info@suicidepreventiecentrum.nl

Download Category: Nederlands

Psychiatrische patiënten bij Expertisecentrum Euthanasie

Psychiatrische patiënten bij Expertisecentrum Euthanasie9 DownloadsRetrospectieve dossierstudie naar de achtergronden en het verloop van euthanasieverzoeken op grond van psychiatrisch lijden bij Expertisecentrum Euthanasie periode 2012–2018 Nu downloaden!

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek2 Downloads  In juli 2018 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar was toegenomen van 48 in 2016 tot 81 in 2017 [1]. In de jaren 2012-2016 overleden gemiddeld 51 jongeren door zelfdoding.…
Lees meer

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt1 Download[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 533-543]transmissie. Suïcidepreventie kan mogelijk ook andere vormen van ongezondheid voorkomen en dus de kwaliteit van het gespaarde leven verhogen.     achtergrond Suïcidaliteit wordt beschouwd als facultatief symptoom van sommige psychiatrische stoornissen. doel Aannemelijk maken dat suïcidaliteit als stoornis op zichzelf kan staan en…
Lees meer

Onderzoeksrapport Think Life – VLESP

Onderzoeksrapport Think Life – VLESP7 DownloadsEen gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effecten van een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met zelfmoordgedachten. Think Life is een online zelfhulpcursus ‘omgaan met zelfmoordgedachten’ Nu downloaden!

Monitor voortgang suïcidepreventie

Monitor voortgang suïcidepreventie3 DownloadsNu downloaden!

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit5 DownloadsNu downloaden!

Handreiking voor onderzoekers en METC

Handreiking voor onderzoekers en METC4 DownloadsNu downloaden!

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag – VLESP

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag – VLESP3 DownloadsNu downloaden!

Rol van de psychiatrie in suïcidepreventie

Rol van de psychiatrie in suïcidepreventie8 DownloadsNu downloaden!

Basismodule Suïcidaliteit

Basismodule Suïcidaliteit12 Downloads  basismodule     Nu downloaden!