info@suicidepreventiecentrum.nl

Download Category: Onderzoek Engelstalig

The Three Step Theory 3ST A New Theory of Suicide

The Three Step Theory 3ST A New Theory of Suicide1 DownloadEen onderzoek naar de 3 stappen theorie. Een nieuwe theorie over suïcide. Nu downloaden!

The Three Step Theory of suicide

The Three Step Theory of suicide1 DownloadEen onderzoek over de (nieuwe) drie stappen tot suïcide theorie. Nu downloaden!

Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors

Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors1 DownloadEen onderzoek naar de risico factoren bij suïcidale gedachten en gedrag. Nu downloaden!

Personal Stigma in Suicide Attempters

Personal Stigma in Suicide Attempters1 DownloadEen onderzoek over zelfstigma onder overlevenden van een suïcidepoging. Nu downloaden!

Development and evaluation of e-mental health interventions to reduce stigmatization of suicidality

Development and evaluation of e-mental health interventions to reduce stigmatization of suicidality1 DownloadEen studie over het ontwikkelen en evalueren van e-health inerventies om suïcide (pogingen) te verminderen. Nu downloaden!

Suicide attempts by self-poisoning in the USA

Suicide attempts by self-poisoning in the USA3 DownloadsOnderzoek naar het gebruik van alledaagse medicatie bij zelfdoding onder jongeren in Amerika.   Nu downloaden!

The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers

The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers1 DownloadOnderzoeksverslag van het onderzoek van Annemiek Huisman en Diana van Bergen aan de Universiteit van Groningen. Nu downloaden!

Suïcide Prevention for Peer Specialists

Suïcide Prevention for Peer Specialists5 DownloadsOnderzoek door Tony Salvatore waarin hij ingaat op de vraag of het inzetten van ervaringsdeskundigen (Peers) bij suïcidepreventie een meerwaarde heeft. Nu downloaden!