info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Noord-Holland

AalsmeerAlkmaarAmstelveenAmsterdamBergen
BeverwijkBlaricumBloemendaalCastricumDiemen
Dijk en WaardDrechterlandEdam-VolendamEnkhuizenGooise Meren
HaarlemHaarlemmermeerHeemskerkHeemstedeHeiloo
Den HelderHilversumHollands KroonHoornHuizen
KoggenlandLandsmeerLarenMedemblikOostzaan
OpmeerOuder-AmstelPurmerendSchagenStede Broec
TexelUitgeestUithoornVelsenWaterland
WijdemerenWormerlandZaanstadZandvoort

Supranet Community Provincie Noord-Holland

Zaanstreek-Waterland

De regio Zaanstreek-Waterland is in 2016 gestart als Supranet proeftuin (113, 2022). In 2016 startte GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZW, 2021), samen met vijf andere proeftuinen, met Supranet Community. Deze proeftuinen zijn succesvol afgerond. Met betrokkenheid van vele lokale partners en gelijktijdige invoering van preventieve interventies heeft Zaanstreek-Waterland al veel bereikt. Het lijkt erop dat de actieve inzet van suïcidepreventie zijn vruchten afwerpt.

Vrijwilligers / ervaringsdeskundigen: Dit jaar (2020) maken we een begin maken met het onderzoeken naar de haalbaarheid van de inzet van vrijwilligers. Doel is het creëren van een vrijwilligerspoule voor onder andere de verzorging van de voorlichting (GGD ZW, 2021).

https://www.ggdzw.nl/zelfmoordpreventie/ketensamenwerking/zelfmoordpreventie-in-zaanstreek- waterland/

Gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum is sinds September 2020 aangesloten als Supranet Community (113, 2022). Volgens de gemeente Hilversum (AD, 2020) is zelfmoordpreventie nog steeds hard nodig. In Nederland is het aantal mensen dat door zelfmoord overlijdt ongeveer twee keer zo hoog als het aantal verkeersdoden. Ook worden gemiddeld 135 mensen geraakt door een zelfmoordpoging.

In het actieplan suïcidepreventie krijgt het informeren van professionals die te maken krijgen met mensen met zelfmoordgedachten veel aandacht. Deze groep die onder andere bestaat uit huisartsen, docenten, politie en medewerkers wordt speciaal getraind in het herkennen van signalen die wijzen op suïcidale gedachten. Ook leren ze hoe ze in gesprek kunnen gaan met deze risicogroep (AD, 2020).

https://www.ad.nl/het-gooi/hilversum-geeft-aftrap-voor-actieplan-suicidepreventie~aee0366f/

Hollands-Noorden

In April 2019 heeft regio Hollands-Noorden zich aangesloten als Supranet Community (113, 2022). Supranet Community regio Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband tussen GGD Hollands Noorden, gemeente Hoorn, gemeente Alkmaar, GGZ Noord-Holland-Noord en 113 Zelfmoordpreventie. Doel van de aanpak is minder zelfmoord(pogingen) in Noord-Holland Noord, maar ook het taboe doorbreken en betere doorverwijzing en samenwerking organiseren. Deze aanpak is gericht op bewustwording en het trainen van professionals en maatschappelijk betrokken inwoners die juist buiten de zorg staan. GGD Hollands Noorden en GGZ Noord-Holland-Noord slaan daarom samen met gemeenten een nieuwe weg in binnen de aanpak van zelfmoordpreventie door een breder publiek bewust te maken van hun helpende rol (Vraag Praat Luister, 2021).

https://vraagpraatluister.nl/wie-zijn- wij/#:~:text=Supranet%20Community%20regio%20Noord%2DHolland,Holland%2DNoord%20en%201 13%20Zelfmoordpreventie.

Kennemerland-Haarlemmermeer

In 2016 heeft regio Kennemerland-Haarlemmermeer zich aangesloten als Supranet proeftuin. De regio Kennmerland is aangewezen als een van de zes proeftuinen in Nederland voor de zogenaamde Supranet Community aanpak. Supranet staat voor Suïcidepreventie ActieNetwerk. In Kennemerland wordt het project ‘Zero Suïcide’ genoemd. Het is een samenwerkingsverband tussen GGD Kennemerland, Bureau VBZ, GGZ inGeest en de huisartsencoöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) en 113 Zelfmoordpreventie. Recente cijfers laten zien dat het aantal suïcides, vooral onder jongeren, sterk toeneemt. Een zorgelijke ontwikkeling. Dat Kennemerland is uitgekozen, heeft onder andere te maken met de geografische ligging en de aanwezige infrastructuur vertelt projectleider Helen Passchier van Bureau VBZ (Haarlems Weekblad, 2018).

https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/lokaal/96291/kennemerland-proeftuin-voor-zero-sucide- 472069

