info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Overijssel

In de provincie zijn er verschillende initiatieven op het gebied van suïcidepreventie. Hieronder een overzicht per gemeente.

AlmeloBorneDalfsenDeventerDinkelland
EnschedeHaaksbergenHardenbergHellendoornHengelo
Hof van TwenteKampenLosserOldenzaalOlst-Wijhe
OmmenRaalteRijssen-HoltenStaphorstSteenwijkerland
TubbergenTwenterandWierdenZwartewaterlandZwolle

Provincie Overijssel

In de provincie Overijssel zijn gemiddeld 10.9 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Hiermee ligt het gemiddelde in Overijssel iets hoger dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021). 

GGD IJsselland ‘Zelfmoord, praat erover!’ Supranet Ijsselland

In de 11 gemeentes willen we samenwerken met de zorg, ervaringsdeskundigen, vluchtelingenwerk, politie, onderwijs, kerken en nog veel meer. Eén van de onderdelen van het project ‘Zelfmoord? Praat erover!  is het trainen van gatekeepers. Tijdens een gatekeepertraining leren professionals en vrijwilligers mogelijke signalen van gedachten over zelfdoding bij mensen te herkennen en hierover te praten (GGD IJsselland, 2018). 

https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-gezondheid/zelfmoordpreventie/

Project Queer 113-Zelfmoordpreventie in Overijssel

In Zwolle is de foto-expositie Queer! te zien. De expositie is onderdeel van een project van 113 Zelfmoordpreventie, in samenwerking met onder meer de COC’s in Overijssel en GGD IJsselland. Het doel is om het aantal zelfmoorden onder LHBTI’ers omlaag te krijgen door het onderwerp bespreekbaar te maken. Onderdeel van het project is het boekje Queer! waarin verhalen staan van Overijsselaars die openhartig vertellen over de moeilijke periode die ze hebben doorgemaakt toen ze ontdekten dat ze ’anders’ waren (RozeGolf, 2020). 

https://rozegolf.net/2020/12/11/project-queer-113-zelfmoordpreventie-in-overijssel-van-start/

Dimence Groep GGZ

Dimence biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk. Dimence is actief in de volgende locaties in Overijssel (Dimence, z.d.): Deventer, Almelo, Zwolle, Hardenberg, Raalte, Steenwijk en Kampen. 

IHT Deventer

113Online is erg onder de indruk van het IHT-team in Deventer en de manier waarop zij de uitgangspunten van de richtlijn ingevoerd hebben in hun dagelijks werk. Met intensive home treatment worden patiënten in hun eigen thuissituatie behandeld. Binnen een IHT-team werken verschillende disciplines samen om de crisis bij een patiënt te bezweren. De intensieve ambulante begeleiding, samenwerking met (keten) partners en de manier waarop aandacht is voor suïcidaliteit maakt indruk op 113Online (Dimence GGZ, 2016). 

Suïcideketen 

Binnen Dimence is een nieuw systematisch instrument in ontwikkeling dat behandelaren kunnen inzetten bij suïcideterugvalbehandeling: de Suïcideketen. Het instrument geeft handvatten om op een gestructureerde manier van een crisisplan tot een behandelplan te komen (Kolk, 2020).  De Suïcideketen in de huidige vorm is ontwikkeld door Luuk Heinsman, psychiater binnen Dimence. Het instrument komt tegemoet aan de behoefte bij behandelaren aan een raamwerk hoe effectief een suïcideterugvalbehandeling in te zetten. In dit raamwerk komen crisismanagement, risicomanagement en suïcidepreventiebehandeling samen (Kolk, 2020). 

https://www.dimence.nl/nieuws/suicidale-patienten-behandelen-met-intensive-home-treatment

https://www.supranetggz.nl/nieuws/van-crisisplan-naar-behandelplan-met-de-suicideketen/

https://www.dimence.nl/verkeer-je-momenteel-psychische-crisis

Mediant

Binnen Helmer-Es bestaat een intensieve samenwerking tussen ambulante en korte klinische crisisinterventie. Binnen het Centrum voor Crisisinterventie gaat het om herstel van symptomen, herstel van rollen en herstel van de persoon. Dat betekent dat we meteen vanaf het begin van de crisis, starten met het versterken van de eigen regie van de cliënt. Daarbij kijken we naar de manier waarop mensen hun eigen leven vormgeven in interactie met anderen waaronder naasten, familie en reeds betrokken hulpverleners. De zorg sluit daarop aan en stelt de cliënt in staat de, in de crisis kwijtgeraakte, eigen regie zo snel mogelijk te (her)pakken. Mediant heeft locaties in (Mediant, z.d.): Enschede, Hengelo, Goor, Oldenzaal, Losser, Delden, Haaksbergen, Ootmarsum, Borne, Denekamp en Glanerbrug. 

