info@suicidepreventiecentrum.nl

Het Netwerk

Een van de onderdelen van het project is het tot stand brengen van een netwerk van ervaringsdeskundigen die zich willen inzetten op het gebied van suïcidaliteit. In eerste instantie richten we ons op het samenstellen van een netwerkgroep waarin er vanuit elke provincie een ervaringsdeskundige vertegenwoordigd is.

Samen met deze netwerkgroep gaan we per provincie inventariseren welke initiatieven er al zijn, welke eventueel aan kunnen sluiten en wat er nog opgestart zou kunnen worden om suïcidepreventie te bevorderen. Op deze manier willen we bereiken dat er een landelijk web ontstaat waardoor iedereen die met suïcidaliteit te maken heeft op een laagdrempelige manier ergens lokaal terecht kan.

De eerste fase is van start gegaan; het zoeken en benaderen van ervaringsdeskundigen die zich in hun eigen provincie wil inzetten. Voor alle duidelijkheid even de definitie van ervaringsdeskundigheid zoals wij die vanuit het project hanteren:

Een ervaringsdeskundige is iemand die zijn of haar eigen ervaringen inzet om anderen te ondersteunen en begeleiden op het gebied van suïcidaliteit. Ervaringsdeskundigheid bestaat uit verschillende lagen/niveaus, waarin per laag bepaalde vaardigheden en kennis benodigd zijn. Ervaringsdeskundigen zijn ook hulpverleners die vanuit hun eigen ervaring werken (hulpverlener met eigen ervaringsdeskundigheid).

Voor de samenstelling van de netwerkgroep zijn wij opzoek naar ervaringsdeskundigen die:

  • het grote beeld voor ogen hebben (overstijgend kunnen kijken) en van daaruit kunnen werken
  • beschikken over daadkracht
  • beschikken over de basisvaardigheden op het gebied van werknemerschap (niet vrijblijvend, structuurmatig, commitment, etc.)
  • communicatief vaardig zijn
  • vanuit passie gemotiveerd zijn, zonder de ‘zakelijkheid uit het oog te verliezen
  • bereid zijn hun deskundigheid te bevorderen
  • als team kunnen functioneren
  • de visie onderschrijven; Om het aantal suïcides en pogingen te verminderen is samenwerking met andere disciplines zoals GGZ Medewerkers en andere hulpverleners noodzakelijk.

Het gaat niet om ervaringsdeskundigen die activiteiten willen uitvoeren, begeleiden en ondersteunen, maar om ervaringsdeskundigen die beleidsmatig mee willen en kunnen denken.

Wil jij jouw ervaring, kennis en kunde inzetten om dit netwerk tot stand te brengen en herken je jezelf in bovenstaande aandachtspunten? Heb jij tijd die je wilt/kunt besteden aan het project? Meld je dan aan via onderstaand formulier. We nemen dan contact met je op om eens kennis te maken.

Het deelnemen aan het project is op vrijwillige basis. Voor het deelnemen aan de bijeenkomsten is een vergoeding mogelijk van €50,00 per bijeenkomst en, indien van toepassing, maximaal €25,00 aan reiskostenvergoeding.

Voor het netwerk zijn wij op zoek naar ervaringsdeskundigen uit de volgende provincies:

  • Zeeland
  • Flevoland