info@suicidepreventiecentrum.nl

Waarom een suïcide preventie centrum?

Er is in Nederland voldoende kennis aanwezig over suïcide en suïcidepreventie, het probleem is alleen dat het vaak moeilijk te vinden is. Dit terwijl het juist zo belangrijk is om kennis over suïcide en suïcidepreventie te delen, want kennis maakt macht. Kennisoverdracht is dan ook een belangrijk aandachtspunt in het voorkomen van zelfdoding en het behandelen van mensen met suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten.

Het is verwonderlijk dat, ondanks het feit dat iedereen ervan overtuigd is dat kennis een belangrijk aspect is bij het voorkomen en behandelen van zelfdoding, er geen centraal punt is waar iedereen terecht kan die op zoek is naar informatie. Het ontbreken van een plek waar zoveel mogelijk kennis te vinden is die te maken heeft met zelfdoding is dan ook een goede reden om een makkelijk te bereiken verzamelpunt op te starten.

De kennis zou op twee manieren beschikbaar moeten zijn, zowel in een digitale bibliotheek als in een werkelijke bibliotheek. Door de informatie op een locatie beschikbaar te maken ontstaat er ruimte om met andere geïnteresseerden in gesprek te gaan en kennis uit te wisselen. Dit biedt dan meteen de mogelijkheid om op die locatie informatie uit te wisselen en te verkrijgen door middel van lezingen, trainingen en workshops. Niet alleen voor professionele hulpverleners maar voor iedereen die op een of andere manier met (pogingen tot) zelfdoding te maken heeft of heeft gehad.

Omdat theoretische kennis alleen niet voldoende is zal er ook kennis uit de praktijk beschikbaar dienen te zijn. Mensen die zelf te maken hebben gehad met zelfdoding (op welke manier dan ook) kunnen veel kennis beschikbaar maken die vanuit de praktijk komt. De waarde van deze kennis wordt op het gebied van zelfdoding nog vaak niet (h)erkent en dat is een tekortkoming waar dit initiatief een verandering in kan brengen. De uitspraak “twee weten meer dan een” is hier duidelijk van toepassing, preventie en ondersteuning is per slot van rekening een zaak van iedereen,  samenwerken maakt het succesvol. Dit initiatief kan daar een belangrijke rol in spelen.

Er zijn in Nederland al een aantal organisaties die zich bezighouden met zelfdoding, 113online (telefonische ondersteuning en kennisverspreiding) en Supranet (onderzoek door GGZ-instellingen) zijn daar de bekendste van. Daarnaast zijn er nog een aantal minder bekende organisaties zoals Aurora (kenniscentrum), de Yvonne van der Ven Stichting (Naasten) en de Stichting Herstelproces (onafhankelijke ervaringsdeskundige organisatie) actief op dit gebied. Naast de kennis (vanuit theorie en praktijk) waarover deze organisaties beschikken is er in Nederland nog veel meer kennis aanwezig die moeilijk te bereiken is. Het bij elkaar brengen van deze kennis is dan ook een van de kerntaken van het SuïcidePreventieCentrum en dat maakt het een waardevol initiatief.