GGZ Noord-Holland Noord

Wanneer u in een psychische crisis raakt, of u vermoedt dat u in een psychische crisis raakt, is het van belang dat u snel geholpen wordt. De crisisdienst van GGZ NHN kan direct behulpzaam zijn in zo’n situatie en een inschatting maken van de problemen. Welke hulp u krijgt is afhankelijk van uw situatie. Elke crisis is immers anders. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Het doel is altijd om uw situatie zo snel en goed mogelijk te stabiliseren (GGZ NHN, 2021). Ook is GGZ NHN aangesloten bij de SUPRANET community.

https://www.ggz-nhn.nl/website/Ikzoekhulp/Hulp-bij-crisis

Parnassia Groep Noord-Holland

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie. Daarnaast hebben diverse medewerkers van Parnassia Groep in Nederland een voortrekkersrol in de preventie van suïcide (Parnassia, z.d.).

 • De Nederlands vertegenwoordiger van de International Association for Suicide Prevention (IASP) werkzaam bij Parnassia Groep.
 • Vanuit de Parnassia Groep is de CAMS (Collaborative assessment and Management of suicidality) in Nederland geïntroduceerd. Dit is een gestructureerde aanpak en een van de weinige evidente behandelmethoden voor de behandeling van suïcidaal gedrag
 • Leiden we mensen op in het omgaan met suïcidaal gedrag middels de training Professionals in Training to STOP suïcide (PITSTOP) en bieden verschillende cursussen die aansluiten om medewerkers beter te kunnen laten omgaan met mensen in levensbedreigende psychische nood
 • Brengen we samen met andere instellingen ons handelen bij suïcidaal gedrag in kaart, om zo van elkaar te leren.De crisisdienst biedt acute psychiatrische crisishulpverlening in de vorm van outreachende activiteiten door (Parnassia, z.d.):
 • 7 x 24 uur bereikbaar te zijn
 • de intermediair te zijn tussen hulpvraag en hulpaanbod
 • snelle, kortdurende en effectieve outreachende zorg te bieden aan zowel de cliënt alsverwijzer. Onze kerntaken zijn:
 • psychiatrische beoordeling
 • crisisinterventie
 • opname bemiddeling en verwijzing
 • consultatie en advies

https://www.parnassia.nl/locaties/crisisdienst-noord-holland

https://www.parnassiagroep.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/meer-aandacht-voor-zelfmoordpreventie- binnen-parnassia-groep

GGZ in Geest

Bij psychische crisis zijn het Acuut behandelteam Amsterdam (ABT) en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA) bereikbaar (GGZ inGeest, 2022). Spoedeisende psychiatrie Kennemerland (SPK) 24 uur per dag op 088 788 5077 (alleen voor crisis).

GGZ inGeest heeft innovatieve (en te onderzoeken) suïcidepreventie als Zero Suicide Mindset maar ook herstelgerichte zorg (gericht op een waardevol leven en waardig sterven) als speerpunt van beleid. Ze hebben clinical expertise op het gebied van de behandeling en verpleging van suïcidale mensen (collaborative care for borderline patiënts) en een ontwikkeld trainingsprogramma voor medewerkers. GGZ inGeest heeft grote crisisdiensten waardoor aan veiligheid vereisten kan worden voldaan bij interventie onderzoek en er goede mogelijkheden zijn patiënten te werven voor onderzoek (SURE-Net, 2020).

https://www.ggzingeest.nl/hulp-bij-crisis/

https://sure-net.nl/partners/ggz-ingeest/

Gemeente Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer heeft circa 32.400 inwoners.

Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft circa 110.700 inwoners.

Lotgenotengroep jongeren suïcide gezin

Buro Troost organiseert een lotgenotengroep voor jongeren van twaalf tot achttien jaar, die te maken hebben gehad met zelfdoding binnen het gezin. Rouwbegeleider Dorine Dokter: “Het is begrijpelijk geen club waar je lid van wilt zijn, maar lotgenotencontact helpt deze jongeren wel bij hun rouwproces, ze vinden in een groep herkenning, erkenning en troost.” In acht groepsbijeenkomsten van twee uur komen de ervaringen, gevoelens en rouwverwerking aan bod.

Lotgenotengroep jongeren

Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft circa 92.300 inwoners.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft circa 905.200 inwoners.

Arkin

Arkin Preventie biedt sinds 2011 een maandelijkse gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding aan. Vanaf 2020 breiden we het suïcidepreventieprogramma uit waarmee we ondersteuning willen bieden aan mensen die te maken hebben met doodswensen, voor hun naasten en voor nabestaanden. Let op: voor verwijzingen naar de Crisisteams van Arkin neemt u contact op met de Centrale Meldkamer via 020-523 54 33. Zie ook onder ‘Verwijzers/client aanmelden’. Onderstaande cursussen en groepen worden momenteel aangeboden (Arkin, 2022):

 • Hoe overleef ik mijn doodsgedachten?
 • Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding
 • Gespreksgroep ‘Leven met een naaste die last heeft van suïcidale gedachten’
 • Voorlichtingsbijeenkomst ‘Leven met een suïcidale naaste’https://arkin.nl/preventie/suicidepreventie/

