info@suicidepreventiecentrum.nl

Suïcidepreventie Drenthe

In de provincie Drenthe hebben in 2020 gemiddeld 11,3 per 100.000 inwoners zelfmoord gepleegd. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2021). 

Aa en HunzeAssenBorger – OdoornCoevordenEmmen
HoogeveenMeppelMidden-DrentheNoordenveldTynaarlo
WesterveldDe Wolden

GGZ Drenthe

Het suïcidepreventiebeleid van GGZ Drenthe is gericht op structurele en duurzame vermindering van het aantal suïcides. Uitgangspunt hierbij is de implementatie en borging van de landelijke Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ (GGZ Drenthe, 2022). 

Locaties: Assen, Beilen, Emmen, Hoogeveen, Roden, Meppel. 

https://ggzdrenthe.nl/media/02-documenten/beleidsdoelen-suicidepreventie-ggz-drenthe.pdf

Stichting Nabestaan na zelfdoding Drenthe

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe organiseert voor nabestaanden lotgenotengroepen en individuele gesprekken. Ook bemiddelt zij in onderlinge individuele contacten. Aan gesprekken en deelname aan de groep zijn geen kosten verbonden. De nabestaande zien wij ruimer dan alleen leden van het gezin. Mensen uit de directe omgeving van degenen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding kunnen ook contact opnemen met de Stichting. Daaronder vallen bijvoorbeeld collega’s, vrienden, klasgenoten, leraren, hulpverleners, buren; eigenlijk een ieder uit de naaste omgeving van de overledene (SNNG, z.d.). 

https://snnzd.nl/maar-hoe/

Spoed voor Jeugd Drenthe

Woon je in Drenthe en heb je dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat met jouzelf of met een kind of jongere in je omgeving? Kan je vraag niet wachten tot morgen? Buiten kantoortijden zorgt Spoed voor Jeugd Drenthe (S4JD) dat je de hulp krijgt die je nodig hebt (Spoed voor Jeugd Drenthe, z.d.). 

Binnen Spoed4Jeugd zijn de deelnemende organisaties GGZ Drenthe, Yorneo, Ambiq, Cosis, De Trans, GGD Drenthe en Bureau Jeugdzorg Drenthe (Sociale Kaart, 2022). 

https://www.s4jd.nl/

https://landelijk.socialekaartnederland.nl/organisaties/spoed-voor-jeugd-drenthe-crisishulp

Gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze heeft circa 25.500 inwoners. 

Attenta sociale dienst gemeente Aa en Hunze

Spoedgevallen, woont u in Aa en Hunze en heeft u dringend hulp nodig omdat het niet goed gaat?  Belt u dan met Attenta.  Een medewerker van Attenta kijkt samen met u wat direct nodig is en wat de dagen erna nodig is. Tijdens kantoortijden belt u Attenta: (0592) 26 34 68.

Als er kinderen bij de dringende situatie betrokken zijn, dan belt u (Attenta, 2020):  

– Tijdens kantoortijden met Attenta: (0592) 26 34 68

– Buiten kantoortijden met Spoed4Jeugd: (0592) 38 15 30

https://stichtingattenta.nl/spoed/

Gemeente Assen

De gemeente Assen heeft circa 69.000 inwoners. 

Eleos Assen

Eleos is een christelijke GGZ organisatie. Soms zijn de problemen die je ervaart zo groot dat ze je overweldigen. Bijvoorbeeld wanneer je heel verward bent, waanvoorstellingen of gedachten aan zelfmoord hebt. Weet dan dat er verschillende manieren zijn om snel hulp te krijgen. Ben je in behandeling bij Eleos kan je bij spoed terecht tussen 8:30-17:00 (Eleos, 2021).

https://www.eleos.nl/zorgaanbod/direct-hulp-nodig/

Gemeente Borger Odoorn

De gemeente Borger Odoorn telt circa 25.600 inwoners. 

Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden telt circa 35.400 inwoners. 

Gemeente Emmen

De gemeente Emmen telt circa 107.900 inwoners. 

PsyQ Emmen

Voor PsyQ Emmen neem je tijdens crisis contact op met het nummer van de vestiging tijdens kantooruren. PsyQ Emmen is een partnerorganisatie van Lentis. Binnen Lentis is er een breed programma opgezet op het gebied van suïcidepreventie (Lentis GGZ, 2022; PsyQ. 2022). 

https://www.lentis.nl/direct-hulp/zelfmoord-preventie/informatie-suicidepreventie/

https://www.psyq.nl/vestigingen/psyq-psycholoog-emmen

Gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogenveen telt circa 55.900 inwoners. 

Gemeente Meppel

De gemeente Meppel telt circa 34.700 inwoners. 

Gemeente Midden-Drenthe

De gemeente Midden-Drenthe heeft circa 33.600 inwoners. 

Gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld telt circa 31.200 inwoners. 

Gemeente Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo telt circa 34.200 inwoners. 

Gemeente Westerveld

De gemeente Westerveld telt circa 19.800 inwoners

Gemeente de Wolden

De gemeente Wolde telt circa 24.500 inwoners