info@suicidepreventiecentrum.nl

Blog

woman walking on road

Suïcidepreventie op weg naar de herstelbeweging

Het komt vaak voor dat er binnen de herstelbeweging geen ruimte is voor suïcidaliteit. Niet dat het bewust wordt genegeerd of ontkend, maar omdat suïcidaliteit met de dood te maken heeft en herstel met het leven. Er is bij de ervaringsdeskundigen die binnen een zelfregie of herstelcentrum werkzaam zijn vaak niet genoeg kennis aanwezig of…
Lees meer

Pijnlijke ontkenning

Ik kom het jammer genoeg nog steeds tegen. Mensen die uitdragen dat ‘iemand met zelfmoordgedachten eigenlijk niet dood wil’. De uitspraak klopt natuurlijk voor geen kant, het geeft eigenlijk aan dat er iemand is die niet wil dat je zelfmoord pleegt. Maar dat is iets totaal anders en rechtvaardigt de uitspraak niet. Op het moment…
Lees meer

In de steek gelaten….

De afgelopen tijd ben ik mijzelf een aantal keren flink tegengekomen. Na een tijdelijke uitval in augustus door corona en het bericht dat ik officieel doof ben aan mijn rechteroor heb ik in september te maken gekregen met uitval door een hersenschudding. Op dit moment ben ik aan het herstellen en probeer langzaam en voorzichtig…
Lees meer

group of people on a conference room

Geachte leden van de raad,

Door middel van deze brief wil ik graag uw aandacht vragen voor het thema suïcide, of liever gezegd het voorkomen hiervan. Zoals u ongetwijfeld weet is 60% van de mensen die uit het leven stappen niet bekend bij hulpverleners. Deze groep mensen weet dus niet de juiste hulp te bereiken op het moment dat zij…
Lees meer

Het Suicideproces: Zwemmen tegen de stroom in

Als je met suïcidale gedachten rondloopt is het moeilijk om hiermee om te gaan. Je wilt ze het liefste kwijt, maar hoe doe je dat? Je kunt ze niet zomaar aan de kant schuiven, dat heb ik helaas zelf ook ondervonden. Je kunt ze wel onderdrukken, ontkennen, maar in de meeste gevallen komen ze vanzelf…
Lees meer

lotgenotengroep

Over Leven Den Bosch

Bij de lotgenotengroep Over Leven in Den Bosch ontmoeten mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten elkaar. 1 keer in de 2 weken gaan zij op woensdagmorgen met elkaar in gesprek over hun gedachten en hoe zij zich nu voelen. Het gewoon kunnen praten over je gedachten kan een enorme opluchting zijn. Niet…
Lees meer

Suïcidepreventie is geen Herstelactiviteit

We zijn allemaal uniek, iedereen heeft zijn of haar eigen identiteit. Maar soms gebeurt het dat iemand zijn identiteit uit het oog verliest, kwijtraakt. Meestal veroorzaakt door een ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden, een depressie of een verlies van werk.  Heb je hiermee te maken, dan krijg je te maken met een herstelproces. Maar wat…
Lees meer

Valentijnsdag en Suïcidaliteit

Het lijkt niet samen te gaan, Valentijnsdag en suïcidaliteit, maar toch is het met elkaar verbonden. In Harderwijk organiseren we samen met Desiree van Rouw in de Praktijk een valentijnsactie om dit te laten zien. Valentijnsdag is de dag om geliefden en dierbaren te overladen met mooie woorden op een mooie kaart of in een…
Lees meer

In gesprek in Den Bosch

Heb jij te maken met suïcidale gedachten? Zie jij het niet meer zitten? Heb je geen idee hoe jij je hoofd boven water kunt houden in dit leven? Op 26 januari start er een groep voor mensen die met deze gedachten rondlopen. Een groep waarin je over je gedachten open en vrij kunt praten met…
Lees meer

Suïcidepreventie: Zelfbeschadiging en Euthanasie

Euthanasie en hulp bij zelfdoding worden neergezet als een humane manier om een eind te maken aan een leven, en dat is in gevallen waarbij lichamelijk lijden speelt een geaccepteerd gegeven. Gaat het om een leven vol van psychisch lijden dan is het een zwaar discussiepunt. Zelfbeschadiging gaat over het zichzelf bewust pijnigen zonder de…
Lees meer