persoonlijkheidsstoornis. Ook is het mogelijk op te worden genomen in de kliniek waar wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Het doel van een opname in de kliniek is dat je clean wordt in geval van verslaving, dat je situatie weer stabiliseert in geval van psychische problemen of de combinatie van verslaving en andere aandoeningen (De Hoop GGz, 2021).

https://dehoop.org/wat-wij-doen/opname-de-kliniek/

Ikazia Ziekenhuis suïcidepreventie

Het Ikazia Ziekenhuis is sinds 2020 aangesloten bij het 113 Netwerk Ziekenhuizen. Zo helpt Ikazia kennis te vergroten over onder andere de signalering van suïcidale patiënten en het ondersteunen van medewerkers hierin. Daarnaast werkt het Rotterdamse ziekenhuis samen met de GGZ en huisartsen, en zoekt het de samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio om de nazorg voor patiënten beter in te richten. Op de SEH in het Ikazia Ziekenhuis worden regelmatig patiënten gezien die vanwege een zelfmoordpoging medische zorg nodig hebben. Ook worden soms patiënten ingestuurd die vanwege een ander (medisch) probleem worstelen met gedachten aan zelfdoding. Door het personeel te scholen in het herkennen van risico’s en hen te trainen in het gesprek met patiënten, is snel adequate hulp in te zetten (Schreiber, 2021).

https://fmtgezondheidszorg.nl/ikazia-actief-aan-de-slag-met-suicidepreventie/

Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft circa 51.000 inwoners.

Eleos locatie Middelharnis

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem heeft circa 37.600 inwoners.

Gemeente Gouda

De gemeente Gouda heeft circa 74.100 inwoners.

Eleos locatie Gouda

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Youz Parnassia Groep Gouda

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft circa 552.900 inwoners.

SuNa Den Haag & Rijnmond

Mensen die op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Den Haag en Rijnmond zijn geweest vanwege een suïcidepoging, worden aangemeld bij casemanagers van SUNA (Suïcide Nazorg) van Indigo Preventie. Als de betrokkene tenminste hiervoor toestemming geeft. Het doel is: laagdrempelige zorg op maat aanbieden en mensen (weer) naar zorg begeleiden (Indogi, z.d.).:

  • –  nazorg en een vangnet bieden voordat hulpverlening is gestart
  • –  toeleiden naar passende zorg
  • –  mensen in zorg houden, als dit noodzakelijk is

https://www.indigowest.nl/vraag-hulp/suicide-nazorg

Youz Parnassia Groep Den Haag

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Lotgenotengroep Over Leven

De lotgenotengroep Over Leven ontmoeten mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten elkaar. 1 keer in de 2 weken gaan zij op vrijdagmorgen met elkaar in gesprek over hun gedachten en hoe zij zich nu voelen. Het gewoon kunnen praten over je gedachten kan een enorme opluchting zijn. Niet alleen omdat je de gedachten uitspreekt, maar ook omdat niemand je gaat veroordelen. In de groep vindt je begrip en herkenning (SPC, 2022).

https://www.suicidepreventiecentrum.nl/lotgenoot-en-zelfhulpgroepen/over-leven- lotgenootgroepen/over-leven-den-haag/

Lotgenotengroep Mee Leven voor naasten

Bij de lotgenotengroep Mee Leven ontmoeten mensen waarvan iemand in hun directe omgeving te maken heeft met suïcidale gedachten elkaar. 1 keer in de 2 weken gaan zij met elkaar in gesprek over hun gedachten en hoe zij zich nu voelen. Het gewoon kunnen praten over wat het met jou doet, als naaste, kan een enorme opluchting zijn. In de groep vindt je begrip en herkenning, want je bent niet de enige die in deze situatie zit (SPC, 2022).

https://www.suicidepreventiecentrum.nl/lotgenoot-en-zelfhulpgroepen/mee-leven-zelfhulpgroep- naasten/mee-leven-den-haag/

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft circa 18.500 inwoners.

Gemeente Hellevoetsluis

De gemeente Hellevoetsluis heeft circa 40.500 inwoners.

