info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Gelderland

AaltenApeldoornArnhemBarneveldBerg en Dal
BerkellandBeuningenBronckhorstBrummenBuren
CulemborgDoesburgDoetinchemDrutenDuiven
EdeElburgEpeErmeloHarderwijk
HattemHeerdeHeumenLingewaardLochem
MaasdrielMontferlandNeder-BetuweNijkerkNijmegen
NunspeetOldebroekOost-GelreOude-IJsselstreekOverbetuwe
PuttenRenkumRhedenRozendaalScherpenzeel
TielVoorstWageningenWest-BetuweWest Maas en Waal
WestervoortWijchenWinterswijkZaltbommelZevenaar
Zutphen

Provincie Gelderland

In de provincie Gelderland hebben in 2020 gemiddeld 11 per 100.000 inwoners zelfmoord gepleegd. Hiermee ligt het gemiddelde hoger dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021). 

GGNet

GGNet biedt crisisdienst aan en is 24/7 bereikbaar voor hulpverleners om een crisissituatie te melden. Ook bieden ze acute deeltijd behandeling op de locatie in Apeldoorn, deze is bedoeld om een patiënt in crisis te stabiliseren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan herstelverhalen van suïcidale patiënten in blogs op de website van GGNet. GGNet heeft locaties door heel Gelderland. De locaties zitten in (GGNet, z.d.): 

‘s-Heerenberg, Apeldoorn, Beekbergen, Didam, Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Eefde, Eibergen, Epe, Groenlo, Lichtenvoorde, Lobith, Nijmegen, Vorden, Warnsveld, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.  

https://ggnet.nl/zoekresultaten?search=suicide https://ggnet.nl/crisisdienst

Pro Persona

Mensen die door hun psychische problemen in crisis zijn, of dreigen te raken, en die zónder intensieve behandeling mogelijk opgenomen moeten worden in de kliniek van een GGZ-instelling, hebben baat bij een behandeling door één van de vier regionale IHT-teams van Pro Persona. De IHT-teams maken onderdeel uit van de Crisisdienst en zijn ook als zodanig bereikbaar. Er zijn IHT-teams in Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel. Deze teams zijn bereikbaar via de verwijzerstelefoonnummers (Pro Persona, z.d.). 

Samen met Rijnstate Ziekenhuis, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, IrisZorg, politie en huisartsen werkt Pro Persona aan het verbeteren van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag. Het doel: de samenwerking in de keten bevorderen om zo de zorg te verbeteren en suïcides te voorkomen. Dat doen zij door afspraken te maken over wie doet wat en wanneer, met betrekking tot het signaleren, toeleiden, inschatten, verwijzen, beoordelen en behandelen (Pro Persona, z.d.). 

Pro Persona biedt medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg een training aan op basis van een richtlijn voor de ‘diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut van Psychologen. Doel is dat de deelnemers na afloop de actuele suïcidaliteit kunnen bepalen en die begrijpen tegen de achtergrond van de voorgeschiedenis van de cliënt (Pro Persona, z.d.). 

Pro Persona heeft locaties in: Arnhem, Ede, Lent, Lunteren, Nijmegen, Tiel en Wolfheze. 

https://www.propersona.nl/Voor-verwijzers/Suicidepreventie/

Jeugd Bescherming Gelderland

Heeft u problemen die volledig uit de hand lopen? Zit u in een crisis en wilt u direct hulp? Aarzel dan niet en bel 0800 99 555 99. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar. U krijgt een medewerker van de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland aan de telefoon die u kan helpen. Hij of zij luistert naar u, geeft u advies en kan als het nodig is binnen een paar uur bij u zijn (JBGLD, 2022). 

https://www.jbgld.nl/ouders-en-verzorgers/u-zoekt-hulp-of-advies/er-is-crisis/

Gemeente Aalten

De gemeente Aalten heeft circa 27.100 inwoners. 

Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft circa 165.600 inwoners. 

Suïcideprotocol Gymnasium Apeldoorn

Het protocol suïcide geeft handvatten in hoe om te gaan met uitingen over suïcide door leerlingen. Suïcidegedachten van een leerlingen kunnen op verschillende manieren aan het licht komen. De leerling kan dit zelf rechtstreeks melden bij bijvoorbeeld de mentor of bij een lid van het ondersteuningsteam, de leerling kan uitspraken gedaan hebben richting medeleerlingen of ouders die de zorg komen melden, de leerling kan gedachten opgeschreven hebben of getekend hebben, etc. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen – suïcidegedachten of plannen; – actuele suïcide-actie (een leerling die op dit moment een poging doet) Dit protocol richt zich op signalen van suïcidegedachten of plannen. Bij een actuele suïcideactie wordt verwezen naar het crisisdraaiboek. Er wordt gewerkt met een 12-stappen plan (Gymnasium Apeldoorn, 2020). 

https://www.gymnasium-apeldoorn.nl/wp-content/uploads/2020/09/Protocol-Suicide.pdf

Jeugd GGZ Dimence Groep

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/apeldoorn

Tactus Apeldoorn

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaalgedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

Coaching de levensbron

Ondersteuning en coaching bij rouwverwerking, gespecialiseerd in rouw na zelfdoding. ‘Preventie-certificaat’ van 113 behaald. Ook is er persoonlijke coaching mogelijk waarbij er ruimte is om gedachten aan zelfdoding bespreekbaar te maken (De Levensbron, 2015). 

https://delevensbron.org/

Karakter Apeldoorn

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen. Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem heeft circa 164.000 inwoners. 

Youz Parnassia Groep Arnhem

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.). 

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve  Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.). 

https://www.youz.nl/

BuurtzorgT team Arnhem

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. In Arnhem zijn meerdere BuurtzorgT teams actief. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/behandelteams#gelderland

Supranet regio Arnhem

Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet) is een initiatief van 113 Zelfmoordpreventie. Familie en naasten, GGD, wijk- of buurtteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, GGZ-instellingen en ook de vervoers- en sociaaleconomische sector werken binnen een Supranet Community-aanpak intensief samen (bron). 

Suïcidepreventie platform Arnhem

Samen met Rijnstate Ziekenhuis, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, IrisZorg, politie en huisartsen werkt Pro Persona aan het verbeteren van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag. Het doel: de samenwerking in de keten bevorderen om zo de zorg te verbeteren en suïcides te voorkomen. Dat doen zij door afspraken te maken over wie doet wat en wanneer, met betrekking tot het signaleren, toeleiden, inschatten, verwijzen, beoordelen en behandelen (Pro Persona, z.d.). 

Gespreksgroep Nabestaan Na Zelfdoding

Voor nabestaanden na zelfdoding is het verwerken van het verlies een moeilijk proces. Nabestaanden na zelfdoding hebben vaak behoefte om met lotgenoten te praten over wat hen is overkomen. Daarom wordt gespreksgroep georganiseerd voor nabestaanden na zelfdoding, waar ervaringen en gevoelens met elkaar kunnen worden gedeeld en besproken (Pro Persona Connect, 2022). 

Karakter Arnhem

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen. Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld heeft circa 60.600 inwoners. 

Fornhese regio Barneveld

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese, z.d.). 

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Eleos locatie Barneveld

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld

Via CJG Barneveld word verwezen naar verschillende crisisopvang voor jeugd. Bij een LVB kan gebruik worden gemaakt van de crisisopvang van Pluryn. Wanneer er geen sprake is van LVB kan gebruik worden gemaakt van de crisisopname bij De Toekomst (CJG, z.d.). 

https://www.cjgbarneveld.nl/is/product/108077/150493/invis2/crisis-spoed-en-calamiteitenopvang

Gemeente Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal heeft circa 34.900 inwoners. 

