info@suicidepreventiecentrum.nl

Categorie: SPC

Onderzoek naar de invloed van overeenkomsten

Bernice Pescosolido (Professor of Sociology in the College of Arts and Sciences at IU Bloomington) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van overeenkomsten op het ontstaan/bevorderen van suïcidale gedachten. Zij maakt deel uit van een team onderzoekers dat is gaan onderzoeken of overeenkomsten (‘samenes’) invloed hebben op suïcidaliteit. Zij kwamen tot de conclusie dat dit…
Lees meer

Kamervragen

Drie leden van GroenLinks (Westerveld, Ellemeet en Renkema) hebben een aantal vragen gesteld aan staatssecretaris Blokhuis van VWS. De vragen hadden betrekking op de berichten ‘Expertisecentrum kreeg vorig jaar recordaantal euthanasieverzoeken’ en ‘Jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden vaak verstrikt in web van zorg’. In de antwoorden van de staatssecretaris (klik op de link voor…
Lees meer

Coronaditeit

De titel van Coronaditeit is voor mij een samensmelting van corona en suïcidaliteit. Het staat voor wat het coronavirus, voornamelijk de gevolgen daarvan, doet met mijn suïcidale gedachten. De maatregelen die er getroffen zijn om het coronavirus onder controle te krijgen c.q. houden, hebben invloed op mijn suïcidale gedachten. Mijn suïcidale gedachten zijn altijd ergens…
Lees meer

Open Brief

Geachte mijnheer Blokhuis, beste Paul, Ik ben blij met de berichten over het beschikbaar maken van het telefoonnummer 113 voor mensen die met suïcidale gedachten rondlopen en steun nodig hebben. Ook ik had er nooit bij stilgestaan dat het nummer 113 niet te bereiken was, dus ik kan moeilijk zeggen dat “het tijd werd”. Ik…
Lees meer

De Ganzen; verbinden en samenwerken

Vanmorgen zag ik ze weer vliegen, de ganzen die op weg zijn naar hun overwinteringsplek. Ik vind het altijd een mooi gezicht. De manier waarop zij samenvoegen, elkaar aflossen om gezamenlijk hun bestemming te bereiken. Deze keer waren er drie groepjes. Hun wegen kruisten elkaar en vormden na een korte tijd een geheel. In mijn…
Lees meer

SOSAconf