info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Limburg

BeekBeekdaelenBeeselBergenBrunssum
Echt-SusterenEijsden-MargratenGennepGulpen-WittemHeerlen
Horst aan de MaasKerkradeLandgraafLeudalMaasgouw
MaastrichtMeerssenMook en MiddelaarNederweertPeel en Maas
RoerdalenRoermondSimpelveldSittard-GeleenStein
VaalsValkenburg aan de GeulVenloVenrayVoerendaal
Weert

In de provincie Limburg pleegden in 2020 gemiddeld 11,2 per 100.000 inwoners zelfmoord. Hiermee is het gemiddelde hoger dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021).

Supranet Midden-Limburg

MET ggz, GGD Limburg-Noord en 113 Zelfmoordpreventie starten daarom met behulp van de gemeente Weert, gemeente Roermond en de Provincie Limburg het Suïcidepreventie Actienetwerk Midden-Limburg. Wij geloven in een succesvolle suïcidepreventie door middel van een zogeheten community-aanpak (Maatschappelijk Netwerk Limburg, 2021).

https://mn-li.nl/nieuws-item/sucidepreventie-actienetwerk-midden-limburg

Ketenzorg suïcidepreventie Noord-Limburg

De poli Suïcidepreventie is één van de pijlers in de totale keten van suïcidepreventie in de regio. De poli werkt nauw samen met andere instanties: huisartsenvereniging Cohesie, Mutsaersstichting, MET ggz (voorheen RiaggZuid), Bureau Jeugdzorg, SEH van VieCuri MC en Max Ernst GGZ (voorheen Buro van Roosmalen). Deze samenwerking vloeit voort uit het convenant Ketenzorg suïcidepreventie Noord-Limburg. Een van de uitgangspunten van dit convenant is dat nauw samenwerken van hulpverleners die goed geschoold zijn op het vlak van suïcidepreventie levens kan redden (VVGI, z.d.).

https://www.vvgi.nl/behandeling/su%C3%AFcidaliteit/

Crisiskaart Zuid-Limburg

Het doel van het project is om een betere crisisopvang van mensen met een psychiatrische aandoening te realiseren door het aantal crisiskaarthouders in Limburg te verhogen en cliënten daarmee meer eigen regie te bieden over een potentiele crisissituatie, ervoor te zorgen dat de aanleiding voor een crisis ook voor anderen (dan de persoon in crisis) bekend zijn zodat zij de crisissituatie kunnen herkennen en weten hoe te handelen in een crisissituatie, en daarmee een daadwerkelijke crisissituatie beter te kunnen voorkomen. Het project maakt onderdeel uit van een integrale aanpak in de regio Zuid-Limburg. De realisatie van het project ‘crisiskaart Zuid-Limburg’ hangt nauw samen met de betrokkenheid en de samenwerking met de netwerkpartners (zoals ggz- aanbieders, wijkteams, politie, cliëntenorganisaties- en projecten, ziekenhuis, huisarts, ambulancedienst, zorgverzekeraar) (ZonMW, z.d.).

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project- detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/crisiskaart/

Mondriaan GGZ

Mondriaan biedt specialistische psychiatrische hulp, waar altijd een verwijzing van de huisarts voor noodzakelijk is. Als u al in behandeling bent bij Mondriaan, dan kunt u tijdens kantooruren rechtstreeks contact opnemen met uw behandelaar. Buiten kantooruren kunt u alleen in noodgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Psychiatrie (SEP) via het algemene nummer van Mondriaan T 088 506 62 62 en voor kinderen en jeugdigen Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg dat 24/7 bereikbaar is via T 043 604 5777. Mondriaan GGZ heeft locaties in (Mondriaan GGZ, z.d.):

Hoensbroek, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Nuth, Maastricht en Sittard.

https://www.mondriaan.eu/nl/patienten/ziektebeelden/crisis-en-spoedeisende- psychiatrie#:~:text=Buiten%20kantooruren%20kunt%20u%20alleen,via%20T%20043%20604%20577 7.

MetGGZ

Voor acute psychiatrische hulp kan je bij MET GGZ terecht. Tijdens de crisisbehandeling helpen wij u de crisis het hoofd te bieden. We werken samen met u aan het verlichten van de klachten. Onze crisisdienst is overdag actief in de gemeenten (MET GGZ, z.d.):

Echt-Susteren (Echt, Koningsbosch, Maria-Hoop, Sint Joost), Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Buiten kantooruren zijn wij óók actief in de gemeenten Weert en Nederweert.

https://www.metggz.nl/voor-u/volwassenen/zo-kunnen-wij-helpen/behandeling/crisishulp

Van Gogh Geestelijke Gezondheidszorg

Onze crisisdienst bestaat uit een team van zorgverleners met kennis van zaken wat betreft mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Een crisisteam is doorgaans snel na de aanmelding ter plaatse. Ze zullen direct een inschatting maken van de situatie. Elke crisis is weer anders, dus ook de oplossingen die zij aandragen verschillen per situatie.