Gemeente Berkelland

De gemeente Berkelland heeft circa 43.800 inwoners. 

Tactus Berkelland

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

Jeugd GGZ Dimence Groep Groenlo

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/groenlo

Trajectum Rekken

Een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcide bij mensen met een LVB is onderzocht binnen Trajectum (Trajectum biedt klinische en ambulante behandeling aan mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische problematiek en risicovol (delict-)gedrag in het noordoosten van Nederland)(Van den Hazel et al., 2020). Trajectum ontwikkelde in 2017 vertelplaten die cliënten en begeleiders houvast geven in het begeleiden en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag (Trajectum, 2020).  De vertelplaten vatten samen de richtlijnen samen. Ze rusten de begeleiders en behandelaren toe. De vertelplaten geven, zonder al te veel taal ingangen tot gesprek. Met de cliënt zelf. Binnen het behandelteam (Van den Hazel et al., 2020).

https://www.trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming-van-suicide

Gemeente Beuningen

De gemeente Beuningen heeft circa 26.200 inwoners. 

Gemeente Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst heeft circa 36.000 inwoners. 

Gemeente Brummen

De gemeente Brummen heeft circa 20.800 inwoners. 

Tactus Brummen

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

St. PsyNovo

St. PsyNovo is een specialistische GGZ praktijk. Bij spoedgevallen kunt u de dienstdoende psychiater bereiken via 06-20187511 (St. PsyNovo, z.d.). 

https://psynovo.praktijkinfo.nl/spoedgevallen/

Jeugd GGZ Dimence Groep

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/zutphen

Gemeente Buren

De gemeente Buren heeft circa 27.200 inwoners. 

Gemeente Culemborg

De gemeente Culemborg telt circa 29.300 inwoners. 

Protocol suïcidepogingen en suïcidale gedachten Lek en Linge

Voorlichting over het Een draaiboek ter preventie van zelfdoding bestaat uit vier punten (Lek & Linge, 2020):

1. Vroegsignalering 

2. Bij acute dreiging 

3. Na een zelfmoordpoging 

4. Na een zelfdoding

https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/522/621f617b-adef-4cc9-886d-9630a1556531/

Gemeente Doesburg

De gemeente Doesburg heeft circa 11.000 inwoners. 

Gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft circa 58.500 inwoners. 

GGZ Jeugd Dimence Groep Doetinchem

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/groenlo

Jeugd FACT Achterhoek en de Liemers

Kinderen en jeugd uit de regio met een ‘hoog risicogehalte’ en complexe langdurige problematiek kunnen terecht bij Jeugd FACT (JeugdFACT, z.d.). 

https://jeugdfact.nl/contact

Karakter Doetinchem

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen. Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 • Screening
 • CASE-methodiek
 • Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 • Betrek naasten
 • Structuurdiagnose
 • Bepaal mate van suïcidaliteit 
 • Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

Gemeente Druten

De gemeente Druten heeft circa 19.200 inwoners. 

Gemeente Duiven

De gemeente Duiven heeft circa 24.900 inwoners. 

Gemeente Ede

De gemeente Ede heeft circa 120.000 inwoners. 

Youz Parnassia Groep Ede

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.). 

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve  Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.). 

https://www.youz.nl/

Karakter Crisis Ede

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Ede 0318 67 66 11 (Karakter, z.d.). 

Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose 
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

GGZ Centraal Fornhese regio Ede

Spoed voor jeugd. De klachten kunnen ernstig, zeldzaam, maar bijvoorbeeld ook acuut zijn. Denk aan jongeren die suïcidaal zijn of plotseling een psychose krijgen. Wij hebben multidisciplinair werkende teams die acuut kunnen ingrijpen en snel kunnen analyseren wat de aard van het probleem is en wat de eerste aanpak moet zijn (Fornhese GGZ-Centraal, z.d.). 

https://fornhese.ggzcentraal.nl/gemeenten/

Gemeente Elburg

De gemeente Elburg heeft circa 23.700 inwoners. 

