info@suicidepreventiecentrum.nl

Download Category: Nederlands

Differentiatie van suïcidaal gedrag

Differentiatie van suïcidaal gedrag25 DownloadsSuïcidaliteit wordt in de regel als een uniform verschijnsel gedefinieerd en er is weinig onderzoek naar differentiatie bij suïcidaal gedrag gedaan. In de psychiatrische praktijk zien we echter verschillende vormen van suïcidaal gedrag en is ons handelen in de regel op een klinisch oordeel gebaseerd. Ook bepaalt het handelen uiteraard weer…
Lees meer

Richtlijn Suïcidaliteit VCPV

Richtlijn Suïcidaliteit VCPV24 DownloadsDeze verpleegkundige richtlijn is bedoeld om de verpleegkundige problemen rondom suïcidaliteit inzichtelijk te maken. Elk jaar moeten mensen behandeld worden in het algemeen ziekenhuis vanwege een suïcidepoging. Het verplegen van een suïcidale patiënt in een niet-psychiatrische instelling kan bemoeilijkt worden doordat de verpleegomgeving niet aangepast is op de specifieke zorgvragen. In een…
Lees meer

Suïcidepreventie – Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg

Suïcidepreventie – Aangrijpingspunten voor de publieke gezondheidszorg25 DownloadsDit rapport van het RIVM Centrum Gezond Leven geeft zicht op de activiteiten van GGD’en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten) op het gebied van suïcidepreventie. Deze opdracht is uitgevoerd op verzoek van GGZ Nederland. Met het bieden van een overzicht en beschrijvingen van de producten van de GGD’en wordt…
Lees meer

Supremocol brochure

Supremocol brochure24 DownloadsSUPREMOCOL is een regionaal project dat bestaat uit een samenwerking tussen o.a. GGz Breburg, andere GGz instellingen, huisartsen, jeugdartsen, SEH, PAAZ, NS, ProRail en gemeenten in Noord-Brabant. Het doel van SUPREMOCOL is om het aantal zelfdodingen te laten dalen met minstens 20%. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een onlinemonitoringssysteem voor mensen die…
Lees meer

10 tips voor naasten

10 tips voor naasten29 DownloadsDe Ivonne van de Ven Stichting heeft de “10 Tips voor Naasten” opgesteld. Een praktische, informatieve handleiding waarmee zij de naasten een hart onder de riem willen steken. Nu downloaden!

Psychiatrische patiënten bij Expertisecentrum Euthanasie

Psychiatrische patiënten bij Expertisecentrum Euthanasie36 DownloadsRetrospectieve dossierstudie naar de achtergronden en het verloop van euthanasieverzoeken op grond van psychiatrisch lijden bij Expertisecentrum Euthanasie periode 2012–2018 Nu downloaden!

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek

Suïcide onder 10 – 20 jarigen in 2017 – een verdiepend onderzoek29 Downloads  In juli 2018 maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar was toegenomen van 48 in 2016 tot 81 in 2017 [1]. In de jaren 2012-2016 overleden gemiddeld 51 jongeren door zelfdoding.…
Lees meer

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt26 Downloads[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 533-543]transmissie. Suïcidepreventie kan mogelijk ook andere vormen van ongezondheid voorkomen en dus de kwaliteit van het gespaarde leven verhogen.     Nu downloaden!

Onderzoeksrapport Think Life – VLESP

Onderzoeksrapport Think Life – VLESP34 DownloadsEen gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effecten van een online zelfhulpcursus voor het leren omgaan met zelfmoordgedachten. Think Life is een online zelfhulpcursus ‘omgaan met zelfmoordgedachten’ Nu downloaden!

Monitor voortgang suïcidepreventie

Monitor voortgang suïcidepreventie26 DownloadsNu downloaden!