info@suicidepreventiecentrum.nl

Engelstalige Onderzoeken

Cross-level sociodemographic homogeneity alters individual risk for completed suicide

Een Amerikaans onderzoek naar de invloed van de omgeving op suïcidaliteit.

Het onderzoek kijkt naar wat overeenkomsten in de omgeving voor invloed heeft op het risico op suïcidale gedachten.

 

A systematic review and meta-analysis of the association between alexithymia and suicide ideation and behaviour

A R T I C L E I N F O
Keywords:
Suicide
Alexithymia
Depression
Meta-analysis
A B S T R A C T
Background: Alexithymia reflects a difficulty with identifying and expressing emotions. This experience has been
proposed as having an association with suicide ideation and behaviour. This review aimed to synthesise the
evidence to establish the bivariate and multivariate relationships between alexithymia, and its subcomponents,
with suicide ideation and behaviour.
Methods: Search terms related to alexithymia and suicide ideation and behaviour were searched across nine
prominent databases in May 2018. Studies were eligible for inclusion if they reported original empirical
quantitative findings from adult samples, used a validated measure of alexithymia, and any measure of suicide
ideation or behaviour.
Results: Thirty-four studies were eligible for inclusion in this review. The review found a large effect size for the
relationship between alexithymia and suicide ideation (
r = 0.54, 95% CI= 0.40–0.65) and a small effect size for
the relationship between alexithymia and suicide behaviour (
r = 0.25, 95% CI = 0.16–0.34).
Limitations: A high level of heterogeneity was found in the meta-analysis meaning that results should be interpreted with caution.
Conclusion: A positive association was found between alexithymia and suicide ideation and, to a lesser extent,
behaviour across a range of clinical and general population samples. This review has potentially important
clinical implications, and promotes the need for suicide prevention to focus on emotion regulation skills.

The Three Step Theory 3ST A New Theory of Suicide

Een onderzoek naar de 3 stappen theorie. Een nieuwe theorie over suïcide.

The Three Step Theory of suicide

Een onderzoek over de (nieuwe) drie stappen tot suïcide theorie.

Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors

Een onderzoek naar de risico factoren bij suïcidale gedachten en gedrag.

Personal Stigma in Suicide Attempters

Een onderzoek over zelfstigma onder overlevenden van een suïcidepoging.

Development and evaluation of e-mental health interventions to reduce stigmatization of suicidality

Een studie over het ontwikkelen en evalueren van e-health inerventies om suïcide (pogingen) te verminderen.

Suicide attempts by self-poisoning in the USA

Onderzoek naar het gebruik van alledaagse medicatie bij zelfdoding onder jongeren in Amerika.

 

The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers

Onderzoeksverslag van het onderzoek van Annemiek Huisman en Diana van Bergen aan de Universiteit van Groningen.

Suïcide Prevention for Peer Specialists

Onderzoek door Tony Salvatore waarin hij ingaat op de vraag of het inzetten van ervaringsdeskundigen (Peers) bij suïcidepreventie een meerwaarde heeft.