info@suicidepreventiecentrum.nl

Consultatielijn

Het Suïcide Preventie Centrum is er niet alleen voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten en hun naasten. Het centrum is er ook ter ondersteuning van hulp/zorgverleners. Niet alleen door het geven van voorlichting, maar ook meer concreet door het bespreken van casuïstiek. 

Bij hulpverleners is er soms sprake van “met de handen in het haar zitten”. Er is al van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Dit kan gaan over de behandeling van, maar ook over het contactleggen met iemand die te maken heeft met suïcidale gedachten en gedrag. Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij een specifieke casus en op die manier de aanwezige kennis te bundelen, kan er een doorbraak komen. De input van iemand die zelf in de situatie gezeten heeft kan zorgen voor nieuwe inzichten waardoor er nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan.

Het betrekken van de medewerkers van het Suïcide Preventie Centrum bij een casus kan ook verdergaan dan alleen het bespreken van een casus. Het is ook mogelijk om de medewerker in te zetten als onderdeel van de behandeling, of als extra ondersteunend traject naast de behandeling. Het betrekken van het Suïcide Preventie Centrum kan ook ten dienste van naasten zijn, ook hier geldt zowel tijdens als na de behandeling. 

Het Suïcide Preventie Centrum kan na afloop van een eventuele behandeling ook ingeschakeld worden om de cliënt nazorg te bieden in de vorm van individuele begeleiding of deelname aan lotgenootgroepen.

Om een afspraak te maken met een medewerker kan er een mail gestuurd worden naar info@spcharderwijk.nl , er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen.

Telefonisch consult

Vanwege de drukte is het momenteel niet mogelijk om direct telefonische ondersteuning te bieden. Uw vragen of verzoeken kunt u doorgeven via mail (info@spcharderwijk.nl) of via het contactformulier.