Mediant heeft een zelfmoordpreventieconsulent, Ankie Bergsma bij Mediant in Enschede. Ze hoopt door adviezen en trainingen over zelfmoordpreventie te geven het aantal zelfdodingen terug te dringen. Volgens haar is één ding essentieel: “Praat erover.” (RTV Oost, 2019). 

https://www.mediant.nl/over-mediant/onze-expertise/helmer-es

https://www.rtvoost.nl/nieuws/317900/ankie-is-zelfmoordpreventieconsulent-en-geeft-advies-hoe-je-sombere-jongeren-kunt-helpen

Crisisaanmelding Tactus Twente en Stedendriehoek

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

Ambiq Spoed voor Jeugd Twente

Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente zorgt voor de inzet van de juiste zorg bij spoed en crisis bij kinderen en jongeren. Zo levert het Coördinatiepunt door intensieve samenwerking een belangrijke bijdrage aan het verminderen van opnames, crisisplaatsingen en verkorten van trajecten door versnelde en verbeterde toeleiding tot de juiste hulp. Het Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente is toegankelijk voor gemeenten en andere erkende verwijzers, 24 uur per dag. Achter dit telefoonnummer, werken de specialistische organisaties samen (Ambiq, z.d.). 

https://www.ambiq.nl/professionals/spoedhulp_jeugd

Spoed voor Jeugd Ijsselland

In de regio IJsselland werken Ambiq, Vitree, Pactum en Trias samen aan een integraal spoedhulp-team: Spoedhulp IJsselland. Hierin worden kennis en expertise van jeugdhulp en LVB gebundeld. Ook is er nauw contact met GGZ-instellingen Karakter, Accare en Jeugd GGZ. Het doel van Spoedhulp IJsselland is om kinderen en gezinnen snel passende hulp te bieden zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Dit doet het team door 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar te zijn (Regionaal Serviceteam Jeugd, z.d.). 

https://www.rsj-ijsselland.nl/transformatie/transformatiethemas

Zorgplus Twente en Ijsselland

Iedereen is welkom bij ZorgPlus, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple diagnoses (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch). Wij hanteren geen contra-indicaties en biedt ambulante zorg in regio Twente en Ijsselland (ZorgPlus, z.d.). 

https://www.zorgplus.com/expertise

THOON Psychogeriatrische crisisopvang Twente

Er wordt in Twente samengewerkt door verschillende organisaties om crisiszorg te kunnen bieden. Er zijn bedden voor crisisopvang beschikbaar in (Thoon, 2021): Enschede, Losser, Denekamp, Oldenzaal, Tubbergen, Hengelo, Borne, Almelo, Westerhaar, Vriezenveen, Goor, Rijssen en Hellendoorn. 

https://www.thoon.org/wp-content/uploads/2022/02/Crisisregeling-Twente-definitief-versie-03-12-2021.pdf

Gemeente Almelo

De gemeente Almelo heeft circa 73.100 inwoners. 

Karakter Almelo

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Almelo 0546 48 44 44 (Karakter, z.d.). Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/locaties/hengelo

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2021/05/Karakter-suicidepreventie-protocol.pdf

ZGT Almelo

Soms is een opname noodzakelijk, omdat de klachten intensievere behandeling of zorg vragen, die poliklinisch niet kan worden gegeven. De expertise van de MPU richt zich op diagnostiek en behandeling van de psychiatrische problematiek. De opnamedoelen worden, samen met de patiënt, en eventueel familie, opgesteld. Er wordt altijd gestreefd naar een zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijke, opnameduur (ZGT, 2022). 

https://www.zgt.nl/aandoening-en-behandeling/onze-specialismen/psychiatrie/paaz-afdeling/medisch-psychiatrische-unit-mpu/

Gemeente Borne

De gemeente Borne heeft circa 24.000 inwoners. 

Gemeente Dalfsen

De gemeente Dalfsen heeft circa 29.100 inwoners.

Gemeente Deventer

De gemeente Deventer heeft circa 101.400 inwoners. 

Accare polikliniek Deventer

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid (Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

IrisZorg Crisisopvang Deventer

IrisZorg richt zich op verslavingsproblematiek. Ook met bijkomende problemen zoals psychische aandoeningen en suïcidaliteit kan er verwezen worden naar IrisZorg, hiervoor bieden zij specialistsiche GGz (IrisZorg, z.d.). 

https://www.iriszorg.nl/sites/default/files/Verwijskaart%20IrisZorg%20november%202019.pdf

https://www.iriszorg.nl/locaties/crisisopvang-deventer

Gemeente Dinkelland

De gemeente Dinkelland telt circa 26.500 inwoners. 

