info@suicidepreventiecentrum.nl

HOP training

HOP is ontwikkeld door onderzoeksinstituut NAMI-Chicago onder leiding van Patrick Corrigan en Robert Ludin. In Amerika is de training geregistreerd als evidence based. Onderzoeken daar hebben aangetoond dat de HOP-training mensen met een psychische kwetsbaarheid sterker kan maken en het zelfstigma doet verminderen.

Waar gaat het bij de HOP training om?

HOP staat voor Honest, Open en Proud. Het gaat dan ook over het open zijn over je gedachten. De training is ontwikkeld voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid en wordt door Samen Sterk tegen Stigma opgeleide facilitators gegeven. De training is gericht op het bewust zijn van de gevolgen van het open zijn over je gedachten. Zowel negatieve als positieve gevolgen. Waarom zou je open zijn? Wat brengt het je als je open bent over je gedachten? Moet je tegen iedereen open zijn? Vragen die allemaal langskomen in de training.

Gedachten aan zelfdoding en de HOP

De HOP training die door ervaringsdeskundigen bij het Suïcide Preventie Centrum wordt gegeven is gericht op het open zijn over je gedachten aan zelfdoding/suïcide. De beide trainers hebben zelf te maken gehad met suïcidale gedachten en hebben zelf ondervonden hoe het is om open te zijn over je gedachten. Zij gaan samen met de deelnemers opzoek naar de voordelen en nadelen van het uitspreken van je gedachten.

Hoe ziet een HOP-training eruit?

De HOP-training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur met minimale deelname van 6 en maximale deelname van 8 personen. De HOP-training wordt gegeven door twee HOP-facilitators/trainers.

In de eerste les wordt aandacht besteed aan het afwegen van de voor- en nadelen van openheid. In les twee wordt gekeken naar de verschillende manieren van openheid die er zijn en naar wie je open bent/kunt zijn. In de derde les staat het vertellen van je eigen (herstel)verhaal centraal. In alle lessen wisselen verschillende interactieve activiteiten elkaar af, om na de derde les te zijn gekomen tot je eigen strategie in openheid (vertel je het en zo ja, aan wie en hoe). Daarnaast kan er eventueel een vierde terugkombijeenkomst georganiseerd worden (afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid van de deelnemers). In deze bijeenkomst staat het thema zelfstigma centraal.

Voor de training is een hand- en werkboek beschikbaar. Daarmee zal tijdens de training en ook thuis gewerkt worden. Tot slot zullen de deelnemers tijdens de training (op verschillende momenten) vragenlijsten invullen, waarmee de effecten van de training gemeten kunnen worden. Wanneer de deelnemer tijdens alle drie de bijeenkomsten aanwezig is geweest, ontvangt hij/zij een deelnemerscertificaat.

De training vindt plaats op de maandagen 14 juni, 21 juni, 28 juni en 5 juli. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Er zijn tussendoor verschillende pauze mogelijkheden.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen aan de HOP training. Aanmelden voor de training kan via onderstaand formulier of door een mail te sturen naar info@spcharderwijk.nl.