EBC-zorg beschermd wonen ‘t Harde

Op locatie de Schuilplaats bieden wij beschermd wonen bij psychiatrische- en psychosociale problematiek. De Schuilplaats is een beschermde woonvorm voor 24-uurs opvang en begeleiding in groepen of individueel. We begeleiden (jong-)volwassenen met complexe problemen. Denk hierbij aan een onveilige thuissituatie, traumaverwerking, psychiatrische problemen of de overbrugging naar een passende behandeling. We werken intensief samen met behandelaars uit de GGZ. Zo kunnen we goede en heldere informatie verzamelen ten behoeve van jouw diagnostiek en de behandeling (ERC Zorg, z.d.).

https://www.ebczorg.nl/zorgvormen/beschermd-wonen

Gemeente Epe

De gemeente Epe heeft circa 33.200 inwoners. 

Gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft circa 27.200 inwoners. 

Tactus Ermelo

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

Eleos locaties Ermelo

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Fornhese GGz Ermelo

Verwijzers kunnen ons bellen als een kind of jongere acuut hulp nodig heeft. Na overleg met de verwijzer maken we een afspraak met ouders en kind. We vragen de ouders of ze met hun kind hier willen komen, als dat echt niet kan dan gaan we op huisbezoek. Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft crisisdienst en kan altijd een beroep doen op een jeugdpsychiater of klinisch psycholoog (Fornhese, z.d.). 

https://fornhese.ggzcentraal.nl/kinderen_jongeren/spoed/

Gemeente Harderwijk

De gemeente Harderwijk heeft circa 48.800 inwoners. 

Suïcide Preventie Centrum Harderwijk

Met het tot stand komen van het eerste fysieke Suïcide Preventie Centrum in Harderwijk is er een start gemaakt met een regionale aanpak op het gebied van suïcidepreventie in de regio Noord-Veluwe. De initiatiefnemers zijn Jeannette Pullen (suïcide preventie), Koos de Boed (Suïcide Preventie Centrum) en Trinette Ufkes (Gemeente Harderwijk). De stichting Suïcide Preventie Centrum heeft als doel het organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op het ondersteunen en begeleiden van mensen die te maken hebben met suïcidaliteit (cliëntondersteuning). De Stichting Suïcide Preventie Centrum heeft tevens als doel het geven van voorlichting en trainingen aan cliënten, hulpverleners, beleidsmakers en het publiek. Daarnaast heeft de Stichting Suïcide Preventie Centrum als doel het (doen) bevorderen van hulpverlening in de meest ruime zin van het woord ten behoeve van (de ontwikkeling van) mensen die met suïcidaliteit te maken hebben of hebben gehad. (SPC, 2022.). 

https://www.suicidepreventiecentrum.nl/

Tactus Harderwijk

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

Jeugd GGZ Dimence Groep Harderwijk

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/harderwijk

Accare polikliniek Harderwijk

Accare biedt (onder andere) haar eigen werknemers de training Omgaan met Suïcidaal Gedrag. Ook heeft Accare een zero suicide beleid (Accare, 2022).

https://www.accare.nl/child-study-center/opleidingen/opleidingscatalogus/omgaan-met-suicidaal-gedrag-training

https://www.accare.nl/locaties-contact/harderwijk

Ixta Noa Harderwijk

Je kunt in onze Praktijkhuizen of inloopvoorzieningen terecht als je worstelt met een psychische kwetsbaarheid of iemand in je omgeving hebt die hiermee worstelt. Wij ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid (Ixta Noa, 2022). 

https://www.praktijkhuisharderwijk.nl/

Gemeente Hattem

De gemeente Hattem heeft circa 12.300 inwoners. 

Gemeente Heerde

De gemeente Heerde heeft circa 19.000 inwoners. 