Gemeente Enschede

De gemeente Enschede heeft circa 160.300 inwoners. 

Karakter Enschede

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Almelo 0546 48 44 44 (Karakter, z.d.). Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/locaties/enschede

Youz Parnassia Groep

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.). 

https://www.youz.nl/

PsyQ Lentis Enschede

PsyQ Enschede valt onder Lentis en is voor crisissituaties bereikbaar via het nummer van PsyQ-Enschede (PsyQ Verwijzers, 2022). Lentis is in 2012 gestart met een breed suïcidepreventie programma. Ze willen beschikbaar zijn voor mensen die suïcide overwegen, voor hun naasten en voor nabestaanden. Bekijk daarom ook het aanbod op het gebied van preventie. Voor vragen en informatie kun je mailen (Lentis GGZ, 2022). 

https://www.psyq.nl/vestigingen

Trajectum Enschede

Een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcide bij mensen met een LVB is onderzocht binnen Trajectum (Trajectum biedt klinische en ambulante behandeling aan mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische problematiek en risicovol (delict-)gedrag in het noordoosten van Nederland)(Van den Hazel et al., 2020). Trajectum ontwikkelde in 2017 vertelplaten die cliënten en begeleiders houvast geven in het begeleiden en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag (Trajectum, 2020).  De vertelplaten vatten samen de richtlijnen samen. Ze rusten de begeleiders en behandelaren toe. De vertelplaten geven, zonder al te veel taal ingangen tot gesprek. Met de cliënt zelf. Binnen het behandelteam (Van den Hazel et al., 2020). 

https://www.trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming-van-suicide

Ixta Noa Enschede 

Ixta Noa werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke ondersteuning het beste bij jouw hulpvraag past (Ixta Noa, 2022). 

https://www.ixtanoa.nl/

Gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft circa 24.200 inwoners. 

Gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg telt circa 61.800 inwoners. 

Suïcide Preventie Actie Netwerk Hardenberg

De gemeente Hardenberg is in samenwerking met 113 bezig met een Suïcide Preventie Actie Netwerk Hardenberg. Via onderstaande link zijn de plannen, doelen en samenwerkingen te zien die ingezet zijn om het aantal suïcides in Hardenberg te laten dalen (113 & Suïcide Preventie Actie Netwerk Hardenberg, 2019). 

http://www.dphardenberg.nl/uploads/Werkplan_Suicidepreventie_Harden.pdf

Accare polikliniek Hardenberg

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid(Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

BuurtzorgT team Dedemsvaart

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/team-dedemsvaart

Ambiq Fact Hardenberg

Accare, Ambiq, Trias jeugdhulp, Karakter, Tactus en Dimence werken samen in het integrale FACT-team Hardenberg-Ommen. Het FACT-team biedt hulp aan gezinnen met psychiatrische problemen en een complexe zorgvraag, die langdurig ondersteuning nodig hebben. Zo kunnen we opname (intramurale hulpverlening) van kinderen en jongeren voorkomen. Vaak gaat het om problemen op meerdere leefgebieden, zoals gedragsproblemen, schulden, een verstandelijke beperking en/of verslaving (Ambiq, z.d.-a). 

https://www.ambiq.nl/over-ambiq/samenwerking/project/fact-hardenbergommen

Gemeente Hellendoorn

De gemeente Hellendoorn telt circa 35.900 inwoners. 

Gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo telt circa 81.400 inwoners. 

Accare polikliniek Hengelo

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid (Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

Karakter Hengelo

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Almelo 0546 48 44 44 (Karakter, z.d.). Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/locaties/hengelo

ZGT Hengelo

Soms is een opname noodzakelijk, omdat de klachten intensievere behandeling of zorg vragen, die poliklinisch niet kan worden gegeven. De expertise van de MPU richt zich op diagnostiek en behandeling van de psychiatrische problematiek. De opnamedoelen worden, samen met de patiënt, en eventueel familie, opgesteld. Er wordt altijd gestreefd naar een zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijke, opnameduur (ZGT, 2022). 

https://www.zgt.nl/aandoening-en-behandeling/onze-specialismen/psychiatrie/paaz-afdeling/medisch-psychiatrische-unit-mpu/

Gemeente Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft circa 35.000 inwoners. 

Gemeente Kampen

De gemeente Kampen telt circa 54.800 inwoners.  

