info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Zeeland

In de provincie Zeeland hebben in 2020 gemiddeld 9,6 per 100.000 inwoners zelfmoord gepleegd. Hiermee ligt het gemiddelde lager dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021).

BorseleGoesHulstKapelleMiddelburg
Noord-BevelandReimerswaalSchouwen-DuivelandSluisTerneuzen
TholenVeereVlissingen

Emergis

Wanneer acuut zorg nodig is voor een patiënt met psychiatrische- of verslavingsproblematiek, kunt u de crisisdienst van Emergis inschakelen. Het secretariaat neemt de gegevens op en vraagt u hoe spoedeisend de aanmelding is. Uw standpunt is hierin bepalend. Aanmelden volwassenen en ouderen binnen kantooruren (Emergis, z.d.):

  • Voor Zeeuws-Vlaanderen 0115 68 36 00
  • Voor Walcheren 0118 68 75 00
  • Voor de Oosterschelderegio 0113 26 77 80

Emergis preventie ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die een verhoogd risico lopen op psychische klachten of een verslaving. Het preventieteam geeft verschillende trainingen, cursussen en voorlichtingsactiviteiten en biedt deskundigheidsbevordering, consultatie én advies aan professionals (Emergis, z.d.).Het kan gebeuren dat u of een familielid van u plotseling ernstige psychiatrische problemen heeft en dat direct intensieve hulp nodig is. Met andere woorden: u bent in crisis. In dat geval komt de crisisdienst binnen 24 uur in actie. In eerste instantie kijken we of we u intensieve zorg thuis kunnen bieden: intensive home treatment (IHT). Het IHT-team stabiliseert de crisissituatie door een intensieve behandeling in een voor u veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt.

Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie of crisisopname worden met u afspraken gemaakt over een vervolgbehandeling of nazorg (Emergis, z.d.).

Emergis preventie biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen met de praatgroep ‘Hoe verder? Rouw na suïcide’ en een lotgenotengroep. De lotgenotengroep leert volwassenen om te gaan met reacties van hun omgeving. Hoe om te gaan met gevoelens van twijfel, verslagenheid en machteloosheid en hoe ze de draad weer kunnen oppakken. (Emergis, z.d.).

Emergis heeft zo’n vijftig locaties verspreid over heel Zeeland. Die locaties kunnen bestaan uit een kliniek of ambulant centrum, maar ook een beschermende woonvorm of werkleerbedrijf. De hoofdlocatie van Emergis is gevestigd in Kloetinge, gemeente Goes. Daar vindt u de klinieken, en de bestuurlijke en administratieve diensten (Emergis, z.d.).

https://www.emergis.nl/wereld-suicide-preventie-dag/2021/09/10/

https://www.emergis.nl/verwijzers/aanmelden/crisisdienst/

Juvent Zeeuwse Jeugdzorg Specialist

Juvent biedt crisisdienst met Emergis Kind & Jeugd. Bij crisis zullen over het algemeen zullen 2 crisismedewerkers naar het gezin toe gaan. Afhankelijk van de situatie bij aanmelding zullen dit crisismedewerkers zijn van Juvent of van Emergis Kind & Jeugd of een combinatie van beide (Juvent, 2022).

Afhankelijk van de situatie bestaat de te bieden hulp uit (Juvent, 2022):

  • Geen crisis- of spoedhulp, er wordt overdragen aan de reguliere hulpverlening of gemeentelijke toegang.
  • Inzet ambulante crisishulp bij de cliënt thuis voor maximaal 14 kalenderdagen.
  • Crisisverblijf of een time-out in het eigen netwerk, in een pleeggezin, gezinshuis of op eenlocatie van Emergis of Juvent. Maximale verblijfsduur is 14 kalenderdagen.Er zijn locaties in Middelburg, terneuzen, Goes, Hulst, Sluis, Vlissingen, Zierikzee, Dauwendaele, Tholen. De regiokantoren zijn Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

https://www.juvent.nl/voor-verwijzers/crisishulp-infographic/

Gemeente Borsele

De gemeente Borsele heeft circa 22.800 inwoners.

Gemeente Goes

De gemeente Goes heeft circa 38.900 inwoners.

Eleos Goes

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Hulst

De gemeente Hulst heeft circa27.500 inwoners.

Gemeente Kapelle

De gemeente Kapelle heeft circa 13.000 inwoners.

Eleos Kapelle

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Middelburg

De gemeente Middelburg heeft circa 49.200 inwoners.

Lotgenotengroep Over Leven

In Middelburg organiseert de Stichting Suïcide Preventie Centrum samen met Stichting Hersteltalent een lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. 

De Stichting Suïcide Preventie Centrum (SPC, 2022) is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.

https://www.suicidepreventiecentrum.nl

Eleos Middelburg

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland heeft circa 7.600 inwoners.

Gemeente Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal heeft circa 22.900 inwoners.

Gemeente Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duivenland heeft circa 34.100 inwoners.

Gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft circa 23.100 inwoners.

Gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen heeft circa 54.500 inwoners.

Gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft circa 26.400 inwoners.

Gemeente Veere

De gemeente Veere heeft circa 21.800 inwoners.

Gemeente Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft circa 44.500 inwoners.

De Hoop GGZ Vlissingen

De Hoop ggz is een christelijke organisatie en biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.

Wanneer je ernstige of complexe klachten hebt, ontvang je hulp vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ). Je hebt bijvoorbeeld een ontwrichtende verslaving, suïcidale gedachten, een trauma, je doet jezelf pijn of je hebt een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld een (dissociatieve) persoonlijkheidsstoornis. Ook is het mogelijk op te worden genomen in de kliniek waar wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Het doel van een opname in de kliniek is dat je clean wordt in geval van verslaving, dat je situatie weer stabiliseert in geval van psychische problemen of de combinatie van verslaving en andere aandoeningen (De Hoop GGz, 2021)

https://dehoop.org/wat-wij-doen/opname-de-kliniek/