Jeugd GGZ Dimence Groep Heerde

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/heerde

Gemeente Heumen

De gemeente Heumen heeft circa 17.000 inwoners. 

Gemeente Lingewaard

De gemeente Lingewaard heeft circa 46.900 inwoners. 

Gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft circa 34.000 inwoners. 

Trajectum Eefde & Almen

Een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcide bij mensen met een LVB is onderzocht binnen Trajectum (Trajectum biedt klinische en ambulante behandeling aan mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische problematiek en risicovol (delict-)gedrag in het noordoosten van Nederland)(Van den Hazel et al., 2020). Trajectum ontwikkelde in 2017 vertelplaten die cliënten en begeleiders houvast geven in het begeleiden en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag (Trajectum, 2020).  De vertelplaten vatten samen de richtlijnen samen. Ze rusten de begeleiders en behandelaren toe. De vertelplaten geven, zonder al te veel taal ingangen tot gesprek. Met de cliënt zelf. Binnen het behandelteam (Van den Hazel et al., 2020). 

https://www.trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming-van-suicide

Jeugd GGZ Dimence groep

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/zutphen

Gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel heeft circa 25.500 inwoners.

Gemeente Montferland

De gemeente Montferland heeft circa 36.300 inwoners.

Gemeente Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe heeft circa 25.000 inwoners. 

Gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk heeft circa 44.300 inwoners. 

Gezondheidscentra Nijkerk

Vanuit de werkgroep GGZ is als vervolg op het gemaakte suïcideprotocol uit 2015 een nascholing STiP-cursus suïcidepreventie georganiseerd waarbij 18 deelnemers vanuit verschillende disciplines, met name huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, zijn aangesloten. Verder is de consultatie van psychiater en psychologen door de huisartsen opgezet (Gezondheidscentra Nijkerk, 2020). 

https://www.gc-nijkerk.nl/zorg-gezondheid/ggz/

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft circa 179.000 inwoners. 

Youz Parnassia Groep Nijmegen

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen (Youz, z.d.). 

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve  Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie (Parnassia Groep, z.d.). 

https://www.youz.nl/

BuurtzorgT team Nijmegen

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. In Nijmegen zijn meerdere BuurtzorgT teams actief. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/behandelteams#gelderland

Karakter Crisis Nijmegen

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Ede 0318 67 66 11 (Karakter, z.d.). 

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen via de onderstaande telefoonnummers. Opnameverzoeken verlopen via de crisisdienst. Almelo 0546 48 44 44 (Karakter, z.d.). Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 • Screening
 • CASE-methodiek
 • Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 • Betrek naasten
 • Structuurdiagnose
 • Bepaal mate van suïcidaliteit 
 • Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

Radboud UMC

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen (Radboud UMC, z.d.). 

https://www.radboudumc.nl/afdelingen/psychiatrie

Ixta Noa Nijmegen 

Ixta Noa werkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke ondersteuning het beste bij jouw hulpvraag past (Ixta Noa, 2022). 

https://www.ixtanoa.nl

Gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft circa 28.200 inwoners. 

Fornhese GGz Nunspeet

Verwijzers kunnen ons bellen als een kind of jongere acuut hulp nodig heeft. Na overleg met de verwijzer maken we een afspraak met ouders en kind. We vragen de ouders of ze met hun kind hier willen komen, als dat echt niet kan dan gaan we op huisbezoek. Een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft crisisdienst en kan altijd een beroep doen op een jeugdpsychiater of klinisch psycholoog (Fornhese, z.d.). 

https://fornhese.ggzcentraal.nl/kinderen_jongeren/spoed/

Gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft circa 23.900 inwoners. 

Werkgroep suïcidepreventie Oldebroek

Om het aantal zelfmoorden onder jongeren in de gemeente terug te dringen, kwam de Veluwse gemeente Oldebroek twee jaar geleden met een speciale werkgroep. Dat heeft effect: in de tussentijd zijn er geen zelfdodingen van jongeren meer geweest (Kleine, 2020). 

https://www.rd.nl/artikel/723059-preventie-zelfmoord-onder-jongeren-in-oldebroek-is-succesvol

Gemeente Oost-Gelre

De gemeente Oost-Gelre heeft circa 29.600 inwoners. 

