info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Utrecht

AmersfoortBaarnDe BiltBunnikBunschoten
EemnesHoutenIJsselsteinLeusdenLopik
MontfoortNieuwegeinOudewaterRenswoudeRhenen
De Ronde VenenSoestStichtse VechtUtrechtUtrechtse Heuvelrug
VeenendaalVijfheerenlandenWijk bij DuurstedeWoerdenWoudenberg
Zeist

In de provincie Utrecht hebben in 2020 gemiddeld 9,4 per 100.000 inwoners zelfmoord gepleegd. Hiermee ligt het gemiddelde lager dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021).

Altrecht GGZ

Altrecht is er voor iedereen met ernstige psychische problemen in de regio Utrecht en omstreken. Jong en oud.

Crisisdienst

Ben je verwijzer en heeft jouw patiënt binnen 24 uur acute psychiatrische zorg nodig, bel dan naar 030 230 8850. Dit centrale nummer van de crisisdienst van Altrecht is 24 per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het nummer is bedoeld voor huisartsen, politie, meldkamer ambulance, medisch specialisten en cliënten bij ons in zorg (Altrecht, z.d.).

Suïcide-expertiseteam voor jeugd (SET-j)

Sinds begin Maart 2022 (Altrecht, 2022) is het suïcide-expertiseteam van Altrecht jeugd telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals uit de regio. Hulpverleners die met suïcidale jongeren in aanraking komen, kunnen bij hen terecht voor advies, consultatie en scholing. De negen experts van SET-j zijn telefonisch bereikbaar en kunnen daarnaast ook aanschuiven bij een team of bij een (behandel)gesprek.

Het is belangrijk dat zorgverleners in het werken met jongeren met suïcidale gedachten er niet alleen voor staan en snel de expertise van ketenpartners kunnen inschakelen. Met dit expertiseteam wil Jacquelijne specialistische kennis toegankelijker maken voor zorgprofessionals. Hierdoor verbetert de ketensamenwerking en voelen zorgverleners zich meer gesteund en bekwaam in de omgang met jongeren met suïcidale gedachten. Dit kan leiden tot minder behandelbreuken, efficiëntere doorverwijzingen en minder crisisdienstbeoordelingen. “Samen hopen we jongeren in een vroeg stadium de juiste hulp te bieden.” (Altrecht, 2022).

Locaties

Utrecht, Zeist, Houten, Nieuwegein, Woerden, Maarssen en Den Dolder.

https://www.altrecht.nl/nieuws/altrecht-jeugd-start-een-suicide-expertiseteam-voor-jeugd-set-j/ https://www.altrecht.nl/verwijzers/

UMC Utrecht

Mensen die in acute crisis verkeren kunnen we – 24 uur per dag – opnemen op de verpleegafdeling Acuut en Intensief. Naast zorg voor patiënten die zich vrijwillig laten opnemen, bieden we noodgedwongen zorg: verplichte opname als verblijf in eigen omgeving niet verantwoord is (UMC Utrecht, z.d. ). De afdeling Acuut en Intensief is gespecialiseerd in het opvangen van patiënten die in een crisissituatie verkeren. Hierbij staat in eerste instantie de stabilisatie van de crisis centraal. De psychiatrische aandoening waarmee patiënten binnenkomen kan heel verschillend zijn (UMC Utrecht, z.d.).

https://www.umcutrecht.nl/nl/ziekenhuis/verpleegafdeling/acuut-en-intensief-psychiatrie

GGZ Centraal

Geeske en Isolde zijn in 2015 middels de ‘PITSTOP-training’ binnen GGz Centraal een ‘train-de- trainer-traject’ (Professionals In Training to stop suïcide) training. Deze PITSTOP werd aangeboden door ‘113online’. Door het optimaliseren van kennis en deskundigheid omtrent suïcidaal gedrag willen suïcides voorkomen. Inmiddels (2017) zijn 85% van de hulpverleners getraind, met dank aan al die betrokken en enthousiaste trainers. Vanaf de start van het project tot nu zijn inmiddels 1200 medewerkers binnen GGz Centraal getraind via deze methodiek. Het resultaat (GGz Centraal, 2017):

  • –  iedereen heeft de e-learning module suïcidepreventie gevolgd
  • –  iedereen heeft de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedraggelezen
  • –  iedereen heeft de training gevolgd waarbij kennisoverdracht en rollenspelen belangrijke instrumenten waren.