Youz Parnassia Groep Hellevoetsluis

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft circa 31.700 inwoners.

Gemeente Hillegom

De gemeente Hillegom heeft circa 22.300 inwoners.

Gemeente Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard heeft circa 88.700 inwoners.

Youz Parnassia Groep Oud-Beijerland

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem heeft circa 27.900 inwoners.

Gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk heeft circa 66.000 inwoners.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft circa 29.400 inwoners.

Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft circa 57.100 inwoners.

Gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland heeft circa 64.100 inwoners.

Gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft circa 125.100 inwoners.

Eleos locatie Leiden

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Youz Parnassia Groep Leiden

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp heeft circa 27.400 inwoners.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft circa 76.600 inwoners.

Youz Parnassia Groep Leidschendam

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Lisse

De gemeente Lisse heeft circa 23.000 inwoners.

Gemeente Maassluis

De gemeente Maassluis heeft circa 34.300 inwoners.

Gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland heeft circa 19.400 inwoners.

Gemeente Molenlanden

De gemeente Molenlanden heeft circa 44.600 inwoners.

Gemeente Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop heeft circa 29.200 inwoners.

Gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard heeft circa 86.200 inwoners.

Youz Parnassia Groep Spijkenisse

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Noordwijk

De gemeente Noordwijk heeft circa 44.300 inwoners.

Gemeente Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest heeft circa 25.400 inwoners.

Gemeente Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft circa 32.100 inwoners.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft circa 56.600 inwoners.

Gemeente Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft circa 47.000 inwoners.

Gemeente Rijswijk

De gemeente Rijswijk heeft circa 57.000 inwoners.

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft circa 656.000 inwoners.

SuNa Rotterdam

In het Suicide Nazorg project (SuNa) werken 5 SEH afdelingen, ggz-organisaties, gemeente Rotterdam, sociale wijkteams, crisisdienst, ervaringsdeskundigen en naasten samen om te zorgen dat mensen die op een SEH van een ziekenhuis zijn behandeld na een suïcidepoging, passende zorg krijgen. Een casemanager helpt hen daarbij. De SuNa aanpak lijkt een meerwaarde te hebben, gezien de aanpak voorziet in de behoefte om suïcide te verminderen. De ondersteunde cliënten en familieleden zijn tevreden over de ondersteuning. De nazorgketen bij mensen die een suïcidepoging hebben gedaan is verder ontwikkeld, maar door het vrijwillige karakter van SuNa ondersteuning is een 100% sluitende aanpak niet realiseerbaar. Al met al zijn de resultaten een eerste indicatie dat de SuNa aanpak een bijdrage levert aan het voorkomen van recidief suïcidepogingen (ZonMW, z.d.).

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project- detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/suicide-nazorg-programma- rotterdam-rijnmond/

Eleos locatie Rotterdam

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

De viersprong Rotterdam

De viersprong is gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek. Op de locatie Bergen op Zoom wordt MBT (Mentalization Based Treatment) aangeboden. Binnen MBT wordt goed aandacht besteed aan suïcidaliteit en een crisisplan opgesteld. Ook biedt de Viersprong in samenwerking met Gezinshuis.com in West-Brabant een veilig thuis Crisisopvang voor 0 t/m 18 jaar (De Viersprong, 2020).

https://www.deviersprong.nl/behandelingen/mentalization-based-treatment/mbt-voor- volwassenen/voortraject-en-hoofdtraject-mbt-volwassenen/

De Hoop GGZ Rotterdam

De Hoop ggz is een christelijke organisatie en biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

Wanneer je ernstige of complexe klachten hebt, ontvang je hulp vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ). Je hebt bijvoorbeeld een ontwrichtende verslaving, suïcidale gedachten, een trauma, je doet jezelf pijn of je hebt een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld een (dissociatieve) persoonlijkheidsstoornis. Ook is het mogelijk op te worden genomen in de kliniek waar wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Het doel van een opname in de kliniek is dat je clean wordt in geval van verslaving, dat je situatie weer stabiliseert in geval van psychische problemen of de combinatie van verslaving en andere aandoeningen (De Hoop GGz, 2021).

https://dehoop.org/wat-wij-doen/opname-de-kliniek/

Youz Parnassia Groep Rotterdam

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam heeft circa 79.700 inwoners.

