info@suicidepreventiecentrum.nl

Blog

Coronaditeit

De titel van Coronaditeit is voor mij een samensmelting van corona en suïcidaliteit. Het staat voor wat het coronavirus, voornamelijk de gevolgen daarvan, doet met mijn suïcidale gedachten. De maatregelen die er getroffen zijn om het coronavirus onder controle te krijgen c.q. houden, hebben invloed op mijn suïcidale gedachten. Mijn suïcidale gedachten zijn altijd ergens…
Lees meer

Open Brief

Geachte mijnheer Blokhuis, beste Paul, Ik ben blij met de berichten over het beschikbaar maken van het telefoonnummer 113 voor mensen die met suïcidale gedachten rondlopen en steun nodig hebben. Ook ik had er nooit bij stilgestaan dat het nummer 113 niet te bereiken was, dus ik kan moeilijk zeggen dat “het tijd werd”. Ik…
Lees meer

De Ganzen; verbinden en samenwerken

Vanmorgen zag ik ze weer vliegen, de ganzen die op weg zijn naar hun overwinteringsplek. Ik vind het altijd een mooi gezicht. De manier waarop zij samenvoegen, elkaar aflossen om gezamenlijk hun bestemming te bereiken. Deze keer waren er drie groepjes. Hun wegen kruisten elkaar en vormden na een korte tijd een geheel. In mijn…
Lees meer

Suïcidepreventie; opleidingen schieten tekort!

Er zijn verschillende campagnes waarin wordt opgeroepen om open te zijn over je suïcidale gedachten. Geweldige campagnes, maar ze kunnen ook een probleem opleveren. Mensen die open willen zijn weten niet waar ze terecht kunnen. Ze durven vaak hun hulpverlener niks te vertellen omdat ze bang zijn dat er direct maatregelen getroffen worden. Vaak hebben…
Lees meer

Mijn gedachten

Ik ervaar het leven niet als makkelijk, ook al lijkt het soms wel zo. Het gaat goed met mij. Ik heb een lieve vriendin, we hebben geweldige kinderen en ik heb mooie contacten. Ook met betrekking tot mijn werk gaat het goed, mooie projecten waar ik aan mag deelnemen en motiverende en inspirerende bijeenkomsten waar…
Lees meer

Suïcide als diagnose

Terwijl er steeds meer stemmen opgaan om de DSM te laten vervallen wordt er in Amerika een poging gedaan om een nieuwe diagnose in dezelfde DSM te laten opnemen; Suïcide. Temma Ehrenfeld schreef hier een artikel over; ‘Can a New Diagnosis help Prevent Suïcide?’. 25% van de mensen die een poging hebben gedaan, voor die…
Lees meer

Suïcide in beeld

In de Netflix serie ‘Thirteen reasons why’ wordt er in beeld gebracht hoe de hoofdpersoon suïcide pleegt. De discussie laaide op of dit wel of niet door de beugel kan, of dit wel verantwoord was. In de Netflix serie ‘Orange is the New Black’ worden zowel suïcide als zelfbeschadiging in beeld gebracht. Trigger waarschuwingen werden…
Lees meer

Aanmelden Lotgenotengroep Suïcidale Gedachten

In october beginnen we met een nieuwe lotgenotengroep voor mensen die te maken hebben met suïcidale gedachten. De groep komt 1 keer in de twee weken bij elkaar in een ruimte die beschikbaar wordt gesteld door Ixta Noa Leeuwarden. De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundigen die ondersteuning bieden vanuit de ervaring die ze zelf hebben…
Lees meer

Het leven is (g)een feestje

Het leven is een feestje Maar voor sommigen ook niet Meedoen aan het feest Is iets waar niet iedereen van geniet   Het leven is een feestje Maar wat niet iedereen ziet Door de maskers die we dragen Dat sommigen leven in verdriet   Het leven is geen feestje Tenminste niet voor iedereen Ook al…
Lees meer

(blog) Het leven is (g)een feestje

Er wordt door veel mensen gezegd dat het leven een feestje is, dat je het moet vieren. Als iemand dat tegen mij zegt dan denk ik altijd “wat ben jij aan het ontlopen?”. Ik weet dat dit bij mij ligt, omdat ik het leven niet als een groot feest kan zien. Er zijn te veel…
Lees meer