De poli Suïcidepreventie van Vincent van Gogh is onderdeel van ons team voor Intensieve spoedHulp Thuis (IHT). Hulpverleners van de poli behandelen en begeleiden mensen met ernstige suïcidale gedachten en mensen die een suïcidepoging hebben gedaan. Zij bieden ook familieleden en naasten ondersteuning en nazorg (VVGI, z.d.).

Van Gogh GGZ heeft locaties in: Venray, Venlo, Blerick, Weert, Roermond, Horst aan de Maas, Sittard en Urmond.

https://www.vvgi.nl/behandeling/hulp-bij-crisis/

Bureau Jeugdzorg Limburg

Bureau Jeugdzorg Limburg is buiten kantooruren niet bereikbaar. Uitsluitend voor crisissituaties met een jeugdige cliënt van Bureau Jeugdzorg Limburg die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantooruren terecht bij Crisishulp Jeugd; 043-6045777 (Bureau Jeugdzorg Limburg, 2022).

In Zuid-Limburg bieden XONAR, Mondriaan en Koraal vanuit één team samen alle vormen van crisishulp jeugd aan. In Noord- en Midden-Limburg nemen XONAR, Mutsaertsstichting en MET ggz dit samen voor hun rekening (Xonar, z.d.).

https://www.bjzlimburg.nl/algemeen/spoedeisende-hulp/

Zuyderland GGZ

Zuyderland GGZ heeft FACT Teams. Wanneer de ernst van uw problemen het nodig maakt en het niet lukt deze thuis aan te pakken, kan opname in de kliniek van Zuyderland GGz plaatsvinden. De kliniek van Zuyderland GGZ verricht psychiatrische opnames van volwassenen en ouderen. Op de locatie Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen bieden we kortdurende psychiatrische 24 uursbehandeling op één gesloten afdeling en op drie open afdelingen. Onder andere (Zuyderland, 2019):

Medisch Psychiatrische Unit (MPU), een opnameafdeling voor patiënten met een combinatie van psychiatrische en somatische (lichamelijke) problematiek;

High and Intensive Care (HIC), een acute opnameafdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is.

Daarnaast is nog een klinische afdeling gelegen op een aparte locatie in de binnenstad van Sittard. Op deze locatie behandelen we herstelgericht psychiatrische problematiek die vaak gepaard gaat met complexe sociale problemen van uiteenlopende aard (Zuyderland, 2019).

https://www.zuyderland.nl/specialismen/ggz/volwassen/iht-en-opname/

Gemeente Beek

De gemeente Beek heeft circa 15.700 inwoners.

Gemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen heeft circa 35.900 inwoners.

Gemeente Beesel

De gemeente Beesel heeft circa 13.400 inwoners.

Gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft circa 13.000 inwoners.

Gemeente Brunssum

De gemeente Brunssum heeft circa 27.600 inwoners.

Gemeente Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren heeft circa 31.100 inwoners.

Fornhese GGZ Centraal

Wat als een kind of jongere plotseling ernstig in de war of suïcidaal is? Dan is snel hulp nodig. Wat kan Fornhese in crisissituaties betekenen? Verwijzers kunnen ons bellen als een kind of jongere acuut hulp nodig heeft. Na overleg met de verwijzer maken we een afspraak met ouders en kind. We vragen de ouders of ze met hun kind hier willen komen, als dat echt niet kan dan gaan we op huisbezoek. Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft crisisdienst en kan altijd een beroep doen op een jeugdpsychiater of klinisch psycholoog. Als de eerste crisis voorbij is kunnen we een gezin tijdelijk intensieve hulp thuis (IHT) bieden. Dit gebeurt door SPV’s en verpleegkundigen (Fornhese, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/kinderen_jongeren/spoed/

Gemeente Eijsden-Margraten

De gemeente Eijsden-Margraten heeft circa 25.800 inwoners.

Gemeente Gennep

De gemeente Gennep heet circa 17.200 inwoners.

Gemeente Gulpen-Wittem

De gemeente Gulpen-Wittem heeft circa 14.100 inwoners.

Sophianum Gulpen

Het Sophianum is een school voor vmbo, havo en vwo. De school heeft een schoolveiligheidsplan waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het signaleren van suïcide bij leerlingen om op tijd in te kunnen grijpen.

https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/2185/b20442e3-05c8-4f33-99c8-dff55536d106/

Gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen heeft circa 86.800 inwoners.

Gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft circa 43.000 inwoners.

Gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade heeft circa 45.200 inwoners.

Gemeente Landgraaf

De gemeente Landgraaf heeft circa 37.000 inwoners.

Gemeente Leudal

De gemeente Leudal heeft circa 35.900 inwoners.

Gemeente Maasgouw

De gemeente Maasgouw heeft circa 24.000 inwoners.

Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht heeft circa 120.800 inwoners.

Suïcide Preventie Maastricht University

Universiteit Maastricht heeft een protocol voor het omgaan met suïcidale studenten. Daarnaast hebben ze een signaleringskaart ontwikkeld in samenwerking met huisartsenpraktijk Mosae Forum Maastricht.

https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/signaleringskaart_zelfmoordpreventie.pdf

Gemeente Meerssen

De gemeente Meerssen heet circa 18.500 inwoners.

Gemeente Mook en Middelaar

De gemeente Mook en Middelaar heeft circa 7.900 inwoners.

Gemeente Nederweert

De gemeente Nederweert heeft circa 17.300 inwoners.

Gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft circa 44.300 inwoners.

Gemeente Roerdalen

De gemeente Roerdalen heeft circa 20.500 inwoners.

Gemeente Roermond

De gemeente Roermond heeft circa 59.100 inwoners.

Gemeente Simpelveld

De gemeente Simpelveld heeft circa 10.400 inwoners.

Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft circa 91.700 inwoners.

Sophianum Sittard

Het Sophianum is een school voor vmbo, havo en vwo. De school heeft een schoolveiligheidsplan waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het signaleren van suïcide bij leerlingen om op tijd in te kunnen grijpen.

https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/2185/b20442e3-05c8-4f33-99c8-dff55536d106/

Gemeente Stein

De gemeente Stein heeft circa 24.800 inwoners.

Gemeente Vaals

De gemeente Vaals heeft circa 10.100 inwoners.

Gemeente Valkenburg aan de Geul

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft circa 16.100 inwoners.

Fornhese GGZ Centraal

Wat als een kind of jongere plotseling ernstig in de war of suïcidaal is? Dan is snel hulp nodig. Wat kan Fornhese in crisissituaties betekenen? Verwijzers kunnen ons bellen als een kind of jongere acuut hulp nodig heeft. Na overleg met de verwijzer maken we een afspraak met ouders en kind. We vragen de ouders of ze met hun kind hier willen komen, als dat echt niet kan dan gaan we op huisbezoek. Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft crisisdienst en kan altijd een beroep doen op een jeugdpsychiater of klinisch psycholoog. Als de eerste crisis voorbij is kunnen we een gezin tijdelijk intensieve hulp thuis (IHT) bieden. Dit gebeurt door SPV’s en verpleegkundigen (Fornhese, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/kinderen_jongeren/spoed/

Gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft circa 102.100 inwoners.

Fornhese GGZ Centraal

Wat als een kind of jongere plotseling ernstig in de war of suïcidaal is? Dan is snel hulp nodig. Wat kan Fornhese in crisissituaties betekenen? Verwijzers kunnen ons bellen als een kind of jongere acuut hulp nodig heeft. Na overleg met de verwijzer maken we een afspraak met ouders en kind. We vragen de ouders of ze met hun kind hier willen komen, als dat echt niet kan dan gaan we op huisbezoek. Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft crisisdienst en kan altijd een beroep doen op een jeugdpsychiater of klinisch psycholoog. Als de eerste crisis voorbij is kunnen we een gezin tijdelijk intensieve hulp thuis (IHT) bieden. Dit gebeurt door SPV’s en verpleegkundigen (Fornhese, z.d.).

https://fornhese.ggzcentraal.nl/kinderen_jongeren/spoed/

Gemeente Venray

De gemeente Venray heeft circa 43.900 inwoners.

Gemeente Voerendaal

De gemeente Voerendaal heeft circa 12.400 inwoners.

Gemeente Weert

De gemeente Weert heeft circa 50.300 inwoners.

Herstelhotel Weert

In dit project wordt het Herstelhotel doorontwikkeld zodat álle inwoners van regio Weert gebruik kunnen maken van het Herstelhotel.

In 2018 heeft Herstelhotel Weert zich met behulp van ZonMW kunnen doorontwikkelen naar een plek die laagdrempelig beschikbaar is voor inwoners van de regio. Inwoners blijken ook zonder tussenkomst en/of advies van hulpverleners in staat om een naderende crisis te herkennen en willen zelf graag actief bijdragen aan behoud en/of hervinden van hun balans (ZonMw, z.d).

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project- detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/herstelhotel-weert/