info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Flevoland

De provincie Flevoland had in 2020 gemiddeld 9,4 zelfmoorden per 100.000 inwoners. Hiermee ligt het gemiddelde in Flevoland lager dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021).

AlmereDrontenLelystadNoordoostpolderUrk
Zeewolde

GGz Centraal Flevoland

In de regio Flevoland heeft GGz Centraal locaties in Almere, Lelystad, Emmeloord en Dronten. Het is opgedeeld in verschillende gebiedsteams.

 • –  Gebiedsteam Almere-West
 • –  Gebiedsteam Almere – Noord
 • –  Gebiedsteam Almere – Midden
 • –  Gebiedsteam Almere-Zuid en Zeewolde
 • –  Gebiedsteam Lelystad Oost
 • –  Gebiedsteam Lelystad West
 • –  Gebiedsteam Noordoostpolder en Urk
 • –  Gebiedsteam Dronten

Ook bieden ze een crisisdienst aan. Deze is gevestigd in de Meregaard.

Geeske en Isolde zijn in 2015 middels de ‘PITSTOP-training’ binnen GGz Centraal een ‘train-de- trainer-traject’ (Professionals In Training to stop suïcide) training. Deze PITSTOP werd aangeboden door ‘113online’. Door het optimaliseren van kennis en deskundigheid omtrent suïcidaal gedrag willen suïcides voorkomen. Inmiddels (2017) zijn 85% van de hulpverleners getraind, met dank aan al die betrokken en enthousiaste trainers. Vanaf de start van het project tot nu zijn inmiddels 1200 medewerkers binnen GGz Centraal getraind via deze methodiek. Het resultaat (GGz Centraal, 2017):

 • –  iedereen heeft de e-learning module suïcidepreventie gevolgd
 • –  iedereen heeft de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag gelezen
 • –  iedereen heeft de training gevolgd waarbij kennisoverdracht en rollenspelen belangrijke instrumenten waren

https://www.ggzcentraal.nl/omgaan-met-suicidaal-gedrag/

https://www.ggzcentraal.nl/clienten/24-uurs-acuut/

Crisiswijzer Flevoland

Je kunt deze crisiswijzer als professional gebruiken om te bepalen wie je kunt bellen voor een persoon of gezin in crisis. De beslisboom is gericht op het vinden van de juiste samenwerking. Niet op het afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de perso(o)n(en) in kwestie. Op dit moment hebben de betrokken instanties allemaal nog een eigen bereikbaarheidsdienst. Het streven is om op termijn te komen tot één telefoonnummer voor alle crisissituaties (Sociaal Domein Flevoland, z.d.).Via deze crisiskaart kan er ook voor een persoon in psychische nood per gemeente worden gekeken waar deze persoon terecht kan voor hulp.

https://regio.almere.nl/crisiswijzer-flevoland

Gemeente Almere

De gemeente Almere heeft circa 218.000 inwoners.

Molemann Mental Health

Alle behandelaren van MoleMann Mental Health zijn getraind door oprichters van 113 online in suïcidepreventie volgens de richtlijn. Alle behandelaren hanteren dan dezelfde richtlijnen en het handelingsprotocol bij (kans op) suïcide. MoleMann werkt hierin goed samen met huisartsen en andere GGZ instellingen. MoleMann hanteert hierbij het kwaliteitsdocument ‘Ketenzorg bij suïcidaliteit (Trimbos instituut 2010)’ (Molemann Mental Health, 2018).

https://www.molemann.nl/vestigingen/almere

Gemeente Dronten

De gemeente Dronten heeft circa 42.900 inwoners.

Gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad telt circa 81.000 inwoners.

Eleos locatie Lelystad

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/ https://www.eleos.nl/locaties/lelystad/

Gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder heeft circa 48.100 inwoners.

Gemeente Urk

De gemeente Urk heeft circa 21.400 inwoners.

Eleos locatie Urk

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Zeewolde

De gemeente Zeewolde telt circa 23.400 inwoners.