Gemeente Oude-IJsselstreek

De gemeente Oude-IJsselstreek heeft circa 39.300 inwoners. 

Gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe telt circa 48.200 inwoners 

BuurtzorgT team Waalsprong

BuurtzorgT helpt u het normale leven weer op te pakken. Wij bieden u een behandeling thuis als u last heeft van psychische of psychiatrische problemen. 

Het gaat over het algemeen om mensen met een zeer lage GAF-score, dus met klachten als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie, angst, somatisatie of conversie”. Nico Moleman: “We zijn vergelijkbaar met de Fact-teams, maar we hebben meer mogelijkheden. Het Fact is geprotocolleerd, er is een maximum aantal uren per patiënt en voor bepaalde diagnoses heb je bepaalde teams (GGZ Totaal, 2017). 

https://www.buurtzorgt.nl/team-waalsprong

OG Heldringstichting

De OG Heldringstichting in Zetten gaat al het personeel trainen in suïcidepreventie. Dat doet de GGZ instelling na kritiek in een rapport van de inspectie. Aanleiding was van een zelfdoding binnen de jeugdinstelling (OmroepGLD, 2019). 

https://www.gld.nl/nieuws/2430635/heldringstichting-gaat-al-het-personeel-trainen-in-suicidepreventie

Gemeente Putten

De gemeente Putten heeft circa 24.600 inwoners. 

Gemeente Renkum

De gemeente Renkum heeft circa 31.300 inwoners. 

Gemeente Rheden

De gemeente Rheden heeft circa 43.400 inwoners. 

Gemeente Rozendaal

De gemeente Rozendaal heeft circa 1750 inwoners. 

Gemeente Scherpenzeel

De gemeente Scherpenzeel heeft circa 10.300 inwoners. 

Gemeente Tiel

De gemeente Tiel heeft circa 42.200 inwoners. 

Karakter Tiel

Buiten kantoortijden zijn onze crisisafdelingen (high & intensive care units) telefonisch bereikbaar voor overleg en consultatievragen. Karakter werkt met een suïcidepreventie protocol. Hierin werken ze via 7 stappen. 

 1. Screening
 2. CASE-methodiek
 3. Bepaal stress- en kwetsbaarheidsfactoren
 4. Betrek naasten
 5. Structuurdiagnose
 6. Bepaal mate van suïcidaliteit 
 7. Koppel acties aan verhoogd suïciderisico 

Er wordt bij Karakter intern een 1-daagse suïcidepreventie training aangeboden aan medewerkers. De training richt zich op de concrete toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012): contact maken, betrekken van naasten, continuïteit van zorg en veiligheid. Daarnaast komen de samenwerking in een team en het onderscheid tussen acute en chronische suïcidaliteit aan bod (Karakter, 2020). Karakter biedt op alle locaties IHT, dit begint met stabiliseren, veiligheid waarborgen en informatie verzamelen door middel van observaties; over bijvoorbeeld de communicatie in het gezin en de psychiatrische problemen van het kind. Ook school, sportclub, familieleden enzovoort kunnen betrokken worden. Tegelijkertijd wordt er in die eerste fase uitgebreid diagnostisch onderzoek gedaan Het komt voor dat een kind toch in een crisis raakt die te groot is om thuis op te lossen. Dan behoort een korte klinische opname tot de mogelijkheden. Deze opname is altijd zo kort mogelijk. Ook hierin werken we nauw samen met het gezin (Karakter, z.d-b.). 

https://www.karakter.com/crisis-en-spoed

Gemeente Voorst

De gemeente Voorst heeft circa 24.900 inwoners. 

Jeugd GGZ Dimence Groep Twello

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/apeldoorn

Gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen heeft circa 39.900 inwoners. 

Gemeente West-Betuwe

De gemeente West-Betuwe telt circa 52.000 inwoners. 

Gemeente West Maas en Waal

De gemeente West Maas en Waal heeft circa 19.600 inwoners. 

Gemeente Westervoort

De gemeente Westervoort heeft circa 14.900 inwoners. 

Gemeente Wijchen

De gemeente Wijchen heeft circa 41.300 inwoners. 

Gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft circa 29.100 inwoners. 

Tactus Winterswijk

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

Gemeente Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft circa 29.900 inwoners. 

Reiner van Arkel Zaltbommel

Reinier van Arkel biedt crisisbehandeling bij mensen thuis, voor mensen die in crisis (dreigen) te raken. Deze vorm van behandelen is bedoeld voor volwassen cliënten die al contact hebben met Reinier van Arkel maar ook voor volwassenen die in een psychiatrische crisis (dreigen te) raken maar nog niet in behandeling zijn. Reinier Acute psychiatrie biedt zo nodig tijdelijke intensieve behandeling met een crisisinterventie waarbij, indien de crisis niet ambulant af te wenden is, opname plaatsvindt (Reiner van Arkel, z.d.). 

https://www.reiniervanarkel.nl/acutepsychiatrie

Herlaarhof Zaltbommel

De crisisafdeling van Herlaarhof is voor jongeren met heftige psychische problemen. Zij zijn bijvoorbeeld erg in de war, depressief, angstig of willen zichzelf iets aandoen. Deze jongeren kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen en hebben direct hulp en opvang nodig in een veilige omgeving (Herlaarhof, z.d.). 

https://www.herlaarhof.nl/over-herlaarhof/poli-dagbehandeling-kliniek-ambulant/crisisafdeling

Gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft circa 44.600 inwoners. 

Gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen heeft circa 48.200 inwoners. 

Tactus Zutphen

Vanuit Resultaten Scoren is een richtlijn “Suïcide in de verslavingszorg” opgesteld (2006). In 2011 verscheen ook de ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling bij suïcidaal
gedrag’ (MDR). In 2013 is de richtlijn suïcide toepasbaar gemaakt voor Tactus Verslavingszorg middels een protocol “suïcidepreventie” (Tactus, 2015). 

https://www.tactus.nl/verwijzers/crisis-aanmelding/

Trajectum Zutphen

Een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcide bij mensen met een LVB is onderzocht binnen Trajectum (Trajectum biedt klinische en ambulante behandeling aan mensen met een LVB en bijkomende psychiatrische problematiek en risicovol (delict-)gedrag in het noordoosten van Nederland)(Van den Hazel et al., 2020). Trajectum ontwikkelde in 2017 vertelplaten die cliënten en begeleiders houvast geven in het begeleiden en behandelen van mensen met suïcidaal gedrag (Trajectum, 2020).  De vertelplaten vatten samen de richtlijnen samen. Ze rusten de begeleiders en behandelaren toe. De vertelplaten geven, zonder al te veel taal ingangen tot gesprek. Met de cliënt zelf. Binnen het behandelteam (Van den Hazel et al., 2020). 

https://www.trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming-van-suicide

Ixta Noa Zutphen

Je kunt in onze Praktijkhuizen of inloopvoorzieningen terecht als je worstelt met een psychische kwetsbaarheid of iemand in je omgeving hebt die hiermee worstelt. Wij ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid (Ixta Noa, 2022). 

https://www.ixtanoa.nl/regio-zutphen/

Jeugd GGZ Dimence Groep Zutphen

Dimence Groep biedt crisisbehandeling in de vorm van IHT en opname. Wanneer je bent aangemeld bij Dimence is 24-uurs zorg mogelijk (Dimence Groep, z.d.). 

https://www.jeugdggz.nl/locaties/zutphen