Gemeente Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht heeft circa 25.900 inwoners.

Gemeente Teylingen

De gemeente Teylingen heeft circa 37.900 inwoners.

Gemeente Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen heeft circa 74.100 inwoners.

Gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten heeft circa 25.500 inwoners.

Supranet Wassenaar-Voorschoten

Voor de uitvoering werken de gemeenten samen met onder meer huisartsen, praktijkondersteuners, de GGD, GGZ-aanbieders, maatschappelijke opvang, onderwijs, UWV, schuldhulpverlening, politie en sportverenigingen. Ook familie, naasten en ervaringsdeskundigen worden nauw betrokken bij de aanpak. ,,Zij weten vaak het best hoe het nou echt met iemand gaat en zij zijn er op momenten dat de hulpverlening er niet is.’’ Ze willen dat het taboe rond zelfdoding wordt doorbroken zodat er meer over suïcide wordt gesproken, signalen eerder worden herkend en sneller hulp kan worden geboden. Door hun aanpak moeten inwoners zich gezien en gehoord voelen. ,,En naast hun wanhoop ook inzien dat het leven de moeite waard is” (Kroft, 2020).

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200630_13514417?utm_source=google&utm_medium=or ganic

Gemeente Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft circa 31.300 inwoners.

Gemeente Wassenaar

De gemeente Wassenaar heeft circa 27.200 inwoners.

SuNa Wassenaar

De methode SuNa staat voor suïcidenazorg, met als belangrijk verschil dat SuNa in Wassenaar als voorzorg wordt ingezet. Mensen worden niet pas na een suïcidepoging geholpen, maar vanaf het moment dat suïcidale gedachten ontstaan. Huisartsen brengen patiënten over wie ze zich zorgen maken, in contact met een SuNa-casemanager. Als mensen in een vroeg stadium praten over suïcidale gedachten, kunnen ze beter en met lichtere hulpverlening ondersteund worden. Dat is het uitgangspunt van de vooruitstrevende suïcidepreventie-aanpak waarmee de gemeente Wassenaar nu ruim een jaar werkt (Gemeente Wassenaar, 2022).

https://www.wassenaar.nl/suicidepreventie-in-wassenaar

https://wassenaarders.nl/2022/03/23/suicidepreventie-wassenaar-wekt-interesse-vws/

Supranet Wassenaar-Voorschoten

Voor de uitvoering werken de gemeenten samen met onder meer huisartsen, praktijkondersteuners, de GGD, GGZ-aanbieders, maatschappelijke opvang, onderwijs, UWV, schuldhulpverlening, politie en sportverenigingen. Ook familie, naasten en ervaringsdeskundigen worden nauw betrokken bij de aanpak. ,,Zij weten vaak het best hoe het nou echt met iemand gaat en zij zijn er op momenten dat de hulpverlening er niet is.’’ Ze willen dat het taboe rond zelfdoding wordt doorbroken zodat er meer over suïcide wordt gesproken, signalen eerder worden herkend en sneller hulp kan worden geboden. Door hun aanpak moeten inwoners zich gezien en gehoord voelen. ,,En naast hun wanhoop ook inzien dat het leven de moeite waard is” (Kroft, 2020).

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200630_13514417?utm_source=google&utm_medium=or ganic

Gemeente Westland

De gemeente Westland heeft circa 112.500 inwoners.

Gemeente Westvoorne

De gemeente Westvoorne heeft circa 14.900 inwoners.

Gemeente Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer heeft circa 125.800 inwoners.

Youz Parnassia Groep Zoetermeer

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog- specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.).

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.).

https://www.youz.nl/

Gemeente Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude heeft circa 9.300 inwoners.

Gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas heeft circa 45.800 inwoners.

Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht heeft circa 44.700 inwoners.