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Buiten kantoortijden kunnen verwijzers in geval van een crisis contact opnemen met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, 1e Constantijn Huygensstraat 38, tel. 020 – 523 54 33. Cliënten die in zorg zijn bij Arkin of GGz Ingeest en hun naasten kunnen in geval van nood ook contact opnemen met dit telefoonnummer. Veiligheidsplan zelfmoordpreventie: Denk je dat iemand in je omgeving zelfmoordneigingen heeft? Dan bieden wij je hiervoor een veiligheidsplan. Dit veiligheidsplan helpt als geheugensteuntje voor wie last heeft van een noodsituatie. Het veiligheidsplan is hieronder in verschillende talen te downloaden (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, 2022).

https://spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl/contact/ https://spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl/clienten/zelfmoordpreventie/

GGD Amsterdam

In Amsterdam plegen jaarlijks tussen tachtig en negentig mensen zelfmoord; vele honderden doen er poging toe. Het leed dat hiermee gepaard gaat, is vaak niet te overzien. Daarom is suïcidepreventie uitgeroepen tot een van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid, met de GGD als regisseur.

De GGD heeft een integrale aanpak voor suïcidepreventie in Amsterdam opgezet. Het doel van het project is het verminderen van het aantal suïcides en suïcidepogingen in Amsterdam middels vroegsignalering, bespreekbaar maken van suïcidaliteit, toeleiding naar nazorg voor suïcidepogers, ondersteuning van nabestaanden én het beperken van toegang tot dodelijke middelen (GGD Amsterdam, 2022).

https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/psychosociale/suicidepreventie/

Gemeente Bergen

De gemeente bergen heeft circa 29.700 inwoners.

Gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk heeft circa 42.000 inwoners.

Gemeente Blaricum

De gemeente Blaricum heeft circa 12.300 inwoners.

Gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal heeft circa 23.700 inwoners.

Gemeente Castricum

De gemeente Castricum heeft circa 36.200 inwoners.

Gemeente Diemen

De gemeente Diemen heeft circa 31.700 inwoners.

Gemeente Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard heeft circa 87.700 inwoners.

Gemeente Drechterland

De gemeente Drechterland heeft circa 19.900 inwoners.

Gemeente Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam heeft circa 36.400 inwoners.

Gemeente Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen heeft circa 18.600 inwoners.

Gemeente Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren heeft circa 58.800 inwoners.

Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem heeft circa 162.900 inwoners.

Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft circa 159.300 inwoners.

Gemeente Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft circa 39.100 inwoners.

Gemeente Heemstede

De gemeente Heemstede heeft circa 27.500 inwoners.

Gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo heeft circa 24.400 inwoners.

Gemeente Den Helder

De gemeente den Helder heeft circa 56.300 inwoners.

Gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum heeft circa 91.700 inwoners.

Lotgenotengroep Over Leven

In Hilversum is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de lotgenotengroep Over Leven. De Over Leven groep is bedoeld voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. De groep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundigen suïcidaliteit. De groep wordt georganiseerd door de Stichting Suïcide Preventie Centrum, Versawelzijn en de gemeente Hilversum.

https://spcnoordholland.nl

Gemeente Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon heeft circa 48.700 inwoners.

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft circa 74.300 inwoners.

Gemeente Huizen

De gemeente Huizen heeft circa 40.900 inwoners.

Gemeente Koggenland

De gemeente Koggeland heeft circa 23.000 inwoners.

Gemeente Landsmeer

De gemeente Landsmeer heeft circa 11.500 inwoners.

Gemeente Laren

De gemeente Laren heeft circa 11.500 inwoners.

Gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik heeft circa 45.400 inwoners.

Gemeente Oostzaan

De gemeente Oostzaan heeft circa 9.600 inwoners.

Gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer heeft circa 12.000 inwoners.

Gemeente Ouder-Amstel

De gemeente Ouder-Amstel heeft circa 14.200 inwoners.

Gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend heeft circa 92.400 inwoners.

Gemeente Schagen

De gemeente Schagen heeft circa 46.800 inwoners.

Gemeente Stede Broec

De gemeente Stede Broec heeft circa 21.900 inwoners.

Gemeente Texel

De gemeente Texel heeft circa 13.600 inwoners.

Gemeente Uitgeest

De gemeente Uitgeest heeft circa 13.500 inwoners.

Gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn heeft circa 31.000 inwoners.

Gemeente Velsen

De gemeente Velsen heeft circa 68.500 inwoners.

Gemeente Waterland

De gemeente Waterland heeft circa 17.300 inwoners.

Gemeente Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft circa 24.400 inwoners.

Gemeente Wormerland

De gemeente Wormerland heeft circa 16.400 inwoners.

Gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft circa 157.200 inwoners.

Gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort heeft circa 17.100 inwoners.