info@suicidepreventiecentrum.nl

Het Netwerk

Een van de onderdelen van NESP is het tot stand brengen van een netwerk van ervaringsdeskundigen die zich willen inzetten op het gebied van suïcidaliteit.

Samen met deze netwerkgroep gaan we per provincie inventariseren welke initiatieven er al zijn, welke eventueel aan kunnen sluiten en wat er nog opgestart zou kunnen worden om suïcidepreventie te bevorderen. Op deze manier willen we bereiken dat er een landelijk web ontstaat waardoor iedereen die met suïcidaliteit te maken heeft op een laagdrempelige manier ergens lokaal terecht kan.

Voor de netwerkgroep zijn we op zoek naar ervaringsdeskundigen die zich in hun eigen provincie willen inzetten. Voor alle duidelijkheid de definitie van ervaringsdeskundigheid zoals wij die vanuit NESP hanteren:

Een ervaringsdeskundige is iemand die zijn of haar eigen ervaringen inzet om anderen te ondersteunen en begeleiden op het gebied van suïcidaliteit. Ervaringsdeskundigheid bestaat uit verschillende lagen/niveaus, waarin per laag bepaalde vaardigheden en kennis benodigd zijn. Ervaringsdeskundigen zijn ook hulpverleners die vanuit hun eigen ervaring werken (hulpverlener met eigen ervaringsdeskundigheid).

Voor de netwerkgroep zijn wij opzoek naar ervaringsdeskundigen die:

  • communicatief vaardig zijn
  • vanuit passie gemotiveerd zijn, zonder de ‘zakelijkheid uit het oog te verliezen
  • bereid zijn hun deskundigheid te bevorderen
  • als team kunnen functioneren
  • de visie onderschrijven; Om het aantal suïcides en pogingen te verminderen is samenwerking met andere disciplines zoals GGZ Medewerkers en andere hulpverleners noodzakelijk.

Het gaat om ervaringsdeskundigen die activiteiten willen uitvoeren, begeleiden en ondersteunen.

Wil jij jouw ervaring, kennis en kunde inzetten om dit netwerk tot stand te brengen en herken je jezelf in bovenstaande aandachtspunten? Heb jij tijd die je wilt/kunt besteden aan NESP? Meld je dan aan via onderstaand formulier. We nemen dan contact met je op om eens kennis te maken.

Het deelnemen aan het project is op vrijwillige basis.