info@suicidepreventiecentrum.nl

Download Category: Artikelen

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt

Suïcidaliteit – een stoornis die specialismen overstijgt1 Download[tijdschrift voor psychiatrie 48(2006)7, 533-543]transmissie. Suïcidepreventie kan mogelijk ook andere vormen van ongezondheid voorkomen en dus de kwaliteit van het gespaarde leven verhogen.     achtergrond Suïcidaliteit wordt beschouwd als facultatief symptoom van sommige psychiatrische stoornissen. doel Aannemelijk maken dat suïcidaliteit als stoornis op zichzelf kan staan en…
Lees meer

Monitor voortgang suïcidepreventie

Monitor voortgang suïcidepreventie3 DownloadsNu downloaden!

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit

Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit5 DownloadsNu downloaden!

Handreiking voor onderzoekers en METC

Handreiking voor onderzoekers en METC4 DownloadsNu downloaden!

Basismodule Suïcidaliteit

Basismodule Suïcidaliteit12 Downloads  basismodule     Nu downloaden!