Accare polikliniek Kampen

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid (Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

Eleos locatie Kampen

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021). 

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

https://www.eleos.nl/locaties/kampen/

Gemeente Losser

De gemeente Losser heeft circa 23.100 inwoners. 

Gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal telt circa 31.700 inwoners. 

BuurtzorgT team Noordoost Twente

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/team-noordoost-twente

Gemeente Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe heeft circa 18.500 inwoners. 

Gemeente Ommen

De gemeente Ommen telt circa 18.400 inwoners. 

BuurtzorgT Team Ommen

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/team-ommen

Ambiq Fact Ommen

Accare, Ambiq, Trias jeugdhulp, Karakter, Tactus en Dimence werken samen in het integrale FACT-team Hardenberg-Ommen. Het FACT-team biedt hulp aan gezinnen met psychiatrische problemen en een complexe zorgvraag, die langdurig ondersteuning nodig hebben. Zo kunnen we opname (intramurale hulpverlening) van kinderen en jongeren voorkomen. Vaak gaat het om problemen op meerdere leefgebieden, zoals gedragsproblemen, schulden, een verstandelijke beperking en/of verslaving (Ambiq, z.d.-a). 

https://www.ambiq.nl/over-ambiq/samenwerking/project/fact-hardenbergommen

Gemeente Raalte

De gemeente Raalte heeft circa 38.100 inwoners. 

Gemeente Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten telt circa 38.200 inwoners. 

Gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst telt circa 17.200 inwoners. 

Gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft circa 44.700 inwoners. 

Hoofdkantoor Stichting Suïcide Preventie Centrum

Vanuit het kantoor in Steenwijk worden alle landelijke activiteiten gecoördineerd. De stichting organiseert in samenwerking met verschillende lokale partners lotgenootgroepen voor mensen met suïcidale gedachten en groepen voor naasten. Daarnaast zijn de medewerkers online actief, dit door de mogelijkheid (anoniem) via chat of WhatsApp in contact te komen met lotgenoten. Op Instagram is de stichting actief met het jongeren account @jongerensuicidepreventie (OSA Redactie, 2022). 

https://www.suicidepreventiecentrum.nl/contactgegevens/

Suïcide Preventie Centrum Steenwijkerland

In de gemeente Steenwijkerland organiseert het Suïcide Preventie Centrum lotgenootgroepen voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf of als naaste.

https://www.spcsteenwijk.nl

Accare polikliniek Steenwijk

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid  (Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

https://www.defensie.nl/onderwerpen/gezondheidszorg/psychische-hulp/regionale-centra-mggz

Gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen heeft circa 21.300 inwoners. 

Gemeente Twenterand

De gemeente Twenterand heeft circa 33.700 inwoners. 

Gemeente Wierden

De gemeente Wierden telt circa 24.600 inwoners. 

Eleos locatie Wierden

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

https://www.eleos.nl/locaties/wierden/

Gemeente Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland heeft circa 23.000 inwoners. 

Gatekeeperstraining gemeente Zwartewaterland

Op donderdag 14 februari 2019 organiseert GGD IJsselland in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland een zogenaamde gatekeeperstraining suïcidepreventie. De training is bedoeld voor mensen die vanuit hun professie of vanuit bijvoorbeeld vrijwilligerswerk mogelijk geconfronteerd kunnen worden met signalen die kunnen wijzen op suïcideverlangens. In de training leer je in een dagdeel deze signalen herkennen en leer je hoe je hier vervolgens mee om kunt gaan (Zwartewaterkrant, 2022). 

https://www.zwartewaterkrant.nl/index.php?page=nieuwsiddoorsturen&id=60697

Gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle telt circa 130.800 inwoners. 

Accare polikliniek Zwolle

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid (Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

Eleos locatie Zwolle

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

https://www.eleos.nl/locaties/zwolle/

Karakter Zwolle

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Almelo 0546 48 44 44 (Karakter, z.d.). Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/locaties/zwolle

BuurtzorgT team Zwolle-Dieze

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/team-zwolle-dieze

PsyQ Lentis Zwolle

PsyQ Zwolle valt onder Lentis en is voor crisissituaties bereikbaar via het nummer van PsyQ-Zwolle (PsyQ Verwijzers, 2022). Lentis is in 2012 gestart met een breed suïcidepreventie programma. Ze willen beschikbaar zijn voor mensen die suïcide overwegen, voor hun naasten en voor nabestaanden. Bekijk daarom ook het aanbod op het gebied van preventie. Voor vragen en informatie kun je mailen (Lentis GGZ, 2022). 

https://www.psyq.nl/vestigingen