Amersfoort valt onder GGZ Centraal. Ook een deel van de Utrechtse Heuvelrug, te weten Maarn, Maarsbergen, Leersum, Amerongen en Overberg, valt onder de crisisdienst GGZ Centraal.

https://www.ggzcentraal.nl/omgaan-met-suicidaal-gedrag/

https://www.ggzcentraal.nl/clienten/24-uurs-acuut/

Jellinek: crisis en verslaving

Indien uw patiënt reeds bij Jellinek in behandeling is, kunt u in geval van crisis binnen kantooruren altijd contact opnemen met de desbetreffende afdeling voor overleg via het centrale nummer: 088 – 505 1220. Verwijzers in Utrecht / Amersfoort / Veenendaal en omgeving (Jellinek, 2022).

Binnen kantooruren: Van 09.00-17.00 uur kunt u een crisis op verschillende manieren aanmelden bij Jellinek: cliënt al in behandeling; centrale nummer, wordt doorverbonden naar behandelafdeling/team: 088 – 505 1220. Cliënt (nog) niet in behandeling stad Utrecht = VIT: 088 – 161 7590. Cliënt (nog) niet in behandeling stad Amersfoort = VIT: 088 – 161 7605.

Wij kunnen helaas buiten de stad Utrecht en Amersfoort geen outreachende crisiszorg bieden. Cliënten in crisis worden via reguliere route aangemeld.

Buiten kantooruren: Van 17.00-09.00 uur neemt u contact op met de crisisdienst van de betreffende regio die de crisismeldingen buiten kantooruren beoordeelt (Jellinek, 2022).

Crisisdienst Utrecht: 030 – 230 8850
Crisisdienst Zeist: 030 – 696 5100
Crisisdienst Amersfoort via RIAGG: 033 – 460 3500
Amersfoort GGZ Centraal: 033 – 850 8300

 https://www.jellinek.nl/ik-wil-iemand-doorverwijzen/crisisopname

CCP (Crisis coördinatie Punt)

Het CCP is er voor crisisvragen van jongeren van 0-18 jaar (in de provincie Utrecht) en biedt consult en advies voor professionals. Het CCP maakt geen onderscheid in crisis (direct handelen) of spoed (direct ingrijpen niet noodzakelijk) (Jeugd fv, 2021).

https://www.jeugdfv.nl

Youké Sterke Jeugd Utrecht

Bij een crisis is er direct hulp nodig. We helpen om de crisis op te lossen en de dagelijkse routine te herstellen. We nemen maatregelen om de veiligheid te herstellen. Vaak vraagt dat een intensieve ondersteuning. Soms is het zelfs nodig dat jouw kind tijdelijk ergens anders woont. Samen met jou zoeken we dan naar mogelijkheden bij familie of bekenden. Kan dat niet, dan behoort een crisispleeggezin of verblijf bij een groep tot de mogelijkheden. Zodra de crisis een oplossing nadert, adviseren we ook over vervolghulpverlening (Youké, z.d.).

https://youke.nl/hulpvormen/een-crisis

Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft circa 158.700 inwoners.

MoleMann ziekenhuispsychiatrie Meander Amersfoort

Zomer 2020 is MoleMann gestart met een team Ziekenhuispsychiatrie in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Iedere werkdag zijn wij met minimaal een arts, een psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater in het Meander aanwezig. Binnen deze ziekenhuispsychiatrie hebben ze een polikliniek suïcidepreventie. Hier wordt gefocust op het bespreken van suïcidaliteit, het omgaan hiermee, en daarmee het voorkomen van suïcide(pogingen) (Molemann, 2020).

https://www.molemann.nl/vestigingen/amersfoort-molemann-ziekenhuispsychiatrie-locatie- meander

De Hoop GGZ Amersfoort

De Hoop ggz is een christelijke organisatie en biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Wanneer je ernstige of complexe klachten hebt, ontvang je hulp vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ). Je hebt bijvoorbeeld een ontwrichtende verslaving, suïcidale gedachten, een trauma, je doet jezelf pijn of je hebt een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld een (dissociatieve) persoonlijkheidsstoornis. Ook is het mogelijk op te worden genomen in de kliniek waar wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Het doel van een opname in de kliniek is dat je clean wordt in geval van verslaving, dat je situatie weer stabiliseert in geval van psychische problemen of de combinatie van verslaving en andere aandoeningen (De Hoop GGz, 2021).

https://dehoop.org/wat-wij-doen/opname-de-kliniek/

Gemeente Baarn

De gemeente Baarn heeft circa 24.800 inwoners.

Fornhese & BSA regio Amersfoort (GGz Centraal)

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). De kinderen uit de gemeenten regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) worden aangemeld bij BSA Jeugdhulp. Voor meer informatie over de wachttijden bij BSA Jeugdhulp kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams (GGz Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/ https://www.bsajeugdhulp.nl/

Gemeente De Bilt

De gemeente De Bilt heeft circa 43.500 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Bunnik

De gemeente Bunnik heeft circa 15.600 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Bunschoten

De gemeente Bunschoten heeft circa 22.300 inwoners.

Eleos Bunschoten

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Fornhese & BSA regio Amersfoort (GGz Centraal)

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). De kinderen uit de gemeenten regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) worden aangemeld bij BSA Jeugdhulp. Voor meer informatie over de wachttijden bij BSA Jeugdhulp kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams (GGz Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

https://www.bsajeugdhulp.nl/

Gemeente Eemnes

De gemeente Eemnes heeft circa 9.400 inwoners.

Fornhese & BSA regio Amersfoort (GGz Centraal)

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). De kinderen uit de gemeenten regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) worden aangemeld bij BSA Jeugdhulp. Voor meer informatie over de wachttijden bij BSA Jeugdhulp kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams (GGz Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

https://www.bsajeugdhulp.nl/

Gemeente Houten

De gemeente Houten heeft circa 50.300 inwoners.

De Hoop GGZ Houten

De Hoop ggz is een christelijke organisatie en biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Wanneer je ernstige of complexe klachten hebt, ontvang je hulp vanuit de Specialistische GGZ (SGGZ). Je hebt bijvoorbeeld een ontwrichtende verslaving, suïcidale gedachten, een trauma, je doet jezelf pijn of je hebt een ernstige aandoening zoals bijvoorbeeld een (dissociatieve) persoonlijkheidsstoornis. Ook is het mogelijk op te worden genomen in de kliniek waar wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Het doel van een opname in de kliniek is dat je clean wordt in geval van verslaving, dat je situatie weer stabiliseert in geval van psychische problemen of de combinatie van verslaving en andere aandoeningen (De Hoop GGz, 2021).

https://dehoop.org/wat-wij-doen/opname-de-kliniek/

Gemeente IJsselstein

De gemeente IJsselstein heeft circa 33.400 inwoners.

Gemeente Leusden

De gemeente Leusden heeft circa 30.700 inwoners.

Fornhese & BSA regio Amersfoort (GGz Centraal)

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). De kinderen uit de gemeenten regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) worden aangemeld bij BSA Jeugdhulp. Voor meer informatie over de wachttijden bij BSA Jeugdhulp kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams (GGz Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

https://www.bsajeugdhulp.nl/

Gemeente Lopik

De gemeente Lopik heeft circa 14.500 inwoners.

Gemeente Montfoort

De gemeente Montfoort heeft circa 13.800 inwoners.

Gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft circa 64.500 inwoners.

Gemeente Oudewater

De gemeente Oudewater heeft circa 10.100 inwoners.

Gemeente Renswoude

De gemeente Renswoude heeft circa 5.600 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Rhenen

De gemeente Rhenen heeft circa 20.200 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente De Ronde Venen

De gemeente De Ronde Venen heeft circa 45.000 inwoners.

Gemeente Soest

De gemeente Soest heeft circa 47.100 inwoners.

Fornhese & BSA regio Amersfoort (GGz Centraal)

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). De kinderen uit de gemeenten regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) worden aangemeld bij BSA Jeugdhulp. Voor meer informatie over de wachttijden bij BSA Jeugdhulp kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams (GGz Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

https://www.bsajeugdhulp.nl/

Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft circa 65.200 inwoners.

Samen tegen Eenzaamheid Stichtse Vecht

Jongeren die zich langdurig eenzaam voelen hebben een verhoogde kans op verslaving, voortijdig schoolverlaten, stressklachten, depressie en suïcide gedachten. Om ernstige gevolgen te voorkomen is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze jongeren. Het is belangrijk dat jongeren tijdig gesignaleerd en geholpen worden. Als inwoner van de Stichtse Vecht kunt u hieraan bijdragen door alert te zijn op signalen van eenzaamheid en jongeren te stimuleren hulp te zoeken. Het jongerenwerk van Jeugd-Punt start dit jaar het Join us programma in Stichtse Vecht. Bij Join us brengen we jongeren met elkaar in contact en helpen ze sociaal sterker te worden, zodat ze leren zelf een netwerk op te bouwen en te behouden (Bayrak & Blokland, 2021).

https://www.samentegeneenzaamheidsv.nl/aanpak-eenzaamheid/eenzaamheid-jongeren

Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft circa 361.900 inwoners.

Werkgroep Omgaan met zelfmoordgedachten met Suïcide Preventie Centrum

De aangeboden hulp is vaak vooral gericht op preventie. Tijdens deze werkgroep maken we juist ruimte om vrijuit en zonder oordeel te praten over de last die gedachten aan zelfdoding met zich meebrengt. Aan de hand van thema’s en gedeelde ervaringen gaan we met elkaar in gesprek. Je wordt uitgenodigd om – als je dat wilt – ook jouw persoonlijke ervaringen te delen. In een open en eerlijke uitwisseling bieden we elkaar een steunende verbondenheid (Enik Recovery College, 2021).

https://www.enikrecoverycollege.nl/trainingen/omgaan-met-zelfmoordgedachten/

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft circa 50.000 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft circa 67.700 inwoners.

Eleos Veenendaal

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden heeft circa 58.800 inwoners.

Jong in 5HL

Jong in Vijfheerenlanden heeft een forum waarop jongeren die depressief/suïcidaal zijn hun gevoelens en vragen kunnen uiten naar anderen.

https://www.jonginvijfheerenlanden.nl.web03.esselink.nu/ervaringen/29/depressie.html

Gemeente Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft circa 23.900 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Woerden

De gemeente Woerden heeft circa 52.900 inwoners.

Eleos Woerden

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Woudenberg

De gemeente Woudenberg heeft circa 13.900 inwoners.

Fornhese & BSA regio Amersfoort (GGz Centraal)

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). De kinderen uit de gemeenten regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) worden aangemeld bij BSA Jeugdhulp. Voor meer informatie over de wachttijden bij BSA Jeugdhulp kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams (GGz Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

https://www.bsajeugdhulp.nl/

Gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft circa 66.000 inwoners.

Fornhese GGz Centraal

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/