info@suicidepreventiecentrum.nl

De Ganzen; verbinden en samenwerken

De Ganzen; verbinden en samenwerken

Vanmorgen zag ik ze weer vliegen, de ganzen die op weg zijn naar hun overwinteringsplek. Ik vind het altijd een mooi gezicht. De manier waarop zij samenvoegen, elkaar aflossen om gezamenlijk hun bestemming te bereiken.

Deze keer waren er drie groepjes. Hun wegen kruisten elkaar en vormden na een korte tijd een geheel. In mijn ogen eerst een chaotische bende, ze kruisten elkaar, vlogen ongeordend door elkaar heen en voordat ik het doorhad vormden ze een perfecte V-vorm. Terwijl er ook nog eens een aflossing van de koppositie plaatsvond.

Ik legde direct het vergelijk met wat er nu gaande is in de wereld van de suïcidaliteit. Er zijn verschillende groepen actief, de mensen die zelf te maken hebben (gehad) met suïcidale gedachten, hun naasten, nabestaanden van mensen die uit het leven zijn gestapt en de “professionele” hulpverleners. Groepen waarvan de paden elkaar kruisen en waar heel langzaam een samenwerking tot stand komt. Net als de ganzen hebben we allemaal een bestemming, het terugdringen van het aantal suïcides.

De verschillende groepen sluiten in verschillende tempo’s aan bij het grote geheel. De groepen van ervaringsdeskundigen, naasten en nabestaanden zitten nu in de “chaotische” fase. De paden hebben zich gekruist en iedereen is opzoek naar zijn/haar plek in de grote groep, terwijl er steeds gekeken wordt wie er deze keer de kar trekt. Iedereen is ervan overtuigd dat ze door samenwerking beter in staat zijn hun doel te bereiken. Net zoals de ganzen dat doen vanuit hun intuïtie, ze weten dat ze door samen te reizen makkelijker hun bestemming bereiken.

Aan de horizon verschijnt ook heel langzaam de laatste groep, die van de professionals. Zij vliegen een route die op een bepaald moment de route van de grote groep gaat kruisen. Zij weten nog niet precies wat zij aan moeten met de grote groep die ze zien verschijnen. Gaan ze aansluiten of gaan ze proberen op eigen kracht hun bestemming te bereiken. Ergens weten ze dat, door aan te sluiten, meer kans maken hun bestemming te bereiken. Maar de onbekendheid met de grote groep brengt twijfel; zijn ze wel op weg naar hetzelfde doel? kunnen we erop vertrouwen dat wij opgenomen worden in de grote groep? zijn wij wel in staat om met hen samen op te trekken? zijn zij wel in staat om met ons samen te werken? Per slot van rekening hebben zij een andere herkomst dan ons.

Het feit is dat iedereen weet dat de routes elkaar gaan kruisen, daar is geen ontkomen aan. Ik weet, als lid van de grote groep, dat de wens/wil om samen te werken in de grote groep als vanzelfsprekend is. Dat de laatste groep van harte welkom is om samen verder te reizen, als gelijkwaardige leden van het grote geheel. De samenwerking gaat dan ook tot stand komen, als de laatste groep invoegt zullen zij zien dat hun twijfel nergens voor nodig is. Dat we uiteindelijk alleen onze bestemming kunnen bereiken als we samen op weg gaan, als gelijken.

Ik zie de ganzen als een grote V verder vliegen en vraag mij af hoe lang het nog duurt voordat wij verder gaan als een groot geheel. In mijn ogen vliegen de ganzen niet voor niks ineen V-vorm. Het is de V